skip to Main Content

Roční stáže v České televizi

České televize otevírá nové stážistické pozice! Pro studenty a studentky je připravený roční program a nejlepší z nich mohou v týmu ČT pokračovat i nadále.

Stáž je honorovaná.

Více informací o tom, jaké stáže jsou vypsané, jak stáž probíhá a jak se přihlásit, zjistíte na facebookovém odkazu https://www.facebook.com/startct/ nebo na ceskatelevize.jobs.cz.)

Comůžete očekávat od dlouhodobé stáže?

Na 12 měsíců se stanete plnohodnotnou součástí týmů těch nejlepších profesionálů, od kterých se budete moci učit. V rámci programu budete mít přiděleného svého garanta, který vás bude celou stáží profesně provázet a pravidelně vám poskytne zpětnou vazbu.

Navíc společně s ostatními stážisty v programu budete spolupracovat na dlouhodobých projektech. Po celý rok je pro vás také připravena řada školení a workshopů. Pokud budete úspěšní, může se stát, že na konci stáže získáte v ČT stálou pracovní pozici (to však záleží i na aktuální nabídce volných pracovních míst).

Koho hledáme?

Studenty posledních ročníků navazujícího magisterského nebo doktorandského studia, kteří mají zájem o konkrétní obor. Výhodou je alespoň krátká praxe v oboru. Uplatnění nabízíme napříč celou ČT (od techniky až po marketing).

Číst více

Pozvánka na přednášku: Kristian Hengster-Movric – Disagreement in Social Networks


Date: 10. 10. 2019, 12:00
Room: 52


Today we find ourselves in the world of fake news, targeted advertising, pronounced manipulation attempts and comprehensive disinformation campaigns, all reinforcing the growing polarization of public opinion within societies. This has a detrimental effect of disrupting political processes necessary for each body politic to commit to and pursue its own agenda. Such nefarious methods are not at all new; however, the present problem is significantly exacerbated by the ubiquitous reach of social media, allowing the specifically tailored messages to reach their target audiences quite effectively. Hence, contemporary disruption is a fairly sophisticated endeavour based on structural intricacies of social networks. Any attempt to counter it must be based on an equally exact foundation. This talk will shed light on some recent models from engineering sciences that go towards elucidating such complex processes on social networks and also suggest compelling directions of future research. 
Even though exact descriptions of social networks, initiated first by Jacob Moreno with his sociograms in the 1930s, have been around for a while, it was not until recently that dynamics on graphs attracted considerable interest of mathematicians and engineers. At first, their attention was mainly focused on agreement of protagonistic actors; only later was it recognized that disagreement of antagonistic actors is just another aspect of the same phenomenon. What seems to be crucial for this equivalence is the property of structural balance. Structural balance thus supports permanent disagreement in social networks. 
In contrast, when structural balance is broken, a neutral consensus is achieved; all actors agree in a manner of compromise and polarization vanishes. This breaking of structural balance, however, involves actors that do not subscribe to the notion that ‘the enemy of my enemy is my friend’ and ‘the friend of my enemy is my enemy’. Such actors, justifiably considered as mediators, maintain protagonistic ties to mutually antagonistic actors, allowing for dialogue.
Depending on a precise way these mediators break structural balance a social network achieves compromise agreement at a different pace. Most compellingly, if a social network is already polarized, strategically placing potential mediators may help reduce this polarization over time. There are good guesses available as to where in the network it may be most advantageous to place such influential nodes to expedite agreement. Applying these insights to the civil society, with its NGOs as actors, it may be possible to appeal to antagonistic actors, bring them closer together, bridge the gap and thereby significantly reduce the overall polarization of public opinion. Furthermore, this could provide a social network with a measure of much needed resilience to an outside interference by swiftly reducing its polarizing effects. 


