skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Pozvánka Na 9. Výroční Studentskou Konferenci Bezpečnostního Výzkumu (BBS + MUP)

Pozvánka na 9. výroční studentskou konferenci bezpečnostního výzkumu (BBS + MUP)

Rádi bychom všechny zájemce pozvali na již devátou studentskou konferenci s tématem bezpečnostního výzkumu. Konferenci spolupořádají oddělení Bezpečnostních a strategických studií katedry politologie FSS MU a Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha.

Konference se uskuteční v pátek 21. 4. 2017 v budově Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (Joštova 10, Brno) v učebně P52. 

Účast na konferenci je bezplatná.

Program je ke stažení zde.

Read More
Erasmus+: Dodatečné Kolo Výběrového řízení (PS2017 A JS2018)

Erasmus+: Dodatečné kolo výběrového řízení (PS2017 a JS2018)

Katedra politologie vypisuje další kolo výběrového řízení na výjezdy v rámci studentské mobility programu „Erasmus – plus “ pro podzimní semestr 2017 a jarní semestr 2018

Aktuální přehled volných míst je k nalezení zde.

V případě zájmu odevzdejte do elektronické databáze ISOIS následující podklady v jednom souboru formátu pdf:

 1. motivační dopis
 2. strukturovaný životopis (včetně mobilního čísla!)
 3. potvrzení o jazykové kompetenci (jakékoliv, ideálně FCE, CAE)
 4. výpis známek z ISu

Kritéria pro posuzování přihlášek jsou založena na:

 • studijním průměru a úroveň studia (Bc. Mgr.)
 • prokázaná motivaci o nabízenou instituci
 • jazykové kompetenci

Výsledky budou individuálně sděleny zájemcům emailem do 30.4. 2017

[note style=“alert“ show_icon=“true“]Uzávěrka přihlášek je v pátek 21. 4. 2016 ve 23:59[/note]
Read More
Konkurz Na Pozici Lektora Ekonomické Transformace V Barmě

Konkurz na pozici lektora ekonomické transformace v Barmě

Centrum pro studium demokracie a kultury o.p.s. Brno

a

Educational Initiatives, Yangon

vypisují v rámci svého projektu

Partnerství pro smíření a reformy v Barmě

konkurz na pozici

lektora ekonomické transformace v Barmě

 

CDK a Educational Initiatives, s podporou českého Ministerstva zahraničních věcí, spolupracují na barmských projektech již pátým rokem. Zastřešujícím dlouhodobým záměrem je prohlubovat znalosti o demokracii a demokratizaci, posilovat kapacitu, kontakty a strategickou spolupráci barmských občanských organizací a umožnit jim efektivněji se podílet na demokratické transformaci Barmy. V rámci projektů organizujeme pro aktivisty z barmské občanské společnosti měsíční kurzy a týdenní semináře, které prohlubují jejich porozumění pro procesy, rizika a příležitosti, před nimiž stojí jejich společnost, která postupně přechází od diktatury k demokracii a od občanské války k míru.

Projekt Partnerství pro smíření a reformy v Barmě v roce 2017 navazuje na práci, kterou jsme odvedli v posledních letech v rámci projektů Strengthening the Role of Women and Ethnic CSOs in the Democratization of Barma (2014-2016), Barma Center for Transitional Studies (2013-2014) a Foreign Affairs Training Program (2011-2012).

Lektor bude působit jako hlavní přednášející na třítýdenním kurzu „Porozumět ekonomické transformaci v době tranzice“, který bude ve svém kurikulu pokrývat úvod do tržní ekonomiky a vysvětlení základních konceptů a institucí tržní ekonomiky spolu s vysvětlením hlavních trendů ekonomické transformace, jež doprovází přechod od autoritativního panství. Pro kurz lektor připraví učební materiály, které budou zahrnovat zkušenosti s přechodem k demokracii v jiných zemích, ale zároveň budou reflektovat specifika situace v Barmě. Po návratu lektor matriály přepracuje a následně budou přeloženy do barmštiny.

Kurz se uskuteční ve výukovém centru EI v Yangonu v červenci, nebo září 2017. Očekávaná návštěvnost je 20 – 25 účastníků z různých organizací, a to primárně z těch, které mohou přenášet získané znalosti a porozumění do širšího veřejného diskursu země a směrem k aktivistům občanské společnosti.

Cílem kurzu (společně s kurzem „Zodpovědný stát a demokratické vládnutí“ plánovaným na srpen) je vysvětlit některé základní koncepty a sdílet některé důležité zkušenosti z transformace, které bude možné rozšířit dále. Důraz je kladen na důležitost ekonomické transformace, která probíhá souběžně s transformací politickou a je pro zemi neméně důležitá. Kurz by se měl mj. věnovat fenoménu „oligarchického uchvácení státu“, o němž panuje mezi místními velmi omezené povědomí, a přitom je reálnou hrozbou barmské tranzici.

