skip to Main Content

Katedra vypisuje dodatečné výběrové řízení na obsazení jednoho místa v rámci programu Erasmus+ na University of Ljubljana. Studijní pobyt se má uskutečnit v jarním semestru 2020.

Hlásit se mohou studenti všech stupňů (Bc., Mgr. i Ph.D.) a oborů, které na katedře máme.

Přihlášky do výběrového řízení společně s životopisem a výpisem známek z ISu posílejte do středy 6. 11. doc. Michalu Pinkovi.

Back To Top