skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Summer School On Democracy In Wroclaw (September 2017)

Summer school on democracy in Wroclaw (September 2017)

Integration vs. disintegration? Central and Eastern European countries towards the European union and its challenges.

Summer school on democracy

Organizer: Institute of Political Science in Wroclaw, Poland.

Date: 11- 20 September 2017, Wroclaw.

Working language: English.

The summer school is a 10-days workshop designated for motivated students, interested in the political development of the CEE region. It gives a great opportunity for students to train their presentation skills, to exchange experience with colleagues from other European countries and to gain knowledge from representatives of local and European authorities. Lectures and discussions, preparation of own research project,  as well as cultural activities are part of the program. More information and a detailed schedule can be found here and on facebook.

The organizers are happy to inform that they can provide a scholarship for one student from our university. They expect mostly bachelor students. The scholarship for the school and the 2 separate travel days covers accommodation, meals and cultural program in Wroclaw. Participants are expected to cover their own travel expenses.

Read More
Navrhovaná Témata Doktorských Prací Na KPOL FSS MU

Navrhovaná témata doktorských prací na KPOL FSS MU

Výběr z navrhovaných témat doktorských prací oboru Politologie FSS MU – jaro 2017

Doc. Balík

 • Český antikomunismus
 • Proměny podoby a politických funkcí místních zastupitelských orgánů
 • Výzkum lokálních cleavages

Prof. Holzer

 • Moderní autoritarismy jako nové paradigma ve výzkumu nedemokracií
 • Současná ruská opozice: případová studie specifického aktéra v nedemokratickém režimu

Doc. Chytilek

 • Experimentální zkoumání účinků většinových volebních pravidel
 • Vztah polarizace elektorátů a stranických systémů

Doc. Kopeček

 • Strany politických podnikatelů (ve vybrané zemi či areálu)

Prof. Mareš

 • Konceptualizace terorismu na Ukrajině
 • Soudobá paramilitární uskupení v ČR
 • Transnacionální vazby rakouské krajní pravice

Doc. Roberts

 • Billionaires in Politics

It is commonly believed that the richest citizens have an enormous influence on politics, but little research describes the political views of billionaires or how they influence politics. Students consider the opinions or influence of the very rich in the Czech Republic or elsewhere.

 • Biography and Politics

What affect do biographical traits have on political behavior? Do female politicians behave differently than male ones? Does higher education help politicians to be more successful? Are experienced politicians more effective than newcomers? Students can investigate these questions in the Czech Republic or other countries.

 

Doc. Rybář

 • Institutional Performance in New European Democracies

What are the effects of state institutions on political processes and policy performance in democracies of Central and Eastern Europe? While most of the academic literature treats institutions in the region as dependent variables, i.e. attempts to explain their emergence and changes, it is time to assess the extent to which they produce predictable patterns of effects. At an empirical level, it is important to identify configurations of state institutions and their impact on various political as well as policy outputs. At a theoretical level, we need to identify and reconstruct causal mechanisms that link institutional variation to policy outputs. Systematic comparisons of Central and East European cases are especially encouraged.

 • Determinants and Consequences of Elite Recruitment in New Democracies

While we know a great deal about macropolitical factors such as party manifestos, policy platforms, campaign strategies, and subsequent government outputs, much less is known about individual background and careers on positions and decision-making of political elites. Dissertations in this area may focus on the executives (ministerial level), legislatures (MPs) or both. One of the possible avenues for research in this area is the so-called sequential analysis: We first collect data on previous personal, educational, party and parliamentary (etc.) careers, particular “sequences” (career patterns) are identified, and these are then linked to activities of political elites (preferences, activities, communication styles etc.). Possible topics include explaining incidence of non-party technocratic ministers in party-based coalition governments, differences in management style of ministers with specialised (e.g. managerial) background and the generalist (career politician) ministers; determinants of voting of members of parliament in issues with no party line; career patterns of regional chief executives (Czech hejtman, Polish marszalek, Slovak predseda VÚC) etc.

