skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Studenti Už Vědí, Jaké Efekty Mají Kampaně

Studenti už vědí, jaké efekty mají kampaně

Platí to alespoň o třiceti studentech, kteří ve dnech 17. až 23. srpna 2014 absolvovali letní školu “Efekty volebních kampaní”. Tu katedra pořádala v Jaroměřicích nad Rokytnou. Letošní týdenní kurz volně navazoval na loňskou letní školu, která se věnovala vztahu politiky a médií.

V pěti výukových dnech měli účastníci možnost vyslechnout si přednášky politického konzultanta Jamese Fisfise z Kalifornie, akademika a poradce v oblasti marketingu Philippa de Vriese z Belgie, předního českého politického sociologa Lukáše Linka, volebního manažera TOP 09 Jaroslava Poláčka nebo odbornice na metodu focus group Ivy Baslarové. Studenti byli během celého týdne rozděleni do týmů, ve kterých nejen vypracovávali skupinové projekty, ale účastnili se i vědomostních či společenských soutěží.

Jednotlivé přednáškové bloky byly poskládány tak, aby studentům co možná nejvíce přiblížily praktický aspekt fungování a účinků politického marketingu a volebních kampaní. Hlavním cílem letní školy tak bylo doplnit znalosti studentů zejména z kurzů vyučovaných na magisterské specializaci Volební studia a politický marketing.

Podrobnosti o letní škole a fotky z jejího průběhu naleznete na její facebookové stránce.

 

ls_jaromerice-small

Read More
Brněnští Politologové Na Konferenci IPSA V Montréalu

Brněnští politologové na konferenci IPSA v Montréalu

Ve dnech 19. až 24. července 2014 se v kanadském Montréalu uskutečnil 23. světový politologický kongres pořádaný IPSA. Ta této prestižní události vystoupila i řada členů (nejenom) naší katedry, kteří zde tak reprezentovali soudobý výzkum politologie u nás.

fsscrewMiroslav Mareš vystoupil s příspěvkem “Czech Radical Right and Political Mainstream: Between Hostility and Symbiosis”, Roman Chytilek v příspěvku nazvaném “The Framing Effects in the Experimental Study of Corruption: The Case of Staff Rotation” prezentoval zjištění experimentálního týmu a Miloš Gregor představil dílčí výsledky analýzy cílení politických stran na mladé voliče “How to Attract Youth: An Analysis of the Czech and German General Elections 2013”. Experimentální tým reprezentovala i Lenka Hrbková s příspěvkem “Testing Effects of Motivated Reasoning: Perception and Evaluation of the Former Czech Presidents”, Alena Macková prezentovala “Political Jamming in the Czech Republic: A Way to Deal with Political Crises?” a Vlastimil Havlík byl spolu s Petrem Kaniokem autorem příspěvku “Europe” in the Czech Political Parties’ EP Manifestos 2004-2014: Are the Parties on the Way of Continuity and Complexity?”. Posledně jmenovaní přednesli příspěvek v rámci panelu „Ten Years Lost? A Decade of Central-Eastern European Party-based Euro-skepticism in the European Union“, který řídil Vít Hloušek.

polmontreal

Read More
Newsletter 1/2014

Newsletter 1/2014

Katedra právě vydala svůj pravidelný newsletter. Dočtete se v něm mj. o oceněních, kterých se politologům a politoložkám dostalo, o změnách ve struktuře studijních profilací na magisterském stupni studia, o chystaných letních školách a o dalších novinkách a událostech, které se týkají katedry, jejích členů nebo studentů.

Newsletter si můžete stáhnout zde.

Read More
Back To Top