Kristian Hengster-Movric

foto: ČVUT

Kristian Hengster-Movric was born in Zagreb, Croatia, in 1986. Elementary and High School education was received in Zagreb. He enrolled in the Faculty of Electrical Engineering and Computing at The University of Zagreb in 2004 and received his M.S. degree in the field of Automatics in 2009. During the time in college he also worked on various projects that resulted in publications.
Shortly before graduation he was awarded the 2009 Rector’s Prize for excellence in research for his work on multi-agent potential field control. In 2009 Kristian was accepted to the University of Texas at Arlington, Electrical Engineering department for a PhD under the supervision of dr. Frank Lewis. In
2010 Kristian was inducted into The Golden Key Honor Society, for academic achievement. In 2013 he was awarded second place prize, N.M. Stelmakh Outstanding Student Research Award, for excellence of research conducted while in the PhD program. He was also awarded the Dean’s Fellowship for summer semester 2013. Kristian successfully defended his doctoral dissertation in summer 2013, thus completing the PhD program at the University of Texas at Arlington.
Currently, Kristian Hengster-Movric is an assistant professor whose focus within his affiliation with AA4CC group is on mathematical theory of distributed control, consensus problems and optimal control. At the Czech Technical University in Prague (CTU) he is currently giving lectures within a graduate course on dynamics and control of networks and a doctoral course on distributed control. He supervises a few doctoral and master students. He also serves as an administrator of the CTU participation in the double-degree (Erasmus Mundus) Spacemaster program.
Research interests include, but are not limited to, dynamical systems and control theory applied to complex, multi-agent systems, differential geometry, topology, qualitative analysis of dynamical systems, control of physical systems, systems with distributed parameters. Recent work addressed distributed control of multi-agent systems, applied to synchronization and consensus.

Číst více

Stáže v Poslanecké sněmovně

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky organizuje pro studentky a studenty vysokých škol stáže zaměřené na spolupráci s jednotlivými poslankyněmi a poslanci. Cílem programu je poskytnout studentům možnost skloubit teoretické vědomosti získané studiem s praktickými zkušenostmi na základě přímé spolupráce se členy Poslanecké sněmovny. Studenti získají možnost seznámit se s prací poslankyň a poslanců také mimo plenární zasedání či jednání výborů a pochopit všechny aspekty výkonu poslaneckého mandátu. Stážisté spolupracují přímo s poslankyněmi a poslanci, případně jejich asistenty. Podílí se zejména na přípravě materiálů vztahujících se k práci členů Poslanecké sněmovny, vyhledávají, třídí a analyzují podkladové materiály, samostatně zpracovávají rešerše a drobné studie týkající se návrhů zákonů i dalších sněmovních tisků.

Podmínky pro účast v programu:

 • studium oborů politologie, ekonomie, práva, sociologie, historie nebo příbuzných oborů;
 • absolvování min. bakalářského stupně studia nebo jeho ekvivalentu;
 • dobrá znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka, znalost dalších cizích jazyků je výhodou;
 • zájem o politické a veřejné dění;
 • úspěšné absolvování vstupního pohovoru.

Stáž není nároková a student/ka ji může v průběhu studia absolvovat pouze jednou. Stážisté pracují bez nároku na odměnu.

Stáž je pětiměsíční a bude probíhat od listopadu 2019 do března 2020. Úspěšní absolventi obdrží hodnotící dopis a certifikát o absolvování stáže.

Zájemci mohou do 4. října 2019 zasílat strukturovaný životopis a motivační dopis e-mailem nebo písemně na adresu:

pi@psp.cz
Parlamentní institut Sněmovní 3
118 26 Praha 1

Předmět e-mailu nebo obálku označte slovem STÁŽ
Zprávu o ocenění absolventů studentských stáží si můžete přečíst zde.

Číst více

BIS: Studentské stáže

Bezpečnostní informační služba vyhlašuje možnost přihlásit se do třetího ročníku stáže pro studenty vysokých škol, kteří mají zájem o některou z nabízených oblastí. 

Stáž proběhne v termínu 5. 12. – 13. 12. 2019.

Leták ke stažení najdete zde. 

Pro přihlášení a případné dotazy využijte e-mailovou adresu: staze@bis.cz

Základní informace

Stáž bude probíhat ve všední dny (5.12. – 13.12.2019), každý den od 8:00 do 17:00 hod. v prostorách Bezpečnostní informační služby v Praze. Přesná lokace bude upřesněna pouze vybraným kandidátům.

 • získáte výjimečnou zkušenost stáže v reálném prostředí prestižní zpravodajské služby
 • budete se věnovat odborné – praktické  činnosti ve Vámi zvolené oblasti (proliferace a bezpečnostní materiál, kybernetická bezpečnost, informační technologie nebo právo)
 • odbornou práci budete vykonávat pod vedením expertů BIS na zvolené téma a na závěr obdržíte na svou činnost zpětnou vazbu
 • získáte přehled o aktuálních bezpečnostních hrozbách a setkáte se zástupci vedení BIS
 • závěrem získáte certifikát o absolvování studentské stáže
 • nebudete potřebovat žádné pomůcky, vše potřebné budete mít k dispozici (zajištěno bude po celou dobu stáže občerstvení)
 • v případě potřeby je třeba zajistit si vlastní ubytování v Praze v období stáže

Témata stáže

V rámci stáže nabízíme čtyři oblasti, ve kterých se můžete dále profilovat. Každá oblast má stanovené téma, na které zpracujete esej jako podmínku pro přihlášení. Tomuto tématu se následovně budete hlouběji věnovat i během stáže v BIS. Po předchozí domluvě bude možná i změna tématu.

