skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Karetní Hra Čtveráček Motivuje K Lepším Výsledkům V Metodologii

Karetní hra Čtveráček motivuje k lepším výsledkům v Metodologii

Náhoda tomu chtěla, že pro nejúspěšnějšího řešitele zkouškového testu v Metodologii mohla být vypsána prémie – politická hra pro čtyři hráče Čtveráček, metodologicky dosti náročná. Na Čtveráčka neomylnými odpověďmi zacílila Kateřina Machulová. Celkově studenti v honbě za ním dosáhli v testu průměrně asi o pět bodů více, než je obvyklé, mnohem víc kurs ukončilo v řádném termínu a hodnocení A je jedno z nejčastějších. Gratulujeme a Čtveráčkovi děkujeme.

Read More
Konference „Jaká Je Budoucnost Prezidentské Volby“

Konference „Jaká je budoucnost prezidentské volby“

5.12. se na FSS uskutečnila konference Jaká je budoucnost prezidentské volby, kterou společně organizovali KPOL, MPÚ a iniciativa Prezident 21.

Akce měla dva bloky – v dopoledním zazněly referáty Jonáše Vnoučka a Martina Vraného z P21, které rekapitulovaly dosavadní průběh volební hry Prezident 21 a její výsledky. Volební systém D21, který hra využívá, umožnil Martinu Vranému analyzovat blízkost elektorátů jednotlivých prezidentských kandidátů i srovnávat jejich hodnoty v řadě aktuálních politických témat. Příspěvek naznačil, že elektoráty vyzyvatelů M. Zemana nebudou mít problém se ve druhém kole podpořit a volby budou rozhodovat voliči, kteří se v parlamentních volbách přiklonili k ANO a ČSSD, neboť tyto voličské banky jsou z hlediska svých preferencí nejvíce heterogenní.

Program pokračoval odpolední panelovou diskusí, které se zúčastnili Karel Janeček (D21), Michal Klíma (Metropolitní univerzita), Lukáš Linek (Sociologický ústav AV ČR) a Jakub Šedo (Fakulta sociálních studií MU). Panelisté diskutovali o účincích většinového volebního systému v prezidentských volbách a shodli se na tom, že v současné situaci nutí tento volební systém voliče velmi pečlivě zvažovat již volbu v prvním kole.  Diskutující se dále dotkli i principů volebního systému D21 Karla Janečka, který navrhuje, aby voliči měli více hlasů, než se rozděluje mandátů, a mohli využívat i negativní hlas. Klíčovou otázkou diskuse, kterou do ní přinesl Michal Klíma, bylo, zda vůbec reforma volebního systému může být „tady a teď“ ještě lékem na současnou krizi české demokracie.

Diskuse proběhla v přátelském a gentlemanském duchu. V jejím průběhu mělo publikum možnost vyzkoušet si vlastnosti volebního systému D21 při volbě nejlepšího bývalého prezidenta. Zvítězil Tomáš Garrique Masaryk, na posledním místě s velkým množstvím záporných hlasů skončil Klement Gottwald.

Text: Roman Chytilek

Foto: Simona Zpěváková (další fotografie jsou dostupné na Facebooku).

Read More
Postdoc Position In The Field Of International Security

Postdoc position in the field of international security

Masaryk University, Brno, Czech Republic invites excellent scientists to apply for a

POSTDOC POSITION in the field of international security

 

Description:

This international security researcher will strengthen the scientific capacity of the Faculty of Social Studies through her/his membership of the scientific team. The researcher will be a member of at least one of the following scientific teams focused on:

 1. research into terrorism,
 2. research into energy security,
 3. research into transnational networks of political radicalism,
 4. research into information warfare,
 5. research into regional security complexes, and
 6. research into nuclear security.

The researcher will become a team member of two workplaces: 1) The International Institute of Political Science at the Faculty of Social Studies, and 2) The Department of Political Science at the Faculty of Social Studies. Both institutions are leading political science workplaces in the Czech Republic.

The successful candidate should:

 • Be a researcher who has received a PhD or its equivalent within the last 7 years.
 • Be a researcher who has worked at least two whole years in the last three outside the territory of the Czech Republic in the field of research with a working time of at least 0.5 full-time equivalent, or who has been PhD student (or equivalent) abroad.
 • Have a publishing record – in the last three years at least two publication outputs registered in the Thomson Reuters Web of Science, Scopus or ERIH PLUS databases and at the same time publications such as “articles”, “books”, “book chapters”, “letters” and “reviews”. The applicant must be the principal author of at least one publication (according to the subject specificity it may be as the first author, the corresponding/reprint author, or the role of the individual authors stated in the article).
 • Have experience in the field of international security.
 • Have experience with research projects (an advantage).
 • Have excellent communication skills and an ability to collaborate with multiple teams.

The application should include:

 • a CV including a summary of work experience, publication activity, involvement in research grants, etc.,
 • a Cover Letter,
 • contact information for at least three referees.

MU offers the opportunity to gain:

 • an interesting job in a dynamically-expanding university area
 • diverse and challenging work in an excellent research environment
 • tenure track with an initial appointment for two years
 • a professional team and a pleasant working conditions
 • interaction with leading scientists in an inspiring, internationalised environment
 • a welcoming service for the successful candidate and his/her family

Anticipated start date: The position is available from March 2018.

The submission date is 28 January 2018.

Please submit your application (or an informal enquiry) by e-mail to postdoc@fss.muni.cz.

A review of applications will commence immediately after the deadline. Short-listed candidates will be invited for interview within one month of the deadline.

Further information about:

Brno is available at http://www2.brno.cz/index.php?lan=en&nav01=20608&nav02=20617

Read More
Vlastimil Havlík Spoluautorem Kapitoly V Knize The Regulation Of Post-Communist Party Politics

Vlastimil Havlík spoluautorem kapitoly v knize The Regulation of Post-Communist Party Politics

V nakladatelství Routledge právě vychází kniha The Regulation of Post-Communist Party Politics, kterou editovali Fernando Casal Bértoa a Ingrid van Biezen. Mezi autory jednotlivých kapitol najdete i Vlastimila Havlíka, který společně s Timem Haughtonem, napsal kapitolu o České republice: A Few Cracks in the Cement: Regulation and the Development of Party Politics in the Czech Republic.

 

 

Anotace knihy:

The question of how political parties are, and ought to be, regulated has assumed an increased importance in recent years, both within the scholarly community and among policy-makers and politicians as the state assumes an increasingly active role in the management of, and control over, their behaviour and organisation

This book concentrates on the regulation of political parties in the EU post-communist democracies, and on Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Slovenia and Romania, in particular. In analysing the various dimensions of party regulation, it builds on the main premises derived from the neo-institutionalist literature in political science, concerning the ways in which the (formal and informal) rules and procedures may influence, constrain or determine the behaviour of political actors. In doing so, it provides a comprehensive overview of the regulation of Eastern European political parties provided by leading experts in the field and casts theoretical and empirical light on the manner in which the constitutional and legal regulation of party organizations and finances have had an impact (or not) on the consolidation of party politics in post-communist Europe since 1989.

This text will be of key interest to scholars and students of Political Parties and Behaviour, East European and Post-Communist Politics and Comparative Politics.

Read More
Back To Top