skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Členové Katedry Na ECPR General Conference (Oslo)

Členové katedry na ECPR General Conference (Oslo)

Ve dnech 6.-9. září proběhla v Oslu výroční konference ECPR, které se zúčastnila celá řada brněnských politologů reprezentujících nejenom naší katedru, ale i Mezinárodní politologický ústav a Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií.

Členové a doktorandi naší katedry vystoupili s těmito příspěvky (v abecedním pořadí):

Pavel Dufek s kolegy na panelu Democratic Theory in Flux.

Read More
Nabídka Placených Stáží V Prague Civil Society Centre

Nabídka placených stáží v Prague Civil Society Centre

Prague Civil Society Centre hledá ambiciózní a nadané mladé lidi se zájmem o lidská práva, občanskou společnost, technologie a inovace, komunikace či aktivismus, kteří by měli zájem zúčastnit se programu Civic Starter.

Civic Starter je čtyřměsíční placený program nabízející studentům, absolventům a těm, kteří chtějí svou kariéru orientovat jiným směrem než doposud, pracovní stáž na částečný úvazek (10-15 hodin týdně po dobu dvou až čtyř měsíců), kde mohou získat pracovní zkušenosti v mezinárodní nevládní organizaci, hlouběji porozumí mezinárodním vztahům a občanské společnosti a budou mít příležitost pracovat na projektech, které urychlují sociální změny ve východní Evropě a Střední Asii.

Požadavky

  1. Výborná znalost češtiny a angličtiny (plynně).
  2. Zájem o občanskou společnost, mezinárodní vztahy, komunikaci, lidská práva nebo aktivismus.
  3. Zkušenosti v jakékoli z těchto oblastí či v médiích, IT, uměleckých nebo neformálních vzdělávacích iniciativách jsou výhodou.
  4. Dobré komunikační dovednosti v psané i mluvené podobě.
  5. Dobrý time management, schopnost sebeorganizace a velká míra osobní odpovědnosti.
  6. Obecné chápání politických souvislostí ve východní Evropě a Střední Asii. Zkušenosti s vycestováním do jakékoli země z uvedených oblastí jsou výhodou.
  7. Silná podpora hodnot, jako je rovnost, demokracie a lidská práva.

Jak se přihlásit

Svůj životopis a krátký motivační dopis s nástinem vašeho zájmu o danou pozici a vašich kariérních plánů do budoucna zašlete na adresu jobs@praguecivilsociety.org. Do předmětu uveďte „Civic Starter”. Přihlášku zašlete do 20. září 2017.

Více informací na webu Prague Civil Society Centre.

Read More
Výběrové řízení Na Pozici Odborného Asistenta BSS

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta BSS

Děkan Fakulty sociálních studií vyhlašuje výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky Katedry politologie.

Úvazek: 0,5 – 1

Termín přihlášek: 1. listopad 2017

Nástup: 1. leden 2018 (popř. dle dohody)

Podrobnosti naleznete na webu Masarykovy univerzity.


The Dean of Faculty of Social Studies opens a position of Assistant Professor at the Department of Political Science

Working time:  half-time or full-time (by agreement)
Start date:   1 January 2018 or by agreement
Application deadline: 1 November 2017

For more information, please visit the Masaryk University Web site.

Read More
Back To Top