skip to Main Content

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha, a Oddělení bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity srdečně zvou studenty všech studijních programů (Bc., Mgr., PhD.) k podání návrhu příspěvků na jedenáctou výroční studentskou konferenci věnovanou soudobým bezpečnostním tématům. Vítáme návrhy příspěvků na všechna aktuální bezpečnostní témata.

Konference se uskuteční v pátek 5.4.2019 v budově Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (Joštova 10, Brno 602 00).

Návrhy příspěvků zasílejte e-mailem na adresu conference@c4ss.cz do 10. března 2019. Návrh příspěvku by neměl přesáhnout 300 slov a musí být doručen v jednom z následujících formátů: MS Word, nebo PDF. Návrh musí obsahovat název příspěvku, celé jméno autora/autorky, kontaktní e-mailovou adresu, ročník studia a název instituce, na které autor/ka studuje. Autoři vybraných příspěvků budou informováni e-mailem ve druhé polovině března 2019.

Písemné verze všech příspěvků přednesených na konferenci budou zveřejněny v recenzovaném e-sborníku, který bude publikován po skončení konference.

Pro více informací o již proběhlých studentských konferencích klikněte zde.

Fotografie z již proběhlých studentských konferencí naleznete zde.

Back To Top