skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Pozvánka Na Přednášku Marty Obrębské: Local Elections In Poland – Are They Really Second Order?

Pozvánka na přednášku Marty Obrębské: Local elections in Poland – are they really second order?

Katedra politologie zve všechny zájemce o problematiku EU na přednášku dr. Marty Obrębské z University of Silesia (Katowice, Polsko), která ponese název Local elections in Poland – are they really second order?

Přednáška se bude konat 18. dubna 2018 od 11:30 v U33.

 

 

Marta Obrębska na ResearchGate a na stránkách Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (polsky).

 

 

 

Read More
Masarykovo Stipendium Pro Nadané Politology 2018

Masarykovo stipendium pro nadané politology 2018

Katedra politologie vypisuje výběrová řízení v rámci projektu Masaykovo stipendium pro nadané politology. Účastnit se ho mohou všichni aktivní studenti a studentky bakalářského nebo magisterského studia oborů POL a BSS.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Studenti se mohou hlásit na více stáží, je ale nutné přihlásit se na každou zvlášť. Není tedy přípustné poslat jednu univerzální přihlášku. Dále je nutné, aby zájemci o stáž respektovali podmínky hostitelské instituce.

Stáž je finančně podpořena prostředky ze stipendijního fondu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

O udělení stipendia se rozhoduje ve dvou kolech.

Do prvního kola budou zařazeni studenti, kteří na níže uvedený e-mail zašlou tyto dokumenty:

 • motivační dopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_MD),
 • životopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_CV),
 • případně další dokumenty, které jsou vyžadovány jednotlivými institucemi (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_typ_dokumentu).

O postupu do druhého kola rozhoduje Rada Masarykova stipendia pro nadané politology, kterou tvoří:

 • prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.,
 • prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.,
 • Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Druhé kolo probíhá (většinou) formou ústních pohovorů přímo v hostitelské insituci. Té současně náleží právo rozhodnout o přijetí stážisty. Katedra politologie je tak primárně zodpovědná za posouzení akademických a společenských kvalit uchazeče.

Po absolvování stáže je student povinen odevzdat závěrečnou zprávu o průběhu stáže.

VÝŠE STIPENDIA:

5000,- Kč

HARMONOGRAM:

Informační schůzka: 21. března, 15:15 U41

Termín pro zaslání přihlášek: 3. dubna

Termín výsledků prvního kola: 13. dubna

Termín výsledků druhého kola: dle rozhodnutí instituce

Termín konání stáže: dle požadavků instituce

Minimální délka stáže: 4 týdny

e-mail pro přihlašování: eibl@fss.muni.cz

 

NABÍZENÉ STÁŽE:

Ústav pro studium totalitních režimů

Popis stáže:

Standardizovaný průběh stáže obsahuje exkurzní prohlídku pracovišť a seznámení s jednotlivými činnostmi a nejméně třítýdenní působení stážisty v rámci určitého projektu. Stážista se může podle vlastních preferencí po dohodě zapojit do vzdělávacích, výzkumných, historických či edičních projektů ústavu.

Podmínky stáže:

 • zájem o československou historii 2. poloviny 20. století
 • základy práce s MS Office

Kancelář poslaneckého klubu a marketingového oddělení TOP 09

Popis stáže:

Stáž bude probíhat pro poslanecký klub, přičemž není vyloučeno, že bude stážista pověřován úkoly pro jednotlivé poslance a pro centrální kancelář. Bude se jednat o psaní tiskových zpráv, účasti na jednáních a plnění samostatných úkolů, spolupráce v oddělení volebního marketingu.

Podmínky stáže:

 • obecný přehled o současné politické a společenské situaci
 • PC na vyšší uživatelské úrovni
 • AJ výhodou
 • znalost gramatiky jazyka českého
 • schopnost písemného projevu
 • flexibilita, nasazení, práce v týmu, diskrétnost

Strana zelených - Jihomoravský kraj

Popis stáže:

Stáž bude student/ka vykonávat v krajské kanceláři Strany zelených v Jihomoravském kraji. Student/ka se bude účastnit zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje i Zastupitelstva města Brna. Stážista/ka bude pověřován(a) plněním nejrůznějších úkolů pro zastupitele a komisaře Strany zelených. Náplní činnosti bude zejména pomoc s PR a komunikací a studiem a přípravou podkladů pro nejrůznější politická jednání. Podílet se bude ale také na přípravě volební kampaně do komunálních voleb v roce 2018.  Bude pracovat pod zkušenou krajskou koordinátorkou Strany zelených a spolupracovat s politiky ve volených veřejných funkcích i s volenými politiky ve vnitrostranických funkcích. Student/ka se tak seznámí s realpolitikou na krajské i městské úrovni i s přípravou volební kampaně. V rámci práce pro krajskou kancelář Strany zelených se stážista/ka také naučí pracovat s moderními nástroji online týmové komunikace a projektového plánování (Disk Google, Slack, Doodle a další).

