skip to Main Content

Kde zjistím své studijní výsledky?

Průběh studia každého studenta MU je zaznamenáván ve studijní evidenci vedené v IS MU.

Lze ukončit studium dříve, tj. bez získání požadovaného počtu kreditů?

Ne. Studium nelze ukončit bez potřebného počtu získaných kreditů (bližší podmínky jsou uvedeny ve Studijním katalogu).

Musím absolvovat předmět v anglickém jazyce, i když mám už hotovou angličtinu?

Ano. Jedná se o dvě rozdílné povinnosti. První z nich je složení minimální jazykové kompetence v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Druhá z nich znamená povinnost absolvovat v příslušném stupni studia předmět, který je vyučován v anglickém jazyce v rámci oboru, popř. oborů vyučovaných na FSS. Podrobnosti viz Směrnice děkana o předmětech v anglickém jazyce.

Počítají se kredity získané za minimální jazykovou kompetenci a tělocvik do celkového počtu kreditů?

Záleží na tom, jaký jste imatrikulační ročník. Počínaje ročníkem 2010/2011 se tyto kredity počítají do celkového počtu ECTS. U imatrikulačních ročníku 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 se kredity za tělesnou výchovu a minimální jazykovou kompetenci nepočítají. Vedle povinnosti získat určitý počet kreditů za povinné a (povinně) volitelné předměty je třeba navíc složit minimální jazykovou kompetenci a absolvovat tělesnou výchovu. U imatrikulačních ročníků 2005/2006 a 2006/2007 se mezi povinné počítají ECTS za minimální jazykovou kompetenci a za tělocvik. U imatrikulačních ročníků 2004/2005 a starších se mezi povinné počítají kredit(y) za tělocvik.

Jak je to s předměty s jiným kódem než POL v nabídce předmětů? Jedná se o B nebo o C kredity?

Pokud je předmět s jiným kódem než POL (např. BSS150 Terorismus) vypsán v nabídce povinně volitelných předmětů oboru Politologie, počítá se jako B kredit (tedy povinně volitelný).

Všiml jsem si, že diplomový seminář je vypisován na podzim i na jaře. Musím absolvovat oba předměty? A kdy si je mám zapsat?

Ne, a to hlavně proto, že se jedná o jediný předmět, tedy nikoli o dva odlišné. Diplomový seminář (v bakalářském studium s kódem POL147, v magisterském s kódem POL463) je vypisován na podzim i na jaře, ale jedná se pouze o jednosemestrální předmět obsahově spojený s vypracováním a odevzdáním bakalářské/magisterské diplomové práce (proto je třeba si předmět zapsat až v posledním semestru studia). To, že je vypisován každý semestr, umožňuje zakončit studium buď v lednovém nebo květnovém/červnovém termínu. Studenti jej tedy absolvují jedinkrát za celé studium.

Jsou na katedře studijní poradci, na které se mohu obrátit, když mám nějaký problém?

Ano.

Konzultantem pro studijní záležitosti týkající se studia politologie je Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (e-mail: havlik@fss.muni.cz), BSS má na starosti Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (e-mail: josef@mail.muni.cz).

Poradcem pro zahraniční studenty a agendu zahraničních studijních pobytu spravuje doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (e-mail: 10079@mail.muni.cz).

Jaké náležitosti má splňovat seminární práce?

Specifické požadavky na podobu seminárních prací upřesňují jednotliví vyučující. Obecně se ale můžete řídit pravidly, které jsou popsané zde.

Kde najdu informační zdroje pro vypracovávání seminárních a dalších prací?

Rozcestník najdete na stránkách fakultní knihovny. Prostřednictvím knihovny máme přístup do celé řady vědeckých databází, ve kterých pak můžete najít to, co zrovna potřebujete.

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptejte se nás.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Back To Top