skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií

Ve dnech 12. – 15. 9. se v Lelekovicích na předměstí Brna jako každý rok uskutečnila teambuildingová akce Bootcamp, která je určena pro studenty nastupující do prvního ročníku bakalářského cyklu oboru Bezpečnostní a strategická studia. O „nováčky“ se letos postarala devítka organizátorů z řad studentů vyšších ročníků v čele s Pavlí

nou Štafovou a prostřednictvím her, soutěží a diskuzí je seznámila s životem na fakultě i mimo ni a připravila je i na všemožné nástrahy, které na nastávající vysokoškolské studenty mohou čekat. Aby noví studenti získali co nejširší náhled na jejich nadcházející studium, zúčastnili se akce rovněž vyučující a doktorandi Katedry politologie, kteří představili fakultní činnost z pedagogické stránky.

Bootcamp představuje zaběhnutou a oblíbenou akci, která se každý rok těší velkému zájmu nových studentů. Kromě toho, že jim hravou formou napomůže ke zorientování se v novém, relativně složitém prostředí a utváří jádra ročníkových kolektivů, je také první ukázkou mimoškolních aktivit, kterých se studenti mohou účastnit. Není však ukázkou zdaleka poslední: proto jsou mezi organizátory bootcampu studenti angažující se například ve studentské sekci Mezinárodního politologického ústavu či studentském bezpečnostním časopise Security Outlines.

Všem účastníkům Bootcampu 2017 přeji za organizátory hodně zdaru v jejich studiu a přeji jim, aby se jim na fakultě a mezi námi, BSSáky, líbilo. A všem zájemcům o studium našeho oboru přeji, aby se jim podařilo mezi nás zařadit a abychom se příští rok potkali na Bootcampu 2018.

Ondřej ŠUPKA

 

Back To Top