skip to Main Content

Exkurze do věznice Rapotice se zúčastnilo 18 studentů bakalářského studia
Bezpečnostních a strategických studií MU pod odborným pedagogickým dozorem. Po vstupní kontrole měli jedinečnou příležitost projít část areálu, navštívit místo, kde se vězni potkávají se svými blízkými nebo dokonce nahlédnout do cel.
Studenti si také vyslechli přednášku o fungování věznice a o práci vězeňské
služby. Mohli si prohlédnout donucovací prostředky a výzbroj, které používají tamní bezpečnostní příslušníci, a také zabavené výrobky vězňů jako lana, zbraně nebo tetovací jehly. 

Účastníci exkurze

Věznice Rapotice se nachází v bývalém vojenském prostoru. Byla otevřena v roce 2005. V současné době je zde vězněno přibližně 900 vězňů. Pracuje zde přibližně 200 dozorců a civilních zaměstnanců.

V rámci České republiky je deset vazebních věznic, dvacet pět věznic, dva
ústavy pro výkon zabezpečovací detence, devět školských vzdělávacích středisek a dvě vězeňské nemocnice. Recidiva se v České republice pohybuje mezi 50 % a 70 %. 

Základním úkolem vězeňské služby je střežit vazební věznice a věznice, dále odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu trestu odnětím svobody, střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. Prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody s cílem vytvořit předpoklady pro další život mimo vězení. Vězeňská služba má také za úkol vytvářet podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost během výkonu trestu odnětí svobody.

Ondřej Šimeček

Back To Top