V případě zájmu a oboustranné spokojenosti možná spolupráce i na kampani do senátních voleb.

 

Podmínky stáže:

 • obecný přehled o současné krajské a komunální politické a společenské situaci
 • obecná znalost strany Zelených (hierarchie, činnost, historie)
 • výborná znalost českého jazyka
 • znalost práce na PC
 • možnost práce z domu i kanceláře, včetně účasti na schůzkách a jednáních zastupitelstva
 • odhodlání dotahovat úkoly do konce a odvaha přicházet s vlastními nápady

Pravý břeh, z.s.

Popis stáže:

 • pozice Junior analytik
 • průběžně sleduje vývoj v oblasti vybraných politik v evropských státech
 • připravuje monitoring médií na zadaná témata
 • vytváří datové rešerše a základní analýzy
 • plní redakční úkoly, podílí se na diskusi o výstupech, přichází s vlastními zkušenostmi a nápady

Podmínky stáže:

 • minimálně 4 ukončené semestry bakalářského cyklu v oboru politologie nebo podobném
 • znalost anglického jazyka minimálně na pracovní úrovni (další jazyky výhodou)
 • orientaci v oblasti politiky evropských zemí
 • zájem o moderní konzervativní a liberální politiku
 • časovou flexibilitu, docházku do kanceláře minimálně jednou týdně (třída Kpt. Jaroše, Brno)
 • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce

Co nabízí Pravý břeh, z.s.:

 • flexibilní rozvrh
 • prohloubení praktických znalostí
 • průběžný mentoring
 • možnost profesního růstu a další spolupráce

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy

Asistent/ka poslanců Národnej rady SR

Popis stáže:

Stáž bude prebiehať v Národnej rade SR. Stážista bude zapojený do prác súvisiacich so schôdzami parlamentu, písania interpelácí, budovania politickej strany, prípravou analytických materiálov – blogov, analýz a ďalších rôznorodých činností týkajúcich sa poslaneckých aktivít.

Poslanci: Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková, Simona Petrík, Oto Žarnay, Jozef Mihál, Viera Dubačová

Politiky: školstvo, financie, zdravotníctvo, boj s korupciou, rovnosť mužov a žien, podnikanie a regionálna politika

Podmienky stáže:

 • všeobecný prehľad o aktuálnom politickom dianí na Slovensku
 • záujem aspoň o jednu oblasť verejných politík
 • stredne pokročilá práca s Excelom
 • schopnosť analytického myslenia a práce s informáciami
 • slovenský a anglický jazyk
 • ochota cestovať po Slovensku

Dĺžka stáže: tri mesiace a viac, aspoň 2 celé dni v týždni (podľa výberu)

Termín stáže: podľa dohody

Komunikační agentura Commlab

Popis stáže:

 • Studenti si během stáže budou moci osahat veškerá odvětví public relations. Od brainstormingu a tvorby komunikačních témat a strategií, po přípravu různých komunikačních kampaní (PR, sociální sítě), práce s klienty, monitoring médií, rešerše, komunikace s novináři aj.

Podmínky stáže:

 • zájem o PR a sociální sítě
 • pozitivní přístup a smysl pro humor
 • trpělivost, kreativita, snaha učit se novým věcem, zkušenosti se psaním textů a tiskových zpráv výhodou
 • znalost anglického jazyka a láska ke kávě výhodou

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy

Slash PR

Popis stáže:

Co čeká studenty na stáži v SLASH PR:

 • úvodní workshop „Co to PR vlastně je?“
 • detailní seznámení s českými a slovenskými médii
 • osobní účast na setkáních s novináři
 • osobní účast na poradách s klienty
 • ralizace rešerší a analýz pro přípravu PR strategií
 • spolupráce s kolegy na přípravě PR strategií
 • tvorba tiskových zpráv a PR článků
 • spolupráce s týmem na přípravě nových komunikačních témat
 • spolupráce na produkci tiskových konferencí a kulatých stolů
 • příprava vyhodnocení PR kampaní a pravidelný reporting projektů
 • seznámení s dalšími oblastmi PR (příprava mediálních kampaní, příprava průzkumů veřejného mínění, správa sociálních sítí, atd.)

