skip to Main Content

Setkání IPSA RC20 v Curitibě

Ve dnech 30. 6. až 3. 7. 2019 proběhlo v brazilské Curitibě setkání výzkumné skupiny Mezinárodní politologické asociace, která se zabývá zkoumáním financování politických stran a politickou korupcí. Ve výběru místa existovala působivá symbolika. Právě curitibská policie totiž začala v roce 2014 v rámci operace s krycím jménem Lava Jato („Myčka aut“) s vyšetřováním na pohled drobného praní špinavých peněz, které postupně přerostlo v jeden z největších odhalených korupčních skandálů moderní doby a skončilo mj. odsouzením řady současných i bývalých brazilských politiků, včetně exprezidenta Luly da Silvy, k dlouhým trestům odnětí svobody.

Samotná konference se samozřejmě akademického zkoumání Lava Jatovýrazně dotkla. Aféra totiž poskytla řadu podnětů k tomu, jak korupci a klientelismus zkoumat. Příspěvky diskutujících se tak věnovaly potenciálu, který při výzkumu těchto fenoménů nabízejí různá nově vznikající velká datová úložiště, či využívání práva na informace, které expanduje napříč státy světa. Jako slibné metody, jak korupci zkoumat, se v několika příspěvcích ukazovaly metoda process tracingu či analýza sítí. Konference byla výborně organizovaná a demonstrovala mj. vzrůstající prestiž brazilské politologie.

Na konferenci vystoupil i Roman Chytilek s příspěvkem, který se věnoval zkoumání vztahů mezi stranickým populismem a korupcí. Představa zkorumpovaných elit stojí v jádru populistického poselství a i proto je zajímavé, jak málo výzkumů o postojích voličů populistických stran ke korupci existuje. Chytilek na datech z posledního běhu Evropské volební studiez koumal, jak se voliči čtyř českých a slovenských populistických stran (ANO2011, SPD, OĽaNO a Sme rodina) staví ve srovnání s voliči mainstreamových stran k politické korupci a jak jsou tolerantní ke každodenní běžné korupci. Zjistil zajímavý paradox: voliči obou pravicově populistických stran (SPD a Sme rodina) vnímali problém politické korupce jako silnější, ale zároveň byli benevolentnější ke každodenní korupci. U voličů středově populistických stran nebyl v porovnání s mainstreamovými voliči ve vnímání systémové ani každodenní korupce prakticky žádný rozdíl.

Číst více

Stáž ve Zpravodajství ČT

Zpravodajství České televize otevírá nové stážistické pozice. Pro studenty a studentky je připravený dvouměsíční vzdělávací program a nejlepší z nich mohou v týmu ČT24 pokračovat i nadále. Druhá polovina stáže je honorovaná. Více informací zde.

Číst více

Masarykovy stáže pro nadané politology 2019

Katedra politologie vypisuje výběrová řízení v rámci projektu Masaykovy stáže pro nadané politology. Účastnit se ho mohou všichni aktivní studenti a studentky bakalářského nebo magisterského studia oborů POL a BSS.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Studenti se mohou hlásit na více stáží, je ale nutné přihlásit se na každou zvlášť. Není tedy přípustné poslat jednu univerzální přihlášku. Dále je nutné, aby zájemci o stáž respektovali podmínky hostitelské instituce.

O získání stáže se rozhoduje ve dvou kolech.

Do prvního kola budou zařazeni studenti, kteří na níže uvedený e-mail zašlou tyto dokumenty:

 • motivační dopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_MD),
 • životopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_CV),
 • případně další dokumenty, které jsou vyžadovány jednotlivými institucemi (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_typ_dokumentu).

O postupu do druhého kola rozhoduje Rada Masarykových stáží pro nadané politology, kterou tvoří:

 • prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.,
 • prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.,
 • prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.,
 • Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Druhé kolo probíhá (většinou) formou ústních pohovorů přímo v hostitelské insituci. Té současně náleží právo rozhodnout o přijetí stážisty. Katedra politologie je tak primárně zodpovědná za posouzení akademických a společenských kvalit uchazeče.

Po absolvování stáže je student povinen odevzdat závěrečnou zprávu o průběhu stáže.

