skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Studenti BSS Za Branami Věznice (aneb Exkurze Do Kuřimi)

Studenti BSS za branami věznice (aneb exkurze do Kuřimi)

Dne 21. 4. 2016 se studenti oboru Bezpečnostní a strategická studia v rámci předmětu Krizový management pod dohledem profesora Miroslava Mareše a doktorky Petry Vejvodové zúčastnili exkurze do věznice Kuřim. Věznice je určena především pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 18 let, které soud zařadil k výkonu trestu do věznice s ostrahou. Věznice má také zřízená oddělení pro mladé odsouzené ve věku 18 až 26 let, oddělení pro výkon trestu odnětí svobody s dozorem a specializované oddělení pro výkon trestu ochranného léčení sexuologického v ústavní formě s ostrahou.

Po příjezdu k věznici byli všichni studenti podrobeni vstupní kontrole a po tomto „silném konfrontačním zážitku“ s ostrahou, byli uvedeni do samotného areálu mezi volně se pohybující vězně, kteří měli zrovna na programu výměnu ložního prádla. Samozřejmě po celou dobu byli vězni pod dozorem a studenti mohli pouze navštívit vybrané budovy a cely vězňů.  Díky personálu věznice, jenž se studentům po celou dobu věnoval a mimo výklad i odpovídal na mnoho zvídavých dotazů, bylo možné získat poměrně pestrý obraz běžného chodu věznice a činnosti vězňů.

V první části exkurze studenti navštívili budovu, v níž je zřízeno oddělení pro mladé odsouzené do 26 let a poté prošli prostory pro odsouzené zařazené do věznice s ostrahou i s dohledem. V druhé části exkurze následovala ukázka místnosti určené k návštěvám vězňů, velmi se podobající těm, které známe z filmů. Nepochybně nepříjemně zapůsobilo na mnohé plexisklo, bránící nebezpečným trestancům v případném kontaktu s návštěvou, kdy komunikace je vedena pouze přes telefonní sluchátko. Poté již studenty čekala závěrečná část v podobě krátké přednášky o připravenosti vězeňského personálu a zajištění areálu při vzniku krizové situace. Přednes byl pojat záměrně stručně, aby zbylo dostatek prostoru pro otázky studentů a zároveň velmi bohatě, kdy části výkladu byly zpestřeny letitou praxí a postřehy  přednášejícího.

Závěrem patří velké díky vedení věznice Kuřim, která umožnila exkurzi studentům BSS, a zaměstnancům věznice, kteří mimo seznámení studentů s věznicí byli velmi ochotni zodpovědět všechny otázky a samozřejmě také prof. JUDr. PhDr. M. Marešovi, Ph.D., který vyšel vstříc zájemcům mezi studenty a zařídil tuto exkurzi z vedením věznice. A nakonec i poděkovaní Mgr. et Mgr. P. Vejvodové, Ph.D., Mgr. M. Gregorovi a Bc. L. Pospíšilové a za jejich milý doprovod.

Text: Pavlína Štafová

Foto: Vězeňská služba ČR

bss_kurim_3bss_kurim_2bss_kurim_1

Read More
Masarykovo Stipendium Pro Nadané Politology 2016

Masarykovo stipendium pro nadané politology 2016

Katedra politologie vypisuje výběrová řízení v rámci projektu Masaykovo stipendium pro nadané politology. Účastnit se ho mohou všichni aktivní studenti a studentky bakalářského nebo magisterského studia oborů POL a BSS.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Studenti se mohou hlásit na více stáží, je ale nutné přihlásit se na každou zvlášť. Není tedy přípustné poslat jednu univerzální přihlášku. Dále je nutné, aby zájemci o stáž respektovali podmínky hostitelské instituce.

Stáž je finančně podpořena prostředky ze stipendijního fondu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

O udělení stipendia se rozhoduje ve dvou kolech.

Do prvního kola budou zařazeni studenti, kteří na níže uvedený e-mail zašlou tyto dokumenty:

 • Motivační dopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_MD);
 • Životopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_CV);
 • Případně další dokumenty, které jsou vyžadovány jednotlivými institucemi (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_typ_dokumentu).
 • Předmět e-mailu musí obsahovat „Masarykovo stipendium – přihláška“

O postupu do druhého kola rozhoduje Rada Masarykova stipendia pro nadané politology, kterou tvoří:

 • prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.,
 • Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Druhé kolo probíhá (většinou) formou ústních pohovorů přímo v hostitelské insituci. Té současně náleží právo rozhodnout o přijetí stážisty. Katedra politologie je tak primárně zodpovědná za posouzení akademických a společenských kvalit uchazeče.