Proliferace a bezpečnostní materiál

 • Dodávky vojenského materiálu z ČR do rizikových oblastí Afriky.
 • Zbraně zahraniční provenience na Ukrajině.
 • Úroveň a potenciální rizika obranného průmyslu v ČR.
 • Nové české technologie využitelné v oblasti ZHN.
 • Spolupráce Íránu a asijských zemí v oblasti raketových technologií.
 • Autonomní UAV – vývoj, rizika a výhled.


Kybernetická bezpečnost

Z následujících témat si vyberte jedno, na které zpracujete odbornou esej.

Hrozby v oblasti bezdrátových komunikačních technologií

 • Problematika sítí 5G.
 • Nelegální odposlech mobilních telefonů.
 • Bezpečná komunikační síť pro potřeby státu.

Atribuce kybernetických útoků (přisouzení občanům)

 • Na základě čeho luze atribuci provést.
 • Jaké informační zdroje lze využít?
 • Jak postupovat?
 • Co atribuci komplikuje?
 • Zamyšlení nad přesností závěrů atribuce.

Anonymita na internetu

 • Anonymizační nástroje a služby.
 • Kryptoměny a virtuální platební prostředky.
 • Falešné a ukradené identity.

Forenzní techniky, nástroje a postupy při šetření elektronických útoků

 • Jaké vstupy jsou pro forenzní zkoumání elektronických útoků vhodné?
 • Nástroje, které lze využít.
 • Jak postupovat při analýze běžícího počítače?
 • Jaká data lze získat z mobilního telefonu?

Analýzy datového toku 

 • Jaké informace lze analýzou získat?
 • Jak postupovat?
 • Problematika šifrování spojení a její dopad na možnosti analýzy.
 • Nástroje a technologie.


Právo

Z následujících témat si vyberte jedno, na které zpracujete odbornou esej.

 • Má/Nemá mít zpravodajská služba výkonné pravomoci?
 • Požadavky správních soudů na kvalitu informací zpravodajských služeb ve vazbě na ochranu jejich zdroje.


Informační technologie

Z následujících témat si vyberte jedno, na které zpracujete odbornou práci v požadovaném rozsahu.

 • Návrh a implementace honeypotu na platformě open-source.
 • Analýza a monitorování síťového provozu pomocí technologií Netflow/IPFIX.
 • Analýza a návrh řešení anonymního přístupu do internetu.
 • Zpracujte projektový záměr (Chartu projektu ve smyslu metodiky Prince 2) pro projekt s následujícím zadáním. Zadání: Cílem projektu je zajištění řízení kontroly vstupu fyzických osob do specifického objektu. Každá osoba bude vybavena kartou s bezkontaktním čipem a pro základní přechod turniketem bude použito technologie face recognition. Při problému bude k dispozici ruční odbavení. Systém musí vyřešit průchod 1 osoby za 10 vteřin, implementace musí proběhnout do 4 měsíců. Celkový objem osob je do 1 000. Projekt řeší i pořízení etalonových biometrických dat.
 • Navrhněte scénáře možného využití (use cases) biometrického rozpoznávání osob (obličej) při řešení úloh zpravodajské služby.
 • Navrhněte scénáře možného využití (use cases) Internet of Things  při řešení úloh zpravodajské služby.
 • Definujte principy a zásady problematiky extrakce entit z nestrukturovaných dat, produktové portfolio na trhu a metriky posuzování jejich kvality.

Co udělat pro přihlášení

Bezpečnostní informační služba Vám nabízí možnost studentské stáže v případě, že:

 • jste studentem alespoň 3. ročníku bakalářského nebo libovolného ročníku navazujícího magisterského programu
 • máte české státní občanství
 • jste trestně bezúhonní
 • máte zájem o některou z nabízených oblastí

V případě, že splňujete základní požadavky a máte zájem ucházet se o studentskou stáž v BIS, pošlete do 4. 10. 2019 následující dokumenty na e-mail staze@bis.cz:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis v maximálním rozsahu 3600 znaků se zaměřením na důvod, proč se ucházíte o stáž u BIS
 • odbornou esej v rozsahu ideálně 3 strany (maximálně 5400 znaků) na některé z nabízených témat. 
  U technických pozic není nutné přesně dodržet rozsah.

Na základě vyhodnocení zaslaných dokumentů vybereme uchazeče, jež budeme informovat o dalším postupu.

Více informací naleznete na webových stránkách  www.bis.cz/kariera nebo nás kontaktujte na e-mailu staze@bis.cz.

Číst více
Back To Top