HARMONOGRAM:

Informační schůzka: 25. března, 11:35 U41

Termín pro zaslání přihlášek: 3. dubna

Termín výsledků prvního kola: nejpozději 10. dubna

Termín výsledků druhého kola: dle rozhodnutí instituce

Termín konání stáže: dle požadavků instituce

Minimální délka stáže: 4 týdny

e-mail pro přihlašování: eibl@fss.muni.cz

NABÍZENÉ STÁŽE:


Ústav pro studium totalitních režimů

Popis stáže:

Standardizovaný průběh stáže obsahuje exkurzní prohlídku pracovišť a seznámení s jednotlivými činnostmi a nejméně třítýdenní působení stážisty v rámci určitého projektu. Stážista se může podle vlastních preferencí po dohodě zapojit do vzdělávacích, výzkumných, historických či edičních projektů ústavu.

Podmínky stáže:

 • zájem o československou historii 2. poloviny 20. století
 • základy práce s MS Office

Kancelář poslaneckého klubu a marketingového oddělení TOP 09

Popis stáže:

Stáž bude probíhat pro poslanecký klub, přičemž není vyloučeno, že bude stážista pověřován úkoly pro jednotlivé poslance a pro centrální kancelář. Bude se jednat o psaní tiskových zpráv, účasti na jednáních a plnění samostatných úkolů, spolupráce v oddělení volebního marketingu.

Podmínky stáže:

 • obecný přehled o současné politické a společenské situaci
 • PC na vyšší uživatelské úrovni
 • AJ výhodou
 • znalost gramatiky jazyka českého
 • schopnost písemného projevu
 • flexibilita, nasazení, práce v týmu, diskrétnost

Piráti - krajský mediální odbor (Jihomoravský kraj)

Popis stáže:

Do krajského mediálního odboru (KMO) Pirátů v Jihomoravském kraji hledáme zájemce o stáž v rozsahu 6-12 týdnů. V rámci stáže se student/ka bude účastnit schůzí krajského mediálního odboru a bude spolupracovat přímo s její vedoucí, zároveň bude v přímém kontaktu se zastupiteli na komunální a krajské úrovni a také s pirátskými poslanci zvolenými za Jihomoravský kraj. S ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu počítáme i se zapojením do regionální části kampaně.
Náplní stáže bude zpracovávání podkladů pirátských zastupitelů v Brně, brněnských městských částech a v dalších městech v JmK a generování témat pro média, dále pomoc s přípravou tiskových zpráv a tiskových konferencí. V případě zájmu o dlouhodobější spolupráci z obou stran je možné se zapojit do týmu KMO i v dalších letech, kdy nás čekají krajské a parlamentní volby. Stáž bude student/ka vykonávat z domova či v prostorách sídla KS JmK.

Podmínky stáže:

 • orientace v současné krajské, komunální a celostátní politice
 • základní orientace v pirátském programu, tématech a hodnotách
 • výborná znalost českého jazyka, další jazyk je výhodou
 • schopnost učit se za chodu a pracovat efektivně
 • zájem o politický marketing
 • zkušenost s PR, žurnalistikou a sociálními médii výhodou, ne však podmínkou

Pravý břeh, z.s.

Popis stáže:

 • pozice Junior analytik
 • zpracuje policy paper (5-10 stran) na předem vybrané téma
 • sleduje vývoj vybrané oblasti, připravuje průběžný mediální monitoring
 • přichází s vlastními zkušenostmi a nápady

Podmínky stáže:

 • minimálně 4 ukončené semestry bakalářského cyklu v oboru politologie nebo podobném
 • znalost anglického jazyka minimálně na pracovní úrovni (další jazyky výhodou)
 • orientaci v oblasti politiky evropských zemí
 • zájem o moderní konzervativní a liberální politiku
 • časovou flexibilitu, docházku do kanceláře minimálně jednou týdně (třída Kpt. Jaroše, Brno)
 • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce

Co nabízí Pravý břeh, z.s.:

 • možnost jednorázové odměny za mimořádně kvalitní paper
 • flexibilní rozvrh
 • prohloubení praktických znalostí
 • možnost profesního růstu a další spolupráce

Délka stáže: minimálně čtyři týdny (ceteris paribus dáváme přednost zájemcům o dlouhodobější spolupráci)

Termín: dle domluvy

Člen kampaňového tímu Koalície strán Progresívne Slovensko a SPOLU

Popis stáže:

Uchádzač bude súčasťou kampaňového tímu Koalície strán Progresívne Slovensko a SPOLU vo voľbách do Európskeho parlamentu. Uchádzač bude zaradený do tímu zameraného na kontaktnú kampaň. Jeho úlohou bude pripravovať dátové podklady pre terénne tímy. Uchádzač bude mať možnosť zoznámiť sa s prácou v systéme Nation Builder.