 • Impact of conservative social movements on political parties

In recent years, we have seen the rise of conservative social initiatives in various European countries aiming at halting, or preventing the adoption of, measures advocated by the LGBT transnational movement. While the conditions under which the LGBT movements emerge and operate are relatively well explored, much less is known about their opponents. Under what conditions and with what consequences do socially conservative initiatives emerge? What is their tactical positioning, what are their organizational strategies and repertoires of activities? And, perhaps crucially, what is their relationship with, and impact upon, existing and emerging political parties? Recent referenda on same sex marriages in Croatia, Slovenia and Slovakia, as well as citizens’ petitions in Finland and Romania, to cite just a few examples, provide rich empirical material for exploration. Possible dissertation topics include (but are not limited to) explorations of how conservative social movements impact upon inter-party competition and cooperation, and how established and emerging parties benefit (or are hurt) by the new conservative political agenda. Exploring the impact of these movements on parties in the context of migration crisis in Europe is also a suitable topic.

Read More
Výběrové řízení: Masarykovo Stipendium Pro Nadané Politology 2017

Výběrové řízení: Masarykovo stipendium pro nadané politology 2017

Katedra politologie vypisuje výběrová řízení v rámci projektu Masayk
ovo stipendium pro nadané politology. Účastnit se ho mohou všichni aktivní studenti a studentky bakalářského nebo magisterského studia oborů POL a BSS.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Studenti se mohou hlásit na více stáží, je ale nutné přihlásit se na každou zvlášť. Není tedy přípustné poslat jednu univerzální přihlášku. Dále je nutné, aby zájemci o stáž respektovali podmínky hostitelské instituce.

Stáž je finančně podpořena prostředky ze stipendijního fondu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

O udělení stipendia se rozhoduje ve dvou kolech.

Do prvního kola budou zařazeni studenti, kteří na níže uvedený e-mail zašlou tyto dokumenty:

 • motivační dopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_MD),
 • životopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_CV),
 • případně další dokumenty, které jsou vyžadovány jednotlivými institucemi (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_typ_dokumentu).

O postupu do druhého kola rozhoduje Rada Masarykova stipendia pro nadané politology, kterou tvoří:

 • prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.,
 • Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Druhé kolo probíhá (většinou) formou ústních pohovorů přímo v hostitelské insituci. Té současně náleží právo rozhodnout o přijetí stážisty. Katedra politologie je tak primárně zodpovědná za posouzení akademických a společenských kvalit uchazeče.

Po absolvování stáže je student povinen odevzdat závěrečnou zprávu o průběhu stáže.

VÝŠE STIPENDIA:

5000,- Kč

HARMONOGRAM:

Informační schůzka: pondělí 27. února 2017 od 13:10 v místnosti U53.

Termín pro zaslání přihlášek:  středa 8. března 2017 (včetně)

Termín výsledků prvního kola: pondělí 20. března 2017

Termín výsledků druhého kola: dle rozhodnutí instituce

Termín konání stáže: dle požadavků instituce

Minimální délka stáže: 4 týdny

e-mail pro přihlašování:  masarykovo_stipendium@fss.muni.cz

 

NABÍZENÉ STÁŽE:

<strong>Ústav pro studium totalitních režimů</strong>

Popis stáže:

Standardizovaný průběh stáže obsahuje exkurzní prohlídku pracovišť a seznámení s jednotlivými činnostmi a nejméně třítýdenní působení stážisty v rámci určitého projektu. Stážista se může podle vlastních preferencí po dohodě zapojit do vzdělávacích, výzkumných, historických či edičních projektů ústavu.

Podmínky stáže:

 • zájem o československou historii 2. poloviny 20. století
 • základy práce s MS Office

<strong>Kancelář poslaneckého klubu a marketingového oddělení TOP 09</strong>

Popis stáže:

Stáž bude probíhat pro poslanecký klub, přičemž není vyloučeno, že bude stážista pověřován úkoly pro jednotlivé poslance a pro centrální kancelář. Bude se jednat o psaní tiskových zpráv, účasti na jednáních a plnění samostatných úkolů, spolupráce v oddělení volebního marketingu.

