skip to Main Content

Campaign Internship in San Francisco

The Department of Political Science in cooperation with the U.S. political consulting agency Chariot Campaigns is calling for a campaign observation internship. The observation internship is open to political science students from our department with an interest in political marketing and communication. Selected students will spend time observing and learning in a campaign consulting agency in San Francisco. The period of the internship will be February 10 to March 5, 2020. There will be experience observing campaigns in California and potentially other states.

The observation internship is open to two students. Applicants are to send a CV and motivation letter before January 6, 2020. The letter should cover the student’s motivation, previous experiences, and reasons why the applicant should be selected for the internship. Students should send their application in the form of a CV and motivation letter (no longer than one page) to mgregor@fss.muni.cz. Those accepted will be notified by January 10, 2020.

Chariot Campaigns will provide housing accommodations near the agency office in San Francisco. Furthermore, students can apply for scholarships at the Faculty of Social Studies to cover most of their travel costs. More details will be specified for those who reach out with interest.

Číst více

Dodatečné výběrové řízení na obsazení místa na University of Ljubljana (Erasmus+)

Katedra vypisuje dodatečné výběrové řízení na obsazení jednoho místa v rámci programu Erasmus+ na University of Ljubljana. Studijní pobyt se má uskutečnit v jarním semestru 2020.

Hlásit se mohou studenti všech stupňů (Bc., Mgr. i Ph.D.) a oborů, které na katedře máme.

Přihlášky do výběrového řízení společně s životopisem a výpisem známek z ISu posílejte do středy 6. 11. doc. Michalu Pinkovi.

Číst více

Seminář práce v R (R commander a R Studio)

Pracujete s daty z kvantitativních šetření. Slyšeli jste o R, ale bojíte se ho? Připadá vám práce s R obtížná? Chcete se naučit pracovat s R? Rádi byste občas kromě vámi užívaného software použili R? Pak právě pro vás je určen seminář, který by měl zodpovědět všechny výše uvedené otázky a díky kterému byste měli hladce zvládnout počáteční kroky při práci v R. Po jeho absolvování budete mít na výběr, zda užívat platformu, která nevyžaduje psaní příkazů (R commander), nebo zda užívat bohatosti příkazů a knihoven R skrze R Studio. Průvodci vám budou učitelé analýzy sociálněvědních dat  z FSV UK.

Cílem dvoudenního semináře zaměřeného na R je představit účastníkům tento nekomerční a velice rozšířený produkt pro statistickou analýzu dat. R umožňuje využít nepřeberné spektrum analytických procedur, nadto novinky jsou implementovány v R velice rychle. Práce s R má ale mnohá úskalí a samostatné učení se R je poměrně náročné. 

Cílová skupina: zejména Ph.D. studenti a akademičtí pracovníci

Počet účastníků: max. 20

Předpokládaný termín: 28.- 29.11. 2019, každý den 9-16

Předpokládané místo konání: areál UK, Praha 5-Jinonice, U Kříže 8

Cena: 1.500 za účastníka

Předpokládané znalosti: Účastník by měl mít základní přehled o statistické analýze kvantitativních dat a technikách v ní používaných v rozsahu cca jednosemestrálního kurzu. Předpokládá se znalost postupů popisné statistiky a statistických grafů užívaných pro popis dat. Dále se předpokládá obeznámenost s postupy pro zobecňování výsledků z výběru na populaci – statistické testování a intervaly spolehlivosti. Konkrétně je předpokládána znalost t-testů, analýzy rozptylu, korelační a regresní analýzy a analýzy kontingenčních tabulek. Techniky nebudou během semináře systematicky vysvětlovány, pozornost bude věnována na nácvik jejich zadání v R a přehled výstupů s výsledky. Kromě společné práce s lektorem budou mít účastníci též vlastní úlohy na procvičení probíraných postupů.

Za organizátory Petr Soukup, FSV UK

Obsah semináře

Den 1 Základní seznámení s R a práce v R commanderu

Co je to R? Základní logika a instalace. Logika práce s balíčky. CRAN jako základní rozhraní pro uživatele R. Základní podpora pro uživatele R. R commander jako „klikací“ platforma podobná komerčním produktům. Instalace R commanderu a jeho spuštění. Vytvoření vlastní datové matice a její uložení. Načtení dat z různých formátů (XLS, CSV, SAV, DAT). Základní úpravy dat. Základní popisné statistiky. Grafické zobrazení dat, jednorozměrná analýza. Intervaly spolehlivosti. Dvouvýběrový t-test. Analýza rozptylu s jedním faktorem. Korelační analýza. Lineární regresní analýza. Analýza kontingenčních tabulek. Další analytické možnosti R commanderu.

 Den 2. Práce s příkazy v R, využití prostředí RStudio

Logika práce s příkazy v R. Jak se naučit správně zapsat příkaz v R. R Studio jako platforma pro přehlednou práci v R. Logika R Studia. Matematické operace skrze příkazy. Vytvoření vlastní datové matice a její uložení. Načtení dat z různých formátů (XLS, CSV, SAV, DAT). Základní úpravy dat. Základní popisné statistiky. Grafické zobrazení dat, jednorozměrná analýza. Intervaly spolehlivosti a jejich logika skrze replikované vybírání z populace. Dvouvýběrový t-test. Analýza rozptylu s jedním faktorem. Korelační analýza. Lineární regresní analýza. Analýza kontingenčních tabulek. Možnost přenosu výstupů z R do běžných platforem a formátů (Excel, Word. PDF).

Číst více

Pomoc ve výzkumu kampaní – hledají se kodéři

V rámci mezinárodního projektu Comparative Campaign Dynamics Project, který koordinuje univerzita v Mannheimu a na kterém se podílíme, hledáme kodéry pro sběr dat o průběhu volební kampaně před volbami v České republice v roce 2017. Sběr dat (v předpokládaném rozsahu max. 80 hodin) proběhne v průběhu listopadu a prosince.

Hledáme tři studenty a studentky magisterského nebo doktorského studia, kteří především:

  • mají zájem o českou politiku a především politické strany a  volby
  • vynikají v analytickém myšlení a systematické práci s textem

Nabízíme:

  • zkušenost z práce na mezinárodním projektu
  • trénink v ručním kódování textu
  • solidní finanční odměnu

Zájemce prosím o zaslání přihlášky a stručného motivačního dopisu (do 1000 znaků) na email havlik@fss.muni.cz do 25. 10. 2019.


Vlastimil Havlík a Alena Macková

Číst více
Back To Top