skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií

Ve dnech 6.-9. září proběhla v Oslu výroční konference ECPR, které se zúčastnila celá řada brněnských politologů reprezentujících nejenom naší katedru, ale i Mezinárodní politologický ústav a Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií.

Členové a doktorandi naší katedry vystoupili s těmito příspěvky (v abecedním pořadí):

Pavel Dufek s kolegy na panelu Democratic Theory in Flux.

Back To Top