skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Výběrová řízení Erasmus+ Pro JS2018

Výběrová řízení Erasmus+ pro JS2018

Katedra politologie vypisuje další kolo výběrového řízení na výjezdy v rámci studentské mobility programu Erasmus+ pro jarní semestr 2018. Volná místa jsou k dispozici na následujících univerzitách: Francie Paris Sciences PO Paris Francie Paris Paris 12 Val de Marne University Francie…

Read More
Členové Katedry Na ECPR General Conference (Oslo)

Členové katedry na ECPR General Conference (Oslo)

Ve dnech 6.-9. září proběhla v Oslu výroční konference ECPR, které se zúčastnila celá řada brněnských politologů reprezentujících nejenom naší katedru, ale i Mezinárodní politologický ústav a Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií. Členové a doktorandi naší katedry vystoupili s těmito příspěvky…

Read More
IPSA RC20 Meeting Ve Valencii

IPSA RC20 meeting ve Valencii

Ve dnech 2.-4. července ve Valencii proběhla konference pořádaná IPSA RC20, která se zaměřuje na financování politických stran a politickou korupci. Na konferenci vystoupili i kolegové z katedry: Stanislav Balík přednesl příspěvek o korupci na komunální úrovni. Petra Svačinová, Peter Spáč a…

Read More
BSS Exkurze  Do ženské Věznice

BSS exkurze do ženské věznice

V pátek 12. května měli studenti bezpečnostních a strategických studií v rámci kursu Krizový management možnost zúčastnit se exkurze do ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, přičemž dozorem nám byli doktorka Vejvodová a doktor Smolík. Věznice ve Světlé je určena pouze pro…

Read More
Back To Top