Katedra politologie Fakulty sociálních studií
ECPR General Conference Prague

ECPR General Conference Prague

Ve dnech 7.-10. září 2016 se na půdě Karlovy Univerzity odehrála General Conference ECPR. Naše katedra byla celkem hojně zastoupena, svůj výzkum prezentovali jak kmenoví členové katedry, tak doktorští studenti a studentky. Seznam příspěvků: Lubomír Kopeček: What Can the President…

Read More
Nové Kurzy: Data A Volby, Volby V Praxi

Nové kurzy: Data a volby, Volby v praxi

Katedra politologie vypisuje dva nové kurzy - magisterský kurz Data a volby a bakalářský kurz Volby v praxi, jejichž součástí bude realizace dotazníkového (exitpollového) šetření při příležitosti nadcházejících krajských (a senátních) voleb. Studenti kromě toho, že se seznámí s teoretickými…

Read More
Audit Národní Bezpečnosti

Audit národní bezpečnosti

Dne 12. května 2016 se konala pracovní konference k první etapě Auditu národní bezpečnosti, jehož první výstupy představil premiér Bohuslav Sobotka společně s ministrem vnitra Milanem Chovancem. Externím konzultantem (a oponentem) auditu byl i Miroslav Mareš. Více informací na webu…

Read More
Masarykovo Stipendium Pro Nadané Politology 2016

Masarykovo stipendium pro nadané politology 2016

Katedra politologie vypisuje výběrová řízení v rámci projektu Masaykovo stipendium pro nadané politology. Účastnit se ho mohou všichni aktivní studenti a studentky bakalářského nebo magisterského studia oborů POL a BSS. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Studenti se mohou hlásit na více stáží, je…

Read More