skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Členové Katedry Na ECPR General Conference (Oslo)

Členové katedry na ECPR General Conference (Oslo)

Ve dnech 6.-9. září proběhla v Oslu výroční konference ECPR, které se zúčastnila celá řada brněnských politologů reprezentujících nejenom naší katedru, ale i Mezinárodní politologický ústav a Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií. Členové a doktorandi naší katedry vystoupili s těmito příspěvky…

Read More
IPSA RC20 Meeting Ve Valencii

IPSA RC20 meeting ve Valencii

Ve dnech 2.-4. července ve Valencii proběhla konference pořádaná IPSA RC20, která se zaměřuje na financování politických stran a politickou korupci. Na konferenci vystoupili i kolegové z katedry: Stanislav Balík přednesl příspěvek o korupci na komunální úrovni. Petra Svačinová, Peter Spáč a…

Read More
BSS Exkurze  Do ženské Věznice

BSS exkurze do ženské věznice

V pátek 12. května měli studenti bezpečnostních a strategických studií v rámci kursu Krizový management možnost zúčastnit se exkurze do ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, přičemž dozorem nám byli doktorka Vejvodová a doktor Smolík. Věznice ve Světlé je určena pouze pro…

Read More
Back To Top