Po absolvování stáže je student povinen odevzdat závěrečnou zprávu o průběhu stáže.

VÝŠE STIPENDIA:

5000,- Kč

HARMONOGRAM:

Informační schůzka: úterý 5. dubna 2016 od 13:00 v místnosti U41.

Termín pro zaslání přihlášek:  pondělí 11. dubna 2016 (včetně)

Termín výsledků prvního kola: středa 20. dubna 2016

Termín výsledků druhého kola: dle rozhodnutí instituce

Termín konání stáže: dle požadavků instituce

Minimální délka stáže: 4 týdny

e-mail pro přihlašování:  masarykovo_stipendium@fss.muni.cz

NABÍZENÉ STÁŽE:

<strong>Ústav pro studium totalitních režimů</strong>

Popis stáže:

Standardizovaný průběh stáže obsahuje exkurzní prohlídku pracovišť a seznámení s jednotlivými činnostmi a nejméně třítýdenní působení stážisty v rámci určitého projektu. Stážista se může podle vlastních preferencí po dohodě zapojit do vzdělávacích, výzkumných, historických či edičních projektů ústavu.

Podmínky stáže:

 • zájem o československou historii 2. poloviny 20. století
 • základy práce s MS Office

<strong>Kancelář poslaneckého klubu a marketingového oddělení TOP 09</strong>

Popis stáže:

Stáž bude probíhat pro poslanecký klub, přičemž není vyloučeno, že bude stážista pověřován úkoly pro jednotlivé poslance a pro centrální kancelář. Bude se jednat o psaní tiskových zpráv, účasti na jednáních a plnění samostatných úkolů, spolupráce v oddělení volebního marketingu.

Podmínky stáže:

 • obecný přehled o současné politické a společenské situaci
 • PC na vyšší uživatelské úrovni
 • AJ výhodou
 • znalost gramatiky jazyka českého
 • schopnost písemného projevu
 • flexibilita, nasazení, práce v týmu, diskrétnost

<strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</strong>: <em>Sekce legislativy a strategie I</em>

(sekce náměstkyně D. Prudíkové)

Zaměření na evropskou a mezinárodní oblast s důrazem na strategické dokumenty v gesci MŠMT.

Popis stáže:

 • Analytická činnost v oblasti evropské a mezinárodní spolupráce.
 • Komparace strategických dokumentů.

Podmínky stáže

 • Nutná znalost angličtiny, další jazyk EU výhodou.
 • Orientace ve vzdělávací  politice z pohledu evropské či mezinárodní úrovně  výhodou.
 • Požadujeme flexibilitu, spolehlivost, schopnost analytického myšlení a práce s informacemi.

<strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</strong>: <em>Sekce legislativy a strategie II</em>

(sekce náměstkyně D. Prudíkové)

Popis stáže:

 • Tvorba jednoduchých stanovisek v oblasti vzdělávací politiky a politiky sportu.
 • Tvorba podkladů pro analýzu dopadů regulace v těchto oblastech.
 • Podílení se přípravě norem a následném legislativním procesu v těchto oblastech

Podmínky stáže

 • Požadujeme flexibilitu, spolehlivost, schopnost analytického myšlení a práce s informacemi.
 • Orientace v právních předpisech týkajících se oblasti vzdělávání a sportu výhodou.
 • Doporučujeme stáže studentům současně studujícím právo.

<strong>Úřad vlády ČR</strong>: <em>Odbor hodnocení dopadů regulace: Korupce</em>

(ministr J. Dienstbier, náměstek J. Kněžínek)

Popis stáže:

 • analytická činnost v oblasti RIA a CIA,
 • vytvoření komparativních analýz z protikorupční politiky zemí EU.

Podmínky stáže:

 • nutná znalost angličtiny, další jazyk EU výhodou,
 • orientace v protikorupční agendě výhodou (např. spolupráce s neziskovými organizacemi),
 • požadujeme flexibilitu, spolehlivost, schopnost analytického myšlení a práce s informacemi.

<strong>Úřad vlády ČR</strong>: <em>Odbor hodnocení dopadů regulace: RIA</em>

(ministr J. Dienstbier, náměstek J. Kněžínek)

Popis stáže:

 • analytická činnost v oblasti RIA,
 • tvorba jednoduchých stanovisek a podkladů v oblasti RIA,
 • podílení se na tvorbě komparativních analýz z oblasti RIA.

