skip to Main Content

Následující informace týkající se převodů studií jsou určeny pro všechny studenty imatrikulačního ročníku 2018/2019 a starší.

Stručný návod pro studenty imatrikulačního ročníku 2018/2019 a starší, zahrnuje informace pro:

Návod pro nepřevedené studenty jednooborové Politologie

Následující informace jsou určené pro nepřevedené studenty. Podle Opatření FSS MU č. 6/2019 jde o studenty imatrikulačního ročníku 2018/2019 a starší, kteří byli zapsáni v jednooborovém studiu a splňují jednu z následujících podmínek:

 1. jsou k datu převodu v řízení o ukončení studia
 2. k datu převodu splnili podmínky pro přístup ke státní závěrečné zkoušce

Pro přístup k bakalářské zkoušce je nutné získat 180 kreditů.


Povinné předměty: nutné absolvovat všechny

 • POL104 – Úvod do politologie
 • POL116 – Moderní politické dějiny
 • POL112 – Teorie demokracie a politické doktríny
 • POL118 – Politický systém českých zemí 1848-1992
 • POL144 – Politický systém ČR
 • POL102 – Systémy politických stran
 • POL103 – Dějiny politických idejí
 • POL181 – Metodologie politologie
 • POL109 – Politické systémy
 • POL142 – Politická filozofie XX. století
 • POL359 – Současná Evropská unie
 • POL147 – Diplomový seminář

Povinně volitelné předměty: je nutné získat minimálně 103 kreditů 

Jedná se o všechny předměty s kódy POL1%, POL2%, POL3% a POLb1%, které nejsou v seznamu povinných předmětů, a dále o předměty jiných kódů, které jsou uvedeny v kontrolní šabloně bakalářského prezenčního dvouoborového studia politologie jako povinně volitelné. Od akademického roku 2019/2020 jsou vypisovány povinně volitelné předměty pouze s kódy POLb1%, které si zapisují převedení i nepřevedení studenti politologie.


Volitelné předměty:

 • maximálně 10 kreditů za libovolné předměty vypisované v rámci MU (tyto kredity lze nahradit absolvováním povinně volitelných předmětů)
 • 6 kreditů za jazyk a tělesnou výchovu

  Alespoň dva předměty musí být absolvovány v anglickém jazyce. Tuto povinnost nelze splnit absolvováním angličtiny jako součásti minimální jazykové kompetence (4 kredity za jazyk), musí se jednat o předměty z registrační, resp. kontrolní šablony bakalářské Politologie.

Návod pro nepřevedené studenty dvouoborové Politologie

Následující informace jsou určené pro nepřevedené studenty. Podle Opatření FSS MU č. 6/2019 jde o studenty imatrikulačního ročníku 2018/2019 a starší, kteří byli zapsáni v dvouoborovém studiu a splňují jednu z následujících podmínek:

 1. jsou k datu převodu v řízení o ukončení studia
 2. jsou zapsáni v bakalářském dvouoborovém studiu v mezifakultních kombinacích s Filozofickou fakultou, Pedagogickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity
 3. k datu převodu splnili podmínky pro přístup ke státní závěrečné zkoušce alespoň na jednom z oborů a na tomto oboru i ke státní závěrečné zkoušce přistoupili

Pro přístup k bakalářské zkoušce je nutné získat 90 kreditů.


Povinné předměty: nutné absolvovat všechny

 • POL104 – Úvod do politologie
 • POL116 – Moderní politické dějiny
 • POL112 – Teorie demokracie a politické doktríny
 • POL118 – Politický systém českých zemí 1848-1992
 • POL144 – Politický systém ČR
 • POL102 – Systémy politických stran
 • POL103 – Dějiny politických idejí
 • POL181 – Metodologie politologie
 • POL109 – Politické systémy
 • POL142 – Politická filozofie XX. století
 • POL359 – Současná Evropská unie (není povinná pro studenty dvouoborového studia Politologie – Evropská studia)
 • a pro studenty, kteří píší/budou psát bakalářskou práci na politologii, také
 • POL147 – Diplomový seminář

Povinně volitelné předměty: 

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty je:

