skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií

Prague Civil Society Centre hledá ambiciózní a nadané mladé lidi se zájmem o lidská práva, občanskou společnost, technologie a inovace, komunikace či aktivismus, kteří by měli zájem zúčastnit se programu Civic Starter.

Civic Starter je čtyřměsíční placený program nabízející studentům, absolventům a těm, kteří chtějí svou kariéru orientovat jiným směrem než doposud, pracovní stáž na částečný úvazek (10-15 hodin týdně po dobu dvou až čtyř měsíců), kde mohou získat pracovní zkušenosti v mezinárodní nevládní organizaci, hlouběji porozumí mezinárodním vztahům a občanské společnosti a budou mít příležitost pracovat na projektech, které urychlují sociální změny ve východní Evropě a Střední Asii.

Požadavky

  1. Výborná znalost češtiny a angličtiny (plynně).
  2. Zájem o občanskou společnost, mezinárodní vztahy, komunikaci, lidská práva nebo aktivismus.
  3. Zkušenosti v jakékoli z těchto oblastí či v médiích, IT, uměleckých nebo neformálních vzdělávacích iniciativách jsou výhodou.
  4. Dobré komunikační dovednosti v psané i mluvené podobě.
  5. Dobrý time management, schopnost sebeorganizace a velká míra osobní odpovědnosti.
  6. Obecné chápání politických souvislostí ve východní Evropě a Střední Asii. Zkušenosti s vycestováním do jakékoli země z uvedených oblastí jsou výhodou.
  7. Silná podpora hodnot, jako je rovnost, demokracie a lidská práva.

Jak se přihlásit

Svůj životopis a krátký motivační dopis s nástinem vašeho zájmu o danou pozici a vašich kariérních plánů do budoucna zašlete na adresu jobs@praguecivilsociety.org. Do předmětu uveďte „Civic Starter”. Přihlášku zašlete do 20. září 2017.

Více informací na webu Prague Civil Society Centre.

Back To Top