Podmínky stáže:

 • nutná znalost angličtiny, další jazyk EU výhodou,
 • orientace v problematice hodnocení dopadů regulace výhodou,
 • orientace v legislativním procesu výhodou,
 • požadujeme flexibilitu, spolehlivost, schopnost analytického myšlení a práce s informacemi.

<strong>Rubikon PR</strong>

Popis stáže:

Stáž v agentuře Rubikon bude spočívat v zapojení studentů do přípravy různých komunikačních kampaní (PR, sociální sítě), zapojení do práce s klienty, monitoring médií, rešerše, komunikace s novináři aj.

Podmínky stáže:

 • zájem o PR a sociální sítě (nejen jako volnočasovou aktivitu :))
 • pozitivní přístup, trpělivost, kreativita, snaha učit se novým věcem, zkušenosti se psaním textů a tiskových zpráv výhodou
 • znalost anglického jazyka výhodou

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy

<strong>Asistent/ka poslanců Národnej rady SR</strong>

Popis stáže:

Stáž bude prebiehať v Národnej rade SR. Stážista bude zapojený do prác súvisiacich s organizáciou odborných diskusných podujatí, prípravou analytických materiálov – blogov, analýz a ďalších činností týkajúcich sa poslaneckých aktivít.

Poslanci: Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková a Simona Petrík

Politiky: školstvo, financie, zdravotníctvo, boj s korupciou, rovnosť mužov a žien, podnikanie a regionálna politika

Podmienky stáže:

 • všeobecný prehľad o aktuálnom politickom dianí na Slovensku
 • záujem aspoň o jednu oblasť verejných politík
 • stredne pokročilá práca s Excelom, užívateľská schopnosť práce s Wordpressom a FB fanpages
 • schopnosť analytického myslenia a práce s informáciami
 • slovenský a anglický jazyk
 • ochota cestovať po Slovensku

Dĺžka stáže: tri mesiace a viac, aspoň 2 celé dni v týždni (podľa výberu)

Termín stáže: podľa dohody

<strong>Agentura Manage Social</strong>

Popis stáže:

Stážista v agentuře Manage Social bude zapojen nejen do přípravy politické kampaně ve Středočeském kraji, ale i  do práce s dalšími klienty. Stáž doporučujeme především studentům specializace Volební studia a politický marketing.

Podmínky stáže:

 • Přehled o trendech na poli sociálních sítí, zkušenost se správou profilů na sociálních sítích výhodou.
 • Zkušenosti s psaním článků/blogů výhodou.
 • Schopnost analytické práce daty.
 • Porozumění anglicky psanému textu.

Délka stáže: Měsíc, či déle. Alespoň 3 celé dny v týdnu.

Termín: čím dříve, tím lépe

KOORDINÁTOR PROJEKTU

Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Read More
Campaign Internship In San Francisco

Campaign Internship in San Francisco

The Department of Political Science FSS MU in cooperation with the U.S. political consulting agency Chariot LLC is calling for a campaign internship. The internship is open for political science students from our department with interest in political marketing and communication. Selected students will spend time observing and hands-on learning in a campaign consulting firm in San Francisco from May 16 to June 16, 2016. There will be experience with campaigns in Las Vegas and Silicon Valley.

The internship is open for two students. Applicants are to send a motivation letter before April 5 midnight. The letter should cover student’s motivation, previous experiences and reasons why the applicant should be selected for the internship. Students should send their application in the form of a motivation letter (not longer than one page) to mgregor@fss.muni.cz. The results will be available on April 11.

Chariot LLC will provide housing accommodations near the agency office in San Francisco. Furthermore, students can apply for scholarships at the Faculty of Social Studies to cover most of their travel costs. More details will be specified for those who reach out with interest.

***

This internship is possible thanks to the generous cooperation of Chariot LLC represented by its founder and president James Fisfis. James has cooperated with Department of Political Science several times. He is a veteran of political campaigns with 20 years of experience and the winner of five “Pollie” political advertising awards. As the President of Chariot LLC, he has served as a political consultant for U.S. federal, state, as well as local elected officials and candidates. As a former Program Director and consultant for the International Republican Institute, James has led over 100 international seminars in the field of political communications and electoral public opinion research.

San Francisco

Read More
Back To Top