skip to Main Content

Bezpečnostní informační služba vyhlašuje možnost přihlásit se do třetího ročníku stáže pro studenty vysokých škol, kteří mají zájem o některou z nabízených oblastí. 

Stáž proběhne v termínu 5. 12. – 13. 12. 2019.

Leták ke stažení najdete zde. 

Pro přihlášení a případné dotazy využijte e-mailovou adresu: staze@bis.cz

Základní informace

Stáž bude probíhat ve všední dny (5.12. – 13.12.2019), každý den od 8:00 do 17:00 hod. v prostorách Bezpečnostní informační služby v Praze. Přesná lokace bude upřesněna pouze vybraným kandidátům.

 • získáte výjimečnou zkušenost stáže v reálném prostředí prestižní zpravodajské služby
 • budete se věnovat odborné – praktické  činnosti ve Vámi zvolené oblasti (proliferace a bezpečnostní materiál, kybernetická bezpečnost, informační technologie nebo právo)
 • odbornou práci budete vykonávat pod vedením expertů BIS na zvolené téma a na závěr obdržíte na svou činnost zpětnou vazbu
 • získáte přehled o aktuálních bezpečnostních hrozbách a setkáte se zástupci vedení BIS
 • závěrem získáte certifikát o absolvování studentské stáže
 • nebudete potřebovat žádné pomůcky, vše potřebné budete mít k dispozici (zajištěno bude po celou dobu stáže občerstvení)
 • v případě potřeby je třeba zajistit si vlastní ubytování v Praze v období stáže

Témata stáže

V rámci stáže nabízíme čtyři oblasti, ve kterých se můžete dále profilovat. Každá oblast má stanovené téma, na které zpracujete esej jako podmínku pro přihlášení. Tomuto tématu se následovně budete hlouběji věnovat i během stáže v BIS. Po předchozí domluvě bude možná i změna tématu.

Proliferace a bezpečnostní materiál

 • Dodávky vojenského materiálu z ČR do rizikových oblastí Afriky.
 • Zbraně zahraniční provenience na Ukrajině.
 • Úroveň a potenciální rizika obranného průmyslu v ČR.
 • Nové české technologie využitelné v oblasti ZHN.
 • Spolupráce Íránu a asijských zemí v oblasti raketových technologií.
 • Autonomní UAV – vývoj, rizika a výhled.


Kybernetická bezpečnost

Z následujících témat si vyberte jedno, na které zpracujete odbornou esej.

Hrozby v oblasti bezdrátových komunikačních technologií

 • Problematika sítí 5G.
 • Nelegální odposlech mobilních telefonů.
 • Bezpečná komunikační síť pro potřeby státu.

Atribuce kybernetických útoků (přisouzení občanům)

 • Na základě čeho luze atribuci provést.
 • Jaké informační zdroje lze využít?
 • Jak postupovat?
 • Co atribuci komplikuje?
 • Zamyšlení nad přesností závěrů atribuce.

Anonymita na internetu

 • Anonymizační nástroje a služby.
 • Kryptoměny a virtuální platební prostředky.
 • Falešné a ukradené identity.

Forenzní techniky, nástroje a postupy při šetření elektronických útoků

 • Jaké vstupy jsou pro forenzní zkoumání elektronických útoků vhodné?
 • Nástroje, které lze využít.
 • Jak postupovat při analýze běžícího počítače?
 • Jaká data lze získat z mobilního telefonu?

Analýzy datového toku 

 • Jaké informace lze analýzou získat?
 • Jak postupovat?
 • Problematika šifrování spojení a její dopad na možnosti analýzy.
 • Nástroje a technologie.


Právo

Z následujících témat si vyberte jedno, na které zpracujete odbornou esej.

 • Má/Nemá mít zpravodajská služba výkonné pravomoci?
 • Požadavky správních soudů na kvalitu informací zpravodajských služeb ve vazbě na ochranu jejich zdroje.


Informační technologie

Z následujících témat si vyberte jedno, na které zpracujete odbornou práci v požadovaném rozsahu.

 • Návrh a implementace honeypotu na platformě open-source.
 • Analýza a monitorování síťového provozu pomocí technologií Netflow/IPFIX.
 • Analýza a návrh řešení anonymního přístupu do internetu.
 • Zpracujte projektový záměr (Chartu projektu ve smyslu metodiky Prince 2) pro projekt s následujícím zadáním. Zadání: Cílem projektu je zajištění řízení kontroly vstupu fyzických osob do specifického objektu. Každá osoba bude vybavena kartou s bezkontaktním čipem a pro základní přechod turniketem bude použito technologie face recognition. Při problému bude k dispozici ruční odbavení. Systém musí vyřešit průchod 1 osoby za 10 vteřin, implementace musí proběhnout do 4 měsíců. Celkový objem osob je do 1 000. Projekt řeší i pořízení etalonových biometrických dat.
 • Navrhněte scénáře možného využití (use cases) biometrického rozpoznávání osob (obličej) při řešení úloh zpravodajské služby.
 • Navrhněte scénáře možného využití (use cases) Internet of Things  při řešení úloh zpravodajské služby.
 • Definujte principy a zásady problematiky extrakce entit z nestrukturovaných dat, produktové portfolio na trhu a metriky posuzování jejich kvality.

Co udělat pro přihlášení

Bezpečnostní informační služba Vám nabízí možnost studentské stáže v případě, že:

 • jste studentem alespoň 3. ročníku bakalářského nebo libovolného ročníku navazujícího magisterského programu
 • máte české státní občanství
 • jste trestně bezúhonní
 • máte zájem o některou z nabízených oblastí

V případě, že splňujete základní požadavky a máte zájem ucházet se o studentskou stáž v BIS, pošlete do 4. 10. 2019 následující dokumenty na e-mail staze@bis.cz:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis v maximálním rozsahu 3600 znaků se zaměřením na důvod, proč se ucházíte o stáž u BIS
 • odbornou esej v rozsahu ideálně 3 strany (maximálně 5400 znaků) na některé z nabízených témat. 
  U technických pozic není nutné přesně dodržet rozsah.

Na základě vyhodnocení zaslaných dokumentů vybereme uchazeče, jež budeme informovat o dalším postupu.

Více informací naleznete na webových stránkách  www.bis.cz/kariera nebo nás kontaktujte na e-mailu staze@bis.cz.

Back To Top