skip to Main Content

Publikační úspěch Vlastimila Havlíka a Věry Stojarové

Vlastimil Havlík a Věra Stojarová jsou autory kapitoly Different Faces of Illiberal Party Politics in Central and Eastern Europe, která byla zařazena do publikace Illiberal and authoritarian tendencies in Central, Southeastern and Eastern Europe, kterou editovali Florian Bieber, Magdalena Solska a Dane Taleskia a která vyšla v nakladatelství Peter Lang. Knížku si můžete objednat zde.

Číst více

Výzva pro podání návrhů příspěvků : 11. výroční studentská konference bezpečnostního výzkumu

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha, a Oddělení bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity srdečně zvou studenty všech studijních programů (Bc., Mgr., PhD.) k podání návrhu příspěvků na jedenáctou výroční studentskou konferenci věnovanou soudobým bezpečnostním tématům. Vítáme návrhy příspěvků na všechna aktuální bezpečnostní témata.

Konference se uskuteční v pátek 5.4.2019 v budově Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (Joštova 10, Brno 602 00).

Návrhy příspěvků zasílejte e-mailem na adresu conference@c4ss.cz do 10. března 2019. Návrh příspěvku by neměl přesáhnout 300 slov a musí být doručen v jednom z následujících formátů: MS Word, nebo PDF. Návrh musí obsahovat název příspěvku, celé jméno autora/autorky, kontaktní e-mailovou adresu, ročník studia a název instituce, na které autor/ka studuje. Autoři vybraných příspěvků budou informováni e-mailem ve druhé polovině března 2019.

Písemné verze všech příspěvků přednesených na konferenci budou zveřejněny v recenzovaném e-sborníku, který bude publikován po skončení konference.

Pro více informací o již proběhlých studentských konferencích klikněte zde.

Fotografie z již proběhlých studentských konferencí naleznete zde.

Číst více
Back To Top