skip to Main Content

V pátek 12. května měli studenti bezpečnostních a strategických studií v rámci kursu Krizový management možnost zúčastnit se exkurze do ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, přičemž dozorem nám byli doktorka Vejvodová a doktor Smolík. Věznice ve Světlé je určena pouze pro ženy, jak dospělé, tak pro mladistvé odsouzené, a skládá se z jednotlivých oddělení pro výkon trestu podle závažnosti spáchaného trestného činu.

Věznice se nachází na samém okraji města v blízkosti továrny, ve které vězeňkyně pracují, jak jsme se dozvěděli později. Před vstupem do věznice nás čekala prohlídka, po jejímž absolvování jsme si do prostor vězení donesli každý maximálně občanku, a měli jsme možnost strávit nějaké chvíle v čekárně s hračkami, což některé jedince potěšilo a výrazně zpestřilo čekání na kolegy.

Následně si nás převzal Mjr. Mgr. Ondřej Kolář, se kterým jsme měli možnost se setkat v některých kurzech již u nás na fakultě a nachystal si pro nás přednášku, díky které jsme se dozvěděli základní informace o věznici – její kapacitu, stavy a byl nám přiblížen její denní chod a samozřejmě i základní informace o krizovém managementu. V rámci této přednášky jsme měli možnost vidět i výstroj speciálních jednotek, které zasahují v případě krizových situacích ve vězení – první takovou byla výstroj člena jednotky jednotného velení, u které si dr. Smolík i vyzkoušel, jak moc dobře tlumí údery. Členové této jednotky zasahují v případech, kdy ve věznici dochází ke hromadnému výstupu vězňů.  Tím druhým byla v hantýrce vězeňské služby tzv. „balistika“.

Následovalo rozdělení do dvou menších skupin a prohlídka vězeňských prostor – viděli jsme místnost pro návštěvy, obchod se základními hygienickými potřebami nebo třeba kávou. Navštívili jsme prostory zdravotního oddělení, prostory pro vězeňkyně-matky, určené pro matky s dětmi do tří let, vzdělávací prostory připomínající běžnou třídu, knihovnu, či místnost určenou pro šití.

Následovala prohlídka cel na „běžném“ oddělení, kde jsme měli možnost se pohybovat mezi vězeňkyněmi. Dále jsme měli možnost vidět i oddělení pro kázeňské tresty – tedy prostory pro vězeňkyně porušující pravidla věznice či páchající další trestné činy, které bylo o poznání chladnější než „běžné“ oddělení.

V průběhu celé exkurze i přednášky nám naši průvodci ochotně odpovídali na nejrůznější typy zvídavých dotazů a naše poznání vězeňského života bylo vskutku autentické.

Při zpáteční cestě navíc došlo k řešení krizové situace – na trati se vyskytl hořící vlak a tak jsme byli v Tišnově nuceni využít náhradní dopravu. Nicméně se celá exkurze velmi vydařila a do Brna jsme dorazili v plném počtu.

Velké díky tímto patří Mgr. et Mgr. Petře Vejvodové, Ph.D. za zprostředkování této exkurze, PhDr. Josefu Smolíkovi, Ph.D., MBA a Bc. Lucii Pospíšilové za odborný, milý a přátelský doprovod.

Sára Dvořáková

Back To Top