skip to Main Content

ECPR General Conference

Ve dnech 3.-6. září proběhla v Glasgow ECPR General Conference, které se zúčastnili i zástupci z katedry s následujícími příspěvky:

Lubomír Kopeček a Jan Petrov
Constitutional Review as a Tool of the Opposition? A Diachronic Comparison of the Czech Case

 

Petr Kupka

The Advocates, The Rainmaker… and Justice for All: Advocates as Legitimators of Crime

 

Peter Spáč a Petr Voda
Slovak Extreme Right and its Support based on Local Roma Incidence

 

Petra Vejvodová
Identity Movements as New Face of the Radical Right

 

Petr Voda
Class Voting in West and East Europe. What is the difference?

(úvodní foto: Peter Spáč)

Číst více

Mocným se zdají ostatní menší… ale jen o trochu. Experimenty na Noci vědců.

Evropská noc vědců, které se experimentální tým katedry a MPÚ letos už podruhé zúčastnil, beru jednak jako příležitost ukázat veřejnosti, že politologie si klade o hodně tématicky pestřejší otázky, než by se zdálo z jejího názvu, jednak šanci pilotně experimentovat v nových oblastech, které by se časem daly zkoumat i akademicky.

To jsem zkusil i minulý pátek, kdy jsme replikovali experiment Andyho Yapa a kolektivu vědců z Kolumbijské univerzity, který minulý rok zkoumal vztah mezi pocitem moci a tím, jak vnímáme druhé lidi (původní experiment je zde). Zjistili, že subjektivní pocit moci vede k tomu, že podceňujeme velikost druhých. V podmínkách uvolněné atmosféry na brněnské hvězdárně nebylo úplně nejsnadnější vyvolat v jedné skupině pocit moci a ve druhé bezmoci. Nakonec pomohl politický kvíz, který se části našich návštěvníků povedl lépe, zatímco druhé hůře. Vítěze i poražené jsem nechal sesednout dohromady a každého z vítězů vybavil větším množstvím cukrovinek, zatímco poraženým nedal nic. Kromě toho jsem první skupině až byzantinsky lichotil, například tvrzením, že já bych v kvízu možná tak dobrého výsledku nedosáhl. V tomto je sociálněvědná experimentální tradice liberálnější než ekonomická- umožňuje účastníkům experimentů i neříkat pravdu a spokojí se s tím, že je zaručeno, že neodchází z experimentální místnosti v horším psychickém stavu, než do ní přišli.

Ve druhé fázi pak vítězná skupina šustila svými bonbóny a všichni účastníci hádali výšku osob z fotobanky. Pro jednu skupinu jsme na konci měli 150 pozorování, pro druhou 140. Mocnější skutečně průměrně tipovali subjekty o něco menší. Osm milimetrů byl ale i vzhledem k menšímu počtu pozorování rozdíl ještě pod úrovní statistické významností. Že ale asi máme dispozice uvažovat způsobem, který naznačil americký experiment, ukazují i slova Petra Tona po včerejším zápase Komety se Spartou: Puky nám uskakovaly, Sparta hrála nesmírně lehce, a jak rostlo skóre, tak si víc a víc věřila. Zato z naší strany to byla už křeč.“ Bylo by zajímavé splnit přání fanouška našich experimentů kolegy Romana Vida a mít jako deklasovanou skupinu hráče Komety a jako mocnou hráče Sparty. Vsadil bych dost na to, že by pak efekt byl větší.

 

Roman Chytilek

PS: S průběhem experimentu moc pomohli studenti naší katedry Petr Lebeda, Miro Nemčok a Michal Tóth. V experimentálním týmu cítíme silný závazek k tomu, abychom vám poskytovali šanci získávat zkušenosti s výzkumem už během studia.

Facebook: Experiment v politologii

Číst více

Výběrové řízení – Erasmus+

Katedra politologie vypisuje další kolo výběrového řízení na výjezdy v rámci studentské mobility programu „Erasmus – plus “ (pro jarní semestr 2015). Do výběrového řízení se mohou přihlašovat studující druhého ročníku bakalářského studia a výše.

Aktuální přehled smluvních univerzit  a volných míst najdete v univerzitní databázi.

V případě zájmu odevzdejte do elektronické databáze:

  • motivační dopis v angličtině
  • strukturovaný životopis (včetně mobilního čísla!)
  • potvrzení o jazykové kompetenci (jakékoliv, ideálně FCE, CAE)
  • výpis známek z ISu

Kriteria pro hodnocení přihlášek jsou prospěch, jazyková kompetence, úroveň studia a předchozí pobyt

 

Uzávěrka přihlášek je  6.10. 2014 ve 23:59

Číst více
Back To Top