Podmínky stáže:

 • obecný přehled o současné politické a společenské situaci
 • PC na vyšší uživatelské úrovni
 • AJ výhodou
 • znalost gramatiky jazyka českého
 • schopnost písemného projevu
 • flexibilita, nasazení, práce v týmu, diskrétnost

<strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</strong>: <em>Sekce legislativy a strategie I</em>

(sekce náměstkyně D. Prudíkové)

Zaměření na analytickou činnost s důrazem na strategické dokumenty v gesci MŠMT, evropský kontext a sociální a demografický vývoj v ČR.

Popis stáže:

 • Zpracovávání analytických výstupů se zaměřením na oblast školství.
 • Komparace strategických dokumentů.
 • Komparace evropských úprav.

Podmínky stáže

 • Nutná znalost angličtiny, další jazyk EU výhodou.
 • Orientace ve vzdělávací  politice (z pohledu EU) a v metodách sběru dat výhodou.
 • Požadujeme flexibilitu, spolehlivost, schopnost analytického myšlení a práce s informacemi

<strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</strong>: <em>Sekce legislativy a strategie II</em>

(sekce náměstkyně D. Prudíkové)

Popis stáže:

 • Tvorba jednoduchých stanovisek v oblasti vzdělávací politiky a politiky sportu.
 • Tvorba podkladů pro analýzu dopadů regulace v těchto oblastech.
 • Podílení se přípravě norem a následném legislativním procesu v těchto oblastech

Podmínky stáže

 • Požadujeme flexibilitu, spolehlivost, schopnost analytického myšlení a práce s informacemi.
 • Orientace v právních předpisech týkajících se oblasti vzdělávání a sportu výhodou.
 • Doporučujeme stáže studentům současně studujícím právo.

<strong>Úřad vlády ČR</strong>: <em>Odbor hodnocení dopadů regulace: Korupce</em>

(ministr J. Chvojka, náměstek J. Kněžínek)

Popis stáže:

 • analytická činnost v oblasti RIA a CIA,
 • vytvoření komparativních analýz z protikorupční politiky zemí EU.

Podmínky stáže:

 • nutná znalost angličtiny, další jazyk EU výhodou,
 • orientace v protikorupční agendě výhodou (např. spolupráce s neziskovými organizacemi),
 • požadujeme flexibilitu, spolehlivost, schopnost analytického myšlení a práce s informacemi.

<strong>Úřad vlády ČR</strong>: <em>Odbor hodnocení dopadů regulace: RIA</em>

(ministr J. Chvojka, náměstek J. Kněžínek)

Popis stáže:

 • analytická činnost v oblasti RIA,
 • tvorba jednoduchých stanovisek a podkladů v oblasti RIA,
 • podílení se na tvorbě komparativních analýz z oblasti RIA.

Podmínky stáže:

 • nutná znalost angličtiny, další jazyk EU výhodou,
 • orientace v problematice hodnocení dopadů regulace výhodou,
 • orientace v legislativním procesu výhodou,
 • požadujeme flexibilitu, spolehlivost, schopnost analytického myšlení a práce s informacemi.

<strong>Pravý břeh, z.s.</strong>

Popis stáže:

 • pozice Junior analytik
 • průběžně sleduje vývoj v oblasti vybraných politik v evropských státech
 • připravuje monitoring médií na zadaná témata
 • vytváří datové rešerše a základní analýzy
 • plní redakční úkoly, podílí se na diskusi ohledně obsahu webu, přichází s vlastními zkušenostmi a nápady

Podmínky stáže:

 • minimálně 4 ukončené semestry bakalářského cyklu v oboru politologie nebo podobném
 • znalost anglického jazyka minimálně na pracovní úrovni (další jazyky výhodou)
 • orientaci v oblasti politiky evropských zemí
 • zájem o moderní konzervativní a liberální politiku
 • časovou flexibilitu, docházku do kanceláře minimálně jednou týdně (Černá pole, Brno)
 • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce

Co nabízí Pravý břeh, z.s.:

 • flexibilní rozvrh
 • prohloubení praktických znalostí
 • průběžný mentoring
 • možnost profesního růstu a další spolupráce

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy

<strong>Asistent/ka poslanců Národnej rady SR</strong>

Popis stáže:

Stáž bude prebiehať v Národnej rade SR. Stážista bude zapojený do prác súvisiacich s organizáciou odborných diskusných podujatí, prípravou analytických materiálov – blogov, analýz a ďalších činností týkajúcich sa poslaneckých aktivít.

