skip to Main Content

Soutěž nakladatelství Academia

 

Napsali jste (a obhájili) zajímavou diplomovou práci a rádi byste s ní seznámili širší publikum? Chtěli byste svojí práci držet v ruce v podobě knihy? Máte možnost!

Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., vyhlásilo 3. ročník soutěže studentských prací, kde hlavní cenou je právě vydání diplomové práce. Svůj rukopis – pokud bude splňovat veškeré formální náležitosti – můžete přihlašovat do 15. října 2014 (včetně).

Text vyhlášení soutěže najdete zde.

 

 

 

Read More

Letní škola „Nation Branding“

Letní škola „Nation Branding – komunikace v mezinárodních vztazích a politice“ proběhne 25.-29. srpna 2014 v prostorách Fakulty sociálních studií.

Program je zaměřen na diskusi o významu komunikace a jejím dopadům na politický proces, mezinárodní vztahy a tvorbu značek národních států.
Kromě teoretického minima, které bude nutné pro zarámování celé letní školy (nation branding, competitive identity), budeme pozornost věnovat zejména České republice, Číně, USA a Švédsku. Diskutovat se bude zejména image a reputace daných zemí. Budeme tak hledat odpovědi na otázky typu „Jakým způsobem se prezentují v zahraničí?“, „Jaké nejčastější stereotypy o daných zemích máme?“ nebo „Jak je možné budovat národní značku“?
Z lektorů se můžete těšit na Jespera Strombacka, Michaelu Dodge, Ivanu Karáskovou, Annu Matuškovou a Otto Eibla. Dále jednáme o možnosti živé videopřednášky Simona Anholta.

Letní škola je primárně určena pro magisterské a doktorské studenty kateder politologie a mezinárodních vztahů a evropských studií. Účast na letní škole je – vzhledem ke způsobu jejího financování prostřednictvím OPVK – omezena na studenty s českým občanstvím a je bezplatná.

Přihlašovat se můžete v Obchodním centru MU do 1. července 2014. Počet míst na letní škole je omezen.

 

Read More

Letní škola „Efekty volebních kampaní“

Letní škola „Efekty volebních kampaní” proběhne 18. – 22. srpna 2014. Její program je zaměřen nejen na teoretické porozumění účinkům a efektům kampaní, nabídne i vhled do praktického plánování a fungování kampaní. Týdenní bloková výuka je určena studentům magisterského a doktorského stupně z Masarykovy univerzity se zájmem o tuto oblast. Protože je LŠ financována OPVK, nezbytnou podmínkou pro účast je české občanství. Přihlásit se na LŠ je možné do 4. června 2014 posláním krátkého strukturovaného životopisu a motivačního dopisu v rozsahu cca 1/2 NS (800 – 1200 znaků) na e-mail letniskola@fss.muni.cz. O svém (ne)přijetí budete vyrozuměni do 10. června.Letní škola proběhne v prostorách mimo Brno. Přesné místo konání bude brzy upřesněno. Po úspěšném absolvování studenti získají certifikát a 4 ECTS. Díky podpoře OPVK je letní škola pro účastníky ZDARMA.

Letní škola má ambice částečně tematicky navázat na loňskou letní školu „Politika a média“. Během pěti vyučujících dnů se tak budou její účastníci více věnovat samotným efektům kampaní na voličské rozhodování tak, aby na konci týdne byli schopni strategického plánování dílčích kroků kampaně a kritického hodnocení jejich možných dopadů. Konkrétně tak zahraniční lektoři i tuzemští experti otevřou témata image či personalizace v kampaních, emocí v politice, předvolebním průzkumům i konkrétním nástrojům v kampaních a jejich testování v praktických workshopech.
Sledujte novinky na Facebooku.
Read More
Back To Top