Charakteristika pozice:

 • Příprava a odborné zajištění kurzu „Porozumět ekonomické transformaci v době tranzice“ (Understanding Economic Transformation in Transition Times) v Barmě;
 • vedení týdenního semináře na univerzitě v Yangonu nebo v Mandalay;
 • realizace minimálně jedné veřejné přednášky v Yangonu/Mandalay na stejné téma, jaké bude pokryto v kurzu;
 • případně participace (jako hostující přednášející) na seminářích organizovaných partnerskými organizacemi EI.

 

Požadavky:

 • ukončené minimálně magisterské studium (kandidáti s vyšším vzděláním budou preferováni) v oboru relevantním pro vedení kurzu (ekonomie, mezinárodní vztahy, rozvojová studia apod.);
 • výzkumná či výuková činnost relevantní pro kurz ekonomické transformace;
 • znalost prostředí, hluboký zájem o problematiku;
 • porozumění současným ekonomickým podmínkám v Barmě, schopnost adekvátně předat relevantní informace a příklady z jiných zemí, jež mají také problémy s oligarchizací a systémovou korupcí;
 • znalost anglického jazyka na pracovní úrovni;
 • časová flexibilita, podmínkou je možnost strávit v Barmě alespoň čtyři týdny, preferováni budou zájemci s možností strávit v Barmě celý červenec, nebo září 2017;
 • schopnost týmové práce, rozvinutá sociální inteligence, spolehlivost;
 • komunikativnost, výborné prezentační dovednosti;
 • předchozí zkušenost či spolupráce s neziskovým sektorem výhodou.

 

Nabízíme:

 • práci v jedné z nejzajímavějších asijských zemí s přírodními krásami a bohatou kulturní historií, a to v jedinečném historickém momentu, kdy země prochází neopakovatelnými politickými a ekonomickými změnami;
 • zajímavou a smysluplnou práci v kolektivu motivovaných místních lidí s dobrým zázemím a podporou z České republiky;
 • před odjezdem profesionální uvedení do problematiky a osobní přípravu s projektovým manažerem, který v Barmě strávil uplynulých pět let;
 • jednorázovou odměnu odpovídající charakteru pozice;
 • hrazené ubytování po dobu pobytu v Barmě;
 • denní diety
 • hrazenou zpáteční letenku

 

Zájemci splňující výše uvedená kritéria zašlou motivační dopis, profesní CV a sylabus kurzu na adresu katerinahlouskova@gmail.com do 30. dubna 2017 včetně.

Oslovení zájemci budou následně vyzváni k přijímacímu pohovoru formou osobního setkání či telefonní konference.

Dotazy k obsahu pozice směřujte na katerinahlouskova@gmail.com

Read More
Peter Emerson: Brexit Wrecks It! Is Majority Voting Democratic?

Peter Emerson: Brexit wrecks it! Is majority voting democratic?

Rádi bychom všechny pozvali na přednášku Petera Emersona (ResearchGate), ředitele belfastského The de Borda Institute, s názvem „Brexit wrecks it! Is majority voting democratic?“. Přednáška zazní v úterý 4. dubna od 12:00 v místnosti P24.

 

Annotation

The Brexit vote was a nonsense.  The outcome did not represent the will of the people.  Indeed, it could not.  The two-option majority vote is the oldest, most divisive, most primitive and most inaccurate measure of collective opinion ever invented!  But there are better ways of making decisions.

For instance, we could use multi-option voting, so to identify the option with the highest average preference.  It is more inclusive and more accurate.  But average means every voter, not just a majority of them.  Ah ha!  This points system is also non-majoritarian.  If it were the norm, there would be no further justification for majority rule, anywhere.  Alas, in the Czech Republic, Germany, the Netherlands etc., politicians believe in majority rule; they use majority voting; and after many elections, they spend days, weeks or even months trying to sort out a majority or grand coalition.  So why not a points system and power-sharing?  Better that, surely, than giving everything to just a few or, at worst, to just one individual… called Trump.  Furthermore, majority rule was a cause of war in Northern Ireland, the Balkans, Rwanda, Ukraine etc..  It really has no justification at all!

Bio

Initially, Peter Emerson was the first lieutenant in a submarine.  But he left all that to become a volunteer teacher in a school for the poor in Africa, where majority rule has not been good.  Then, in 1975, this child of an Irish Protestant father and English Catholic mother went to Belfast.  Two years on, he suggested a points system of voting, only later to learn it had already been invented in 1884 by Lewis Carroll, Jean-Charles de Borda in 1770, and Nicholas Cusanus in 1435.  He has used Borda voting procedures in many demonstrations in Ireland North and South, in the rest of Europe, in Africa, America and, most recently, China; he speaks Russian, some French, and a little Chinese, but has forgotten most of his Kiswahili.  His latest book, From Majority Rule to Inclusive Politics, (Springer 2016), shows how a parliament could elect a government; it was launched in Dublin just three days before last year’s ‘chaotic‘ elections.

Read More
Back To Top