skip to Main Content

Erasmus+: Oslo

Svoj „jesenný“ semester (ktorý sa síce začína už začiatkom augusta) som mala možnosť stráviť na University of Oslo a bez váhania môžem povedať, že to bol zatiaľ môj najlepší semester na vysokej škole po akademickej aj sociálnej stránke. Napriek tom, že Nórsko a predovšetkým Oslo patrí k najdrahším lokalitám, ktoré v Európe môžete nájsť, študentský život nie je ukrátený, keďže samotná univerzita ponúka obrovské množstvo aktivít, spolkov a športových asociácií ktoré popri štúdiu, cestovaniu a domácim party rozhodne vyplnia čas. 

Univerzita a organizácie ktoré s ňou spolupracujú (predovšetkým SIO) sa starajú o skoro všetky potreby študenta, od ubytovania, kantín, zdravotných a športových zariadení  až po škôlky, ktoré sa nachádzajú ako v areáli kampusu tak aj v okolí väčších intrákov.

Čo sa týka vyučovania ako takého, mala som možnosť študovať na 3 fakultách (humanitnej, právnickej a fakulte sociálnych štúdií) a všetky boli v niečom jedinečné avšak odbornosť a hlavne priateľský prístup profesorov bol na všetkých. Vyučovanie prebieha ako v angličtine tak aj v nórčine avšak, či už profesori, študenti, predavači v obchodoch ale aj dôchodcovia plynule hovoria po anglicky, takže čo sa týka komunikácie nie je žiaden problém ak neovládate nórčinu.  

Erasmus v Nórsku môžem odporučiť každému, kto hľadá kvalitné vzdelanie, krásne lokality na cestovania a turistiku no aj spoločnosť ľudí z celého sveta, ktorých je v tejto nádhernej severskej krajine dostatok.  

Viktória Neradná

Read More

Publikační úspěch Petra Vody a Petry Svačinové

Petr Voda a Petra Svačinová napsali článek “To Be Central or Peripheral? What Matters for Political Representation in Amalgamated Municipalities?“, který právě vyšel v časopise Urban Affairs Review. Text pojednává především o tom, že části amalgamovaných (tj. sloučených) obcí, ve kterých se nachází obecní úřad a některé ze služeb poskytovaných obcemi (škola, školka, knihovna) mají v zastupitelstvu své reprezentanty s větší pravděpodobností než ostatní části. Voda se Svačinovou tak ukazují, že jedna z klasických Rokkanových konfliktních linií – centrum-periferie – se může projevovat i na malém měřítku uvnitř obcí a také to, že slučování obcí může mít negativní důsledky na kvalitu demokracie na lokální úrovni.

Článek si můžete přečíst zde.

Read More
Back To Top