Poslanci: Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková, Simona Petrík a Zuzana Zimenová

Politiky: školstvo, financie, zdravotníctvo, boj s korupciou, rovnosť mužov a žien, podnikanie a regionálna politika

Podmienky stáže:

 • všeobecný prehľad o aktuálnom politickom dianí na Slovensku
 • záujem aspoň o jednu oblasť verejných politík
 • stredne pokročilá práca s Excelom, užívateľská schopnosť práce s Wordpressom a FB fanpages
 • schopnosť analytického myslenia a práce s informáciami
 • slovenský a anglický jazyk
 • ochota cestovať po Slovensku

Dĺžka stáže: tri mesiace a viac, aspoň 2 celé dni v týždni (podľa výberu)

Termín stáže: podľa dohody

Komunikační agentura <strong>Commlab</strong>

Popis stáže:

 • Studenti si během stáže budou moci osahat veškerá odvětví public relations. Od brainstormingu a tvorby komunikačních témat a strategií, po přípravu různých komunikačních kampaní (PR, sociální sítě), práce s klienty, monitoring médií, rešerše, komunikace s novináři aj.

Podmínky stáže:

 • zájem o PR a sociální sítě
 • pozitivní přístup a smysl pro humor
 • trpělivost, kreativita, snaha učit se novým věcem, zkušenosti se psaním textů a tiskových zpráv výhodou
 • znalost anglického jazyka a láska ke kávě výhodou

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy

Rada Středočeského kraje (Starostové a nezávislí)

Popis stáže:

 • Stáž bude probíhat pro radní Středočeského kraje zvolené za hnutí Starostové a nezávislí. Stážista bude pomáhat s komunikací na sociálních sítích, připravovat rešerše, vybírat zajímavé zprávy z monitoringů a podobně. Případně bude stážista pověřen dalšími úkoly podle momentální potřeby.

Podmínky stáže:

 • Dobrá znalost práce s PC
 • Zájem o komunikaci a sociální sítě
 • Znalost gramatiky jazyka českého
 • Dobrý písemný projev
 • Zkušenost s natáčením videí výhodou

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy

KOORDINÁTOR PROJEKTU

Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Read More
Call For Papers: 9. Výroční Studentská Konference Bezpečnostního Výzkumu

Call for Papers: 9. výroční studentská konference bezpečnostního výzkumu

Oddělení bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity a Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha srdečně zvou studenty všech studijních programů (Bc., Mgr., Ph.D.) k podání návrhu příspěvků na devátou výroční studentskou konferenci věnovanou soudobým bezpečnostním tématům. Zejména vítáme návrhy příspěvků na následující aktuální bezpečnostní témata: boj proti terorismu a extremismu, post-konfliktní rekonstrukce, proliferace zbraní hromadného ničení, pirátství, hybridní války a kybernetická bezpečnost. Vítáme však i návrhy příspěvků na další relevantní témata.

Konference se uskuteční v pátek 21.4.2017 v budově Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity (Joštova 10, Brno 602 00). Účast na konferenci je bezplatná.

Návrhy příspěvků zasílejte e-mailem na adresu conference@c4ss.cz do 12.3.2017. Návrh příspěvku by neměl přesáhnout 300 slov a musí být doručen v jednom z následujících formátů: Word Document (.doc) nebo Adobe Acrobat (.pdf). Návrh musí obsahovat název příspěvku, celé jméno autora/autorky, kontaktní e-mailovou adresu, ročník studia a název instituce, na které autor/ka studuje. Autoři vybraných příspěvků budou informováni e-mailem v druhé polovině března 2017.

Písemné verze všech příspěvků přednesených na konferenci budou v případě úspěšného recenzního řízení zveřejněny ve sborníku, který bude publikován po skončení konference. Požadavky na délku písemné verze jejich příspěvku a informace o citační normě naleznete níže.

Pro více informací o již proběhlých studentských konferencích klikněte zde.

Fotografie z již proběhlých studentských konferencí naleznete zde.

Read More
Back To Top