skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Erasmus PS2017 A JS2018

Erasmus PS2017 a JS2018

Katedra politologie vypisuje výběrové řízení na výjezdy v rámci studentské mobility programu Erasmus+ pro podzimní semestr 2017 a jarní semestr 2018

Aktuální přehled smluvních univerzit najdete zde.

V případě zájmu odevzdejte následujícíc dokumenty sloučené do jednoho souboru ve formátu pdf do elektronické databáze:

 1. motivační dopis
 2. strukturovaný životopis (včetně mobilního čísla!)
 3. potvrzení o jazykové kompetenci (cokoliv, ideálně FCE, CAE, atd.)
 4. výpis známek z ISu

Kritéria pro posuzování přihlášek jsou založena na:

 • studijním průměru a úroveň studia (Bc. Mgr.),
 • prokázané motivaci o nabízenou instituci a
 • jazykové kompetenci.

Výsledky budou přihlášeným sděleny do 2. března 2017

[note style=“info“ show_icon=“true“]Ve středu 22. února od 14:00 se v učebně č. 41 uskuteční informační schůzka, kde bude probráno vše, co je spojeno s obory POL a BSS [/note] [note style=“alert“ show_icon=“true“]Uzávěrka přihlášek je v pátek 24. února 2017 ve 23:59[/note]
Read More
Konkurz Na Pozici Projektového Manažera V Barmě

Konkurz na pozici projektového manažera v Barmě

Centrum pro studium demokracie a kultury o.p.s. Brno

a

Educational Initiatives, Rangún

vypisují v rámci svého projektu

Partnerství pro smíření a reformy v Barmě

konkurz na pozici

projektového manažera v Barmě

CDK a Educational Initiatives, s podporou českého Ministerstva zahraničních věcí, spolupracuji na barmských projektech již pátým rokem. Zastřešujícím dlouhodobým záměrem je prohlubovat znalosti o demokracii a demokratizaci, posilovat kapacitu, kontakty a strategickou spolupráci barmských občanských organizací a umožnit jim efektivněji se podílet na demokratické transformaci Barmy. V rámci projektů organizujeme pro aktivisty z barmské občanské společnosti měsíční kurzy a týdenní semináře, které prohlubují jejich porozumění pro procesy, rizika a příležitosti, před nimiž stojí jejich společnost, která postupně přechází od diktatury k demokracii a od občanské války k míru.

Projekt Partnerství pro smíření a reformy v Barmě v roce 2017 navazuje na práci, kterou jsme odvedli v posledních letech v rámci projektů Strengthening the Role of Women and Ethnic CSOs in the Democratization of Barma (2014-2016), Barma Center for Transitional Studies (2013-2014) a Foreign Affairs Training Program (2011-2012).

Očekáváme, že nový projektový manažer bude schopným koordinátorem veškerých aktivit a zajistí i jejich důslednou administraci a řádné vyúčtování včetně tvorby průběžných i závěrečných zpráv. Přednost pak budou mít ti kandidáti, kteří se budou schopni coby lektoři spolupodílet na kurzech a seminářích. Předpokládá se, že vybraný kandidát bude po celou dobu působit v Barmě, Rangúnu s případnými výjezdy do dalších oblastí.

Charakteristika pozice:

 • řízení a realizace projektu po obsahové i finanční stránce přímo v Barmě
 • dohled a zodpovědnost za co nejkvalitnější provedení všech částí aktuálního projektu, podpora místních koordinátorů
 • podíl na tamních výukových aktivitách
 • aktivní spojovací článek mezi českým a barmským týmem
 • jednání s donory a partnery na lokálním i mezinárodní úrovni

Požadavky:

 • ukončené minimálně bakalářské studium (kandidáti s vyšším vzděláním budou preferováni) v oboru relevantním pro práci v Barmě (mezinárodní vztahy, politické/sociální vědy, mezinárodní rozvoj, lidská práva, asijská studia, ekonomie, právo apod.)
 • znalost prostředí, hluboký zájem o problematiku
 • znalost anglického jazyka minimálně na pracovní úrovni
 • naprostá časová flexibilita, možnost neomezeně pobývat v Rangúnu od začátku března do konce prosince 2017
 • schopnost týmové práce, rozvinutá sociální inteligence, spolehlivost a odolnost vůči stresovému prostředí
 • ochota učit se a projevovat vlastní iniciativu

Výhodou je:

 • dobrá znalost a porozumění příkladům úspěšného i neúspěšného přechodu k demokracii v posledních 40 letech.
 • Znalost problematiky a specifik Asie
 • zkušenost s prací v neziskovém sektoru v ČR, ale především v zahraničí
 • výzkumné či výukové zkušenosti v oblasti demokratizace, občanské společnosti či lidských práv
 • zkušenost s projektovým a finančním managementem
 • komunikativnost a schopnost reprezentace
 • cestovatelská zkušenost

Nabízíme: 