Požadavky na stážist(k)u:

 • má základní představu o tom, co je obsahem PR komunikace
 • má přehled o české mediální scéně
 • rád/a by si vyzkoušel/a psaní různorodých textů (tiskové zprávy, PR články, příspěvky na sociální sítě, a jiné)
 • je otevřený/á novým zkušenostem
 • je proaktivní, nebojí se přijít s vlastními nápady
 • má schopnost používat selský rozum
 • hledá zajímavou, různorodou práci při škole s perspektivou po absolvování studia nebo je absolvent/ka, který/á už ví, že PR je jeho/její budoucnost
 • umí anglicky (ideálně na úrovni B2)

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy

O SLASH Public Relations

V březnu 2017 oslaví agentura SLASH PR první rok svého života. V současné době máme v portfoliu 9 stálých klientů, na kterých pracuje tým deseti mladých a šikovných lidí na dvou pobočkách v Brně a Praze. Primárně se zaměřujeme na korporátní komunikaci pro finanční instituce, developerské a IT společnosti. Významnou část našich klientů tvoří technologicky orientované startupy a VR/AR agentury. Více na webu.

ODS JmK

Stáž bude vykonávána pod záštitou regionálního sdružení Občanské demokratické strany v Jihomoravském kraji. Stážista/ka bude pověřován/a plněním úkolů v oblasti PR. V rámci stáže bude spolupracovat s kandidáty do komunálních voleb 2018 a připravovat výstupy ve spolupráci s PR agenturou. Dále bude jeho/jejím úkolem sběr dat, příprava analytických podkladů, příprava grafických podkladů a dalších materiálů pro kampaň. Stážista/stážistka se seznámí s členy volebního štábu pro danou kandidátní listinu a především s prostředím politické strany a jejím fungováním ve fázi kampaně.

Podmínky stáže:

 • zájem o volební kampaně a politický marketing
 • obecný přehled o současné krajské a komunální politice
 • výborná znalost českého jazyka a práce s ním
 • schopnost kultivovaného písemného i ústního projevu
 • práce z domu/kanceláře dle domluvy
 • flexibilita, aktivní přístup
 • KOORDINÁTOR PROJEKTU

  Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

  Read More
  Monika Bartoszewicz Posiluje Tým BSS

  Monika Bartoszewicz posiluje tým BSS

  Vítáme na katedře novou kolegyni dr. Moniku Gabrielu Bartoszewicz, která se od tohoto semestru zapojila do výuky na oboru Bezpečnostních a strategických studií. Dr. Bartoszewicz se ve svém výzkumu věnuje terorismu a politickému násilí, náboženství a politice, politické a náboženské radikalizaci, migraci a otázce střetu civilizací, kultur a identit v kontextu mezinárodní bezpečnosti.

  V jarním semestru se s ní již někteří potkáváte v povinném magisterském kurzu Comparative Analysis of Security Policy (BSS403) a novém povinně volitelném magisterském kurzu Religion and Identity in Contemporary Wolrd (BSS480). Na podzim bude dr. Bartoszewicz vyučovat bakalářský povinný kurz International Security Policy (BSS105), povinně volitelný magisterský kurz Conceptualization of Terrorism (BSS451) a nový povinně volitelný bakalářský kurz Cultural Security (BSS188).

  Osobní web dr. Bartoszewicz.

  Read More
  Summer School 2018 – Recent Developments On Financial Crime, Corruption And Money Laundering

  Summer School 2018 – Recent developments on financial crime, corruption and money laundering

  *Early-bird registration for the Summer School “Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives” (Thessaloniki, 4-12 July 2018) is closing soon*

  Sign up until 31 Μarch 2018 in order not to miss out!

  Summer School

  “Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”

  Thessaloniki, 4-12 July 2018

  The Research Institute for Transparency, Corruption and Financial Crime, Faculty of Law – Aristotle University of Thessaloniki (http://anti-corruption.law.auth.gr/), hosts an intensive 8-day summer school on recent developments in the fields of financial crime, corruption and money laundering at a national, European and international level, for participants who wish to advance their knowledge in this field.

  The summer school will focus on ongoing developments of key issues in combating international fraud, corruption and money laundering, international and European anti-fraud mechanisms and procedures, etc. Recent developments to be discussed will include, inter alia, the new directive on fraud against the EU financial interests, the new Regulation on the European Public Prosecutor’s Office, the 4th anti-money laundering directive, which recently came into force, as well as the proposal to amend it, etc.

  For more details and applications you could follow the link: http://anti-corruption.law.auth.gr/en/anti-corruption/7182

  Read More
  Back To Top