skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií

Katedra politologie vypisuje další kolo výběrového řízení na výjezdy v rámci studentské mobility programu

„Erasmus – plus “

Pro akademický rok 2018/2019 

Aktuální přehled smluvních univerzit naleznete na stránkách Centra zahraniční spolupráce MU.

V případě zájmu odevzdejte do elektronické databáze:

  1. a) motivační dopis
  2. b) strukturovaný životopis (včetně mobilního čísla!)
  3. c) potvrzení o jazykové kompetenci (jakékoliv, ideálně FCE, CAE)
  4. d) výpis známek z ISu

Vše výše uvedené podklady uložené v jednom souboru formátu .pdf odevzdávejte do databáze ISOIS.

Kritéria pro posuzování přihlášek jsou založena na:

–        studijním průměru a úroveň studia (Bc. Mgr.)

–        prokázaná motivaci o nabízenou instituci

–        jazykové kompetenci

Výsledky budou individuálně a elektronicky sdělené do 1. 3. 2018.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 23. 2. ve 23:59

Back To Top