skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Tomáš Šmíd Přednášel V USA

Tomáš Šmíd přednášel v USA

Na sklonku dubna byl dr. Šmíd hostem Harriman Institute na Columbia University, kde v rámci konference ASN přednesl příspěvek na téma Economic Resources of Ramzan Kadyrov´s regime.

O pár dní později se zúčastnil CACI fóra ve Washingtonu, kde zazněl příspěvek The Chechnya Counterinsurgency and Beyond (spoluautorem příspěvku je dr. Souleimanov z IMS KFSV UK).

Záznam konference je zde:

 

Tomáš Šmíd přednáší v USA

Read More
Nové Studijní Profilace V magisterském Studiu Politologie

Nové studijní profilace v magisterském studiu politologie

Od podzimního semestru 2014/15 dojde po pěti letech k proměně počtu a skladby jednotlivých studijních profilací v magisterském studiu politologie.

Katedra bude v následujících letech svým studentům nad rámec povinného předmětového základu nabízet následující čtyři studijní profilace: Česká politika; Demokratizace a lidská práva; Komparativní politologie; Volební studia a politický marketing. Nadále platí možnost se v průběhu studia neprofilovat.

Struktura předmětů jednotlivých profilací je následující:

 Komparativní politologie:

 • The Quality of Democracy;
 • Designing a constitution;
 • Postkomunistická politika;
 • Volební studia (společný předmět s profilací Volební studia a politický marketing).

Česká politika:

 • Tradice české politiky;
 • Zrod české polistopadové politiky;
 • Zájmové skupiny;
 • Analýza policy.

Demokratizace a lidská práva:

 • Nedemokratické režimy;
 • Teorie demokratizace;
 • Lidsko-právní studia;
 • Obsah lidských práv v komparativním pohledu.

Volební studia a politický marketing:

 • Volební studia;
 • Teorie a koncepty politického marketingu;
 • Prostorová analýza voleb;
 • Volební kampaně.

V platnosti zůstává stávající model úspěšné absolvence profilace – povinnost absolvovat určené profilační předměty a úspěšně obhájit diplomovou práci, jejíž soulad s profilací schválil koordinátor profilace (Česká politika – doc. Kopeček; Demokratizace a lidská práva – prof. Holzer; Komparativní politologie – Dr. Havlík; Volební studia a politický marketing – Dr. Chytilek). Není vyloučena ani možnost absolvovat větší počet profilací – při absolvenci jejich předmětů a volbě vhodného tématu diplomové práce, které jim bude odpovídat.

Read More
Back To Top