 • práci v jedné z nejzajímavějších asijských zemí s přírodními krásami a bohatou kulturní historií, a to v jedinečném historickém momentu, kdy země prochází neopakovatelnými politickými a ekonomickými změnami.
 • terénní práci v oblasti, která se v několika posledních letech, po dlouhém čase izolace a nesvobody, otevřela a stala se místem působení mnoha významných společností, které nabízejí neopakovatelné příležitosti profesního rozvoje
 • prohloubení teoretických i praktických znalostí
 • zajímavou a smysluplnou práci v kolektivu motivovaných místních lidí s dobrým zázemím a podporou z České republiky.
 • podporu a vedení od zkušeného projektového manažera, který v Barmě strávil uplynulých pět let
 • možnost profesního růstu a další spolupráce
 • před odjezdem profesionální uvedení do problematiky a osobní přípravu
 • stálý plat a hrazené ubytování po celou dobu pobytu v Barmě (zahrnující i 25 dní dovolené)

Postup:

 Zájemci splňující výše uvedená kritéria zašlou motivační dopis a profesní CV na adresu katerinahlouskova@gmail.com, do 3. února 2017 včetně.

 

Oslovení zájemci se následně dostaví k přijímacímu pohovoru, který se uskuteční 8. února 2017 v Brně.

Dotazy k obsahu pozice směřujte na Igora Blaževiče (igor.blazevic@oneworld.cz).

 

 

Read More
Stáž V Mezinárodní Organizaci Práce

Stáž v Mezinárodní organizaci práce

The objective of the Internship Programme is to provide talented young individuals with the opportunity to gain practical experience at the International Labour Organization (ILO). As part of our teams, working directly with outstanding and inspiring career professionals and senior management, ILO interns contribute to analytical work on the principles, programmes and strategies of the Organization; they also participate in important meetings and are exposed to high-profile conferences.

Candidates are invited to consult the ILO’s online recruitment platform, where 42 different internship profiles are posted in English, French and Spanish. Applications may be submitted electronically from the platform and will remain open from 06 January 2017 to 15 January 2017 (midnight Geneva time).

Eligibility requirements for internship candidates:

 • Applicants should currently be following a course of study (last year of a Master’s Degree or above), or have completed such studies no earlier than one year prior to this application.
 • Applicants should have a working knowledge (both oral and written) of at least one of the ILO official languages (English, French or Spanish).
 • Candidates should be adaptable to an international, multicultural and multilingual environment, have good communication skills and be able to work in a team.

Once a candidate has applied, his/her profile will be made available to the ILO departments that may be concerned. Following a first screening by the Human Resources Development Department (HRD), departments will short-list applicants. The candidate will be contacted directly should an internship match his/her specific profile.

Candidates that have not been contacted by the ILO within the next 4 months, they should consider that their application has not been selected.

Read More
Pohlednice Z Erasma: Forlì/Bologna

Pohlednice z Erasma: Forlì/Bologna

(Alma Mater Studiorum – Università di Bologna)

Žít nějakou dobu v Itálii jsem si přál už během studia na gymplu. Erasmus na Boloňské univerzitě proto byla skvělá příležitost, jak si toto přání splnit.

Již před odjezdem jsem narážel na drobné komplikace spojené s vyřizováním oficiální administrativy. Poměr mezi mojí odeslanou a přijatou poštou byl při komunikaci s mým koordinátorem přibližně 4:1. Všechno trvalo velmi dlouho. I po příjezdu jsem svého koordinátora musel doslova lovit a trvalo mi to 5 týdnů. V Itálii to ale nic neznamená. Uzávěrky a termíny jsou „orientační“, a to včetně termínů pro odevzdání esejí a seminárních prací. Pokud se něco nestihne včas, jednoduše se termín posune. Rychle jsem si zvykl.

Forma výuky a její obtížnost se samozřejmě se velmi liší s každým vyučujícím, ale obecně je to podobné jako na FSS. Mnozí vyučující po studentech vyžadují prezentace v úvodu hodiny. Za semestr tady jsem jich musel dělat více než za celou dobu na FSS. Na druhou stranu je výuka někdy poněkud nepřehledná, sylabus je, podobně jako termíny a uzávěrky, orientační.

Namísto fakulty v Boloni navštěvuji kampus ve Forlì. To je malé město na půli cesty mezi Boloňou a Rimini. Tady je nově vybudovaná součást UNIBO, kde se vyučují nejen mezinárodní vztahy. Forlì je skutečně studentské město. Je zde několik barů a podniků, kde se pravidelně schází většina studentů napříč fakultami a obory. Spousta místních obchodů a restaurací dokonce nabízí studentům speciální ceny.

Na Forlì a zdejší poklidnou atmosféru si člověk rychle zvykne. Studentský život tady nestojí tolik, jako ve velkoměstech a navíc odtud jezdí vlaky do většiny velkých italských měst, takže pro objevování Itálie je Forlì ideální.

Pavel Faus

Bezpečnostní a strategická studia + Mezinárodní vztahy, FSS MU

Read More
Back To Top