skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Výběrové řízení Na Pozici Odborného Asistenta BSS

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta BSS

Děkan Fakulty sociálních studií vyhlašuje výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky Katedry politologie.

Úvazek: 0,5 – 1

Termín přihlášek: 1. listopad 2017

Nástup: 1. leden 2018 (popř. dle dohody)

Podrobnosti naleznete na webu Masarykovy univerzity.


The Dean of Faculty of Social Studies opens a position of Assistant Professor at the Department of Political Science

Working time:  half-time or full-time (by agreement)
Start date:   1 January 2018 or by agreement
Application deadline: 1 November 2017

For more information, please visit the Masaryk University Web site.

Read More
IPSA RC20 Meeting Ve Valencii

IPSA RC20 meeting ve Valencii

Ve dnech 2.-4. července ve Valencii proběhla konference pořádaná IPSA RC20, která se zaměřuje na financování politických stran a politickou korupci. Na konferenci vystoupili i kolegové z katedry:

  • Stanislav Balík přednesl příspěvek o korupci na komunální úrovni.
  • Petra Svačinová, Peter Spáč a Roman Chytilek přednášeli o podnikatelských stranách.
  • Peter Spáč a Petr Voda se zaměřili na rozdělování dotací.

 

Read More
V. Havlík A V. Stojarová Na Konferenci O Populismu

V. Havlík a V. Stojarová na konferenci o populismu

Ve dnech 22. a 23. května proběhla v Praze mezinárodní konference o populismu „Current Populism in Europe and the Role of the Media„, jíž se zůčastnili i zástupci naší katedry Vlastimil Havlík a Věra Stojarová.
Vlastimil Havlík byl předsedou a diskusantem panelu „Left and Right-wing Populism in Iberian Peninsula“, Věra Stojarová pak přednesla příspěvek „Populist (Radical Right) and media ring in Visegrad countries“.

Konferenci pořádal Institiut mezinárodních studií ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung a Goethe Institutem.

Read More
Back To Top