Podmienky stáže:

 • komunikatívnosť,
 • ochota učiť sa nové veci,
 • schopnosť analytického myslenia a práce s informáciami,
 • schopnosť zvládať stres a priorizovať úlohy,
 • výhodou sú skúsenosti s prácou s databázami, nie je to však podmienkou

Termín stáže: do konce května 2019

Komunikační agentura Commlab

Popis stáže:

 • Studenti si během stáže budou moci osahat veškerá odvětví public relations pro české i mezinárodní klienty. Od brainstormingu a tvorby komunikačních témat a strategií, po přípravu různých komunikačních kampaní (PR, sociální sítě, public affairs), práce s klienty, monitoring médií, rešerše, komunikace s novináři aj.

Podmínky stáže:

 • zájem o PR a sociální sítě
 • pozitivní přístup a smysl pro humor
 • trpělivost, kreativita, snaha učit se novým věcem, zkušenosti se psaním textů a tiskových zpráv výhodou
 • znalost anglického jazyka (min. B2) a láska ke kávě výhodou

Délka stáže:  minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni. Možnost dlouhodobé placené stáže/spolupráce.

O Communication Lab
Jsme mladá komunikační agentura, která vznikla v roce 2015. Mezi naše klienty patří např.: Facebook, největší drum n‘ bass festival na světě Let It Roll, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Skřivánek (největší jazyková agentura ve střední a východní Evropě), Ekonomické stavby, ADRA aj. Více na webu.

Termín: dle domluvy

Slash PR

Popis stáže:

Co čeká studenty na stáži v SLASH PR:

 • úvodní workshop „Co to PR vlastně je?“
 • detailní seznámení s českými a slovenskými médii
 • osobní účast na setkáních s novináři
 • osobní účast na poradách s klienty
 • realizace rešerší a analýz pro přípravu PR strategií
 • spolupráce s kolegy na přípravě PR strategií
 • tvorba tiskových zpráv a PR článků
 • spolupráce s týmem na přípravě nových komunikačních témat
 • spolupráce na produkci tiskových konferencí a kulatých stolů
 • příprava vyhodnocení PR kampaní a pravidelný reporting projektů
 • seznámení s dalšími oblastmi PR (příprava mediálních kampaní, příprava průzkumů veřejného mínění, správa sociálních sítí, atd.)

Požadavky na stážist(k)u:

 • má základní představu o tom, co je obsahem PR komunikace
 • má přehled o české mediální scéně
 • rád/a by si vyzkoušel/a psaní různorodých textů (tiskové zprávy, PR články, příspěvky na sociální sítě, a jiné)
 • je otevřený/á novým zkušenostem
 • je proaktivní, nebojí se přijít s vlastními nápady
 • má schopnost používat selský rozum
 • hledá zajímavou, různorodou práci při škole s perspektivou po absolvování studia nebo je absolvent/ka, který/á už ví, že PR je jeho/její budoucnost
 • umí anglicky (ideálně na úrovni B2)

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy

O SLASH Public Relations

SLASH Public Relations je mladá agentura, která funguje na českém trhu třetím rokem. V současné době máme v portfoliu 9 stálých klientů, na kterých pracuje tým deseti mladých a šikovných lidí na dvou pobočkách v Brně a Praze. Primárně se zaměřujeme na korporátní komunikaci pro finanční instituce, energetické, developerské a IT společnosti. Součástí portfolia jsou také klienti z oblasti FMCG a designu. Více info na webu.

Termín: dle domluvy

Úřad městské části Brno-střed - kancelář radní a místostarostky za KDU-ČSL

Příprava materiálů pro nejrůznější politická jednání (jednání komisí, zastupitelstva), rešerše souvisejících podkladů. Podpora v oblasti PR a prezentace na sociálních sítích a webu, psaní textů

Podmínky stáže:

 • obecný přehled o komunální politice v Brně
 • minimálně 4 ukončené semestry bakalářského cyklu v oboru politologie
 • orientace v oblasti politického marketingu
 • samostatnost, flexibilita
 • iniciativnost je velmi vítána
 • výborná znalost českého jazyka slovem i písmem

Termín: dle domluvy


KOORDINÁTOR PROJEKTU

Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Číst více
Back To Top