skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Miroslav Mareš Na Konferenci CEU

Miroslav Mareš na konferenci CEU

Ve dnech 12. – 14. 6. 2014 se Miroslav Mareš zúčastnil konference „Nationalist Responses to Economic and Political Crises”, pořádané Central European University Budapest a Association for the Study of Nationalities v Budapešti. Na konferenci vystoupil s příspěvkem „Autonomous Nationalists in Europe: a comparative view” v panelu „Neo-nationalism and the Youth´s Radical Responses to Economic and Political Crises in Central and Eastern Europe“. Byl i diskutujícím v panelu „Extremism: Slovak, Polish, Lithuanian Case Studies“.

Read More
Soutěž Nakladatelství Academia

Soutěž nakladatelství Academia

 

Napsali jste (a obhájili) zajímavou diplomovou práci a rádi byste s ní seznámili širší publikum? Chtěli byste svojí práci držet v ruce v podobě knihy? Máte možnost!

Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., vyhlásilo 3. ročník soutěže studentských prací, kde hlavní cenou je právě vydání diplomové práce. Svůj rukopis – pokud bude splňovat veškeré formální náležitosti – můžete přihlašovat do 15. října 2014 (včetně).

Text vyhlášení soutěže najdete zde.

 

 

 

Read More
Letní škola „Nation Branding“

Letní škola „Nation Branding“

Letní škola „Nation Branding – komunikace v mezinárodních vztazích a politice“ proběhne 25.-29. srpna 2014 v prostorách Fakulty sociálních studií.

Program je zaměřen na diskusi o významu komunikace a jejím dopadům na politický proces, mezinárodní vztahy a tvorbu značek národních států.
Kromě teoretického minima, které bude nutné pro zarámování celé letní školy (nation branding, competitive identity), budeme pozornost věnovat zejména České republice, Číně, USA a Švédsku. Diskutovat se bude zejména image a reputace daných zemí. Budeme tak hledat odpovědi na otázky typu „Jakým způsobem se prezentují v zahraničí?“, „Jaké nejčastější stereotypy o daných zemích máme?“ nebo „Jak je možné budovat národní značku“?
Z lektorů se můžete těšit na Jespera Strombacka, Michaelu Dodge, Ivanu Karáskovou, Annu Matuškovou a Otto Eibla. Dále jednáme o možnosti živé videopřednášky Simona Anholta.

Letní škola je primárně určena pro magisterské a doktorské studenty kateder politologie a mezinárodních vztahů a evropských studií. Účast na letní škole je – vzhledem ke způsobu jejího financování prostřednictvím OPVK – omezena na studenty s českým občanstvím a je bezplatná.

Přihlašovat se můžete v Obchodním centru MU do 1. července 2014. Počet míst na letní škole je omezen.

 

Read More
Letní škola „Efekty Volebních Kampaní“

Letní škola „Efekty volebních kampaní“

Letní škola „Efekty volebních kampaní” proběhne 18. – 22. srpna 2014. Její program je zaměřen nejen na teoretické porozumění účinkům a efektům kampaní, nabídne i vhled do praktického plánování a fungování kampaní. Týdenní bloková výuka je určena studentům magisterského a doktorského stupně z Masarykovy univerzity se zájmem o tuto oblast. Protože je LŠ financována OPVK, nezbytnou podmínkou pro účast je české občanství. Přihlásit se na LŠ je možné do 4. června 2014 posláním krátkého strukturovaného životopisu a motivačního dopisu v rozsahu cca 1/2 NS (800 – 1200 znaků) na e-mail letniskola@fss.muni.cz. O svém (ne)přijetí budete vyrozuměni do 10. června.Letní škola proběhne v prostorách mimo Brno. Přesné místo konání bude brzy upřesněno. Po úspěšném absolvování studenti získají certifikát a 4 ECTS. Díky podpoře OPVK je letní škola pro účastníky ZDARMA.

Letní škola má ambice částečně tematicky navázat na loňskou letní školu „Politika a média“. Během pěti vyučujících dnů se tak budou její účastníci více věnovat samotným efektům kampaní na voličské rozhodování tak, aby na konci týdne byli schopni strategického plánování dílčích kroků kampaně a kritického hodnocení jejich možných dopadů. Konkrétně tak zahraniční lektoři i tuzemští experti otevřou témata image či personalizace v kampaních, emocí v politice, předvolebním průzkumům i konkrétním nástrojům v kampaních a jejich testování v praktických workshopech.
Sledujte novinky na Facebooku.
Read More
Back To Top