skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
BSS Bootcamp 2017

BSS Bootcamp 2017

Ve dnech 12. – 15. 9. se v Lelekovicích na předměstí Brna jako každý rok uskutečnila teambuildingová akce Bootcamp, která je určena pro studenty nastupující do prvního ročníku bakalářského cyklu oboru Bezpečnostní a strategická studia. O „nováčky“ se letos postarala devítka organizátorů z řad studentů vyšších ročníků v čele s Pavlí

nou Štafovou a prostřednictvím her, soutěží a diskuzí je seznámila s životem na fakultě i mimo ni a připravila je i na všemožné nástrahy, které na nastávající vysokoškolské studenty mohou čekat. Aby noví studenti získali co nejširší náhled na jejich nadcházející studium, zúčastnili se akce rovněž vyučující a doktorandi Katedry politologie, kteří představili fakultní činnost z pedagogické stránky.

Bootcamp představuje zaběhnutou a oblíbenou akci, která se každý rok těší velkému zájmu nových studentů. Kromě toho, že jim hravou formou napomůže ke zorientování se v novém, relativně složitém prostředí a utváří jádra ročníkových kolektivů, je také první ukázkou mimoškolních aktivit, kterých se studenti mohou účastnit. Není však ukázkou zdaleka poslední: proto jsou mezi organizátory bootcampu studenti angažující se například ve studentské sekci Mezinárodního politologického ústavu či studentském bezpečnostním časopise Security Outlines.

Všem účastníkům Bootcampu 2017 přeji za organizátory hodně zdaru v jejich studiu a přeji jim, aby se jim na fakultě a mezi námi, BSSáky, líbilo. A všem zájemcům o studium našeho oboru přeji, aby se jim podařilo mezi nás zařadit a abychom se příští rok potkali na Bootcampu 2018.

Ondřej ŠUPKA

 

Read More
Výběrová řízení Erasmus+ Pro JS2018

Výběrová řízení Erasmus+ pro JS2018

Katedra politologie vypisuje další kolo výběrového řízení na výjezdy v rámci studentské mobility programu Erasmus+ pro jarní semestr 2018.

Volná místa jsou k dispozici na následujících univerzitách:

Francie Paris Sciences PO Paris
Francie Paris Paris 12 Val de Marne University
Francie Lille Lille Catholic University
Francie Bordeaux Sciences Po Bordeaux
Slovinsko Ljubjlana University of Maribor
Slovinsko Ljubljana University of Ljubljana
Sicílie Catania University of Catania
Norsko Bergen University of Bergen
Norsko Oslo University of Oslo
Norsko Kongsberg University College of Southeast Norway
Polsko Warsaw University of Warsaw
Polsko Krakow Jagiellonian University
Polsko Wroclaw University of Wroclaw
Polsko Warsaw National Defence University in Warsaw
Polsko Katowice University of Silesia
Estonsko Tartu University of Tartu
Dánsko Odense University of Southern Denmark
Litva Kaunas University of Technology
Litva Vilnius Mykolas Romeris University
Litva Kaunas Vytautas Magnus University
Německo Marburg Philipps University Marburg
Německo Manheim University of Manheim
Německo Freiburg University of Freiburg
Švýcarsko Zurich University of Zurich
Španělsko Zaragoza Uni of Zaragoza
Řecko Kalamata TEIKAL
Řecko Komotini Democritus University of Thrace
Chorvatsko Zagreb Uni of Zagreb
Velká Británie Belfast QUB
Velká Británie Colchester Uni of Essex

 

V případě zájmu odevzdejte v jednom pdf souboru do elektronické databáze ISOIS:

  1. motivační dopis,
  2. strukturovaný životopis (včetně mobilního čísla!),
  3. potvrzení o jazykové kompetenci (jakékoliv, ideálně FCE, CAE),
  4. výpis známek z ISu.

Kritéria pro posuzování přihlášek jsou založena na:

  • studijním průměru a úroveň studia (Bc. Mgr.),
  • prokázaná motivaci o nabízenou instituci,
  • jazykové kompetenci.

Výsledky budou individuálně a elektronicky sdělené do 7. 10. 2017.

V případě dotazů se můžete obracet na katederního koordinátora v době konzultačních hodin v úterý 9:30 – 11:30

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 5. 10. ve 23:59

Read More
Back To Top