 • 21– pro studenty píšící bakalářskou práci na politologii
 • 26– pro studenty píšící bakalářskou práci na druhém oboru (21 + 5 kreditů místo POL147)
 • 26– pro studenty kombinace Politologie – Evropská studia píšící bakalářskou práci na politologii (21 + 5 kreditů za povinně volitelné předměty místo POL359)
 • 31– pro studenty kombinace Politologie – Evropská studia píšící bakalářskou práci na evropských studiích (21 + 10 kreditů za povinně volitelné předměty místo POL147 a POL359)

Jedná se o všechny předměty s kódy POL1%, POL2%, POL3% a POLb1%, které nejsou v seznamu povinných předmětů, a dále o předměty jiných kódů, které jsou uvedeny v kontrolní šabloně bakalářského prezenčního dvouoborového studia politologie jako povinně volitelné. Od akademického roku 2019/2020 jsou vypisovány povinně volitelné předměty pouze s kódy POLb1%, které si mohou zapisovat převedení i nepřevedení studenti politologie.


Volitelné předměty:

 • maximálně 5 kreditů za libovolné předměty vypisované v rámci MU (tyto kredity lze nahradit absolvováním povinně volitelných předmětů)
 • 3 kredity za jazyk a tělesnou výchovu

  Alespoň jeden předmět musí být absolvovány v anglickém jazyce. Tuto povinnost nelze splnit absolvováním angličtiny jako součásti minimální jazykové kompetence (2 kredity za jazyk), musí se jednat o předměty z registrační, resp. kontrolní šablony bakalářské Politologie.

Návod pro převedené studenty jednooborové politologie

Následující informace jsou určené pro k 1. 9. 2019 převedené studenty jednooborové Politologie (jde tedy o studijní plán na dostudování) – viz též Opatření FSS MU č. 6/2019


Pro přístup k bakalářské zkoušce je nutné získat 180 kreditů.


Povinné předměty: nutné absolvovat vždy jeden ze dvojice uvedených předmětů

 • POL104/POLb1001 – Úvod do politologie
 • POL116/POLb1002 – Moderní politické dějiny
 • POL112/POLb1003 – Teorie demokracie a politické doktríny/Demokracie, autokracie a ideologie
 • POL118/POLb1004 – Politický systém českých zemí 1848-1992/Historie české politiky
 • POL144/POLb1005 – Politický systém ČR/Současná česká politika
 • POL181/POLb1006 – Metodologie politologie/Jak zkoumat politiku
 • POL102/POLb1007 – Systémy politických stran/Politické strany světa
 • POL103/POLb1008 – Dějiny politických idejí/Tradice politického myšlení
 • POL109/POLb1009 – Politické systémy/Hlavy států, vlády a parlamenty
 • POL359/POLb1010 – Současná Evropská unie
 • POL142/POLb1011 – Politická filozofie XX. Století/Velká témata současné politické filozofie
 • POL147/POLb1012 – Diplomový seminář

Každý předmět uveden ve formátu: Starý kód/Nový kód – Starý název/Nový název, resp. Název předmětu, pokud nedošlo k jeho změně. Předměty, které jste doposud neabsolvovali, si prosím zapisujte pod novými kódy.


Povinně volitelné předměty:

Jedná se o všechny předměty s kódy POL1%, POL2%, POL3% a POLb1%, které nejsou v seznamu povinných předmětů, a dále o předměty jiných kódů, které jsou uvedeny v kontrolní šabloně bakalářského jednooborového studijního plánu (na dostudování) politologie jako povinně volitelné. Od akademického roku 2019/2020 jsou vypisovány povinně volitelné předměty pouze s kódy POLb1%, které si mohou zapisovat převedení i nepřevedení studenti politologie.

Potřebný počet kreditů se může lišit vzhledem k menším změnám v kreditové hodnotě povinných předmětů. Počet kreditů za povinně volitelné předměty lze určit jako dopočet do 180 kreditů po odečtení kreditů za povinné předměty vč. Diplomového semináře, 6 kreditů za jazyk a tělesnou výchovu a maximálně 10 kreditů za volitelné předměty.


Volitelné předměty:

 • maximálně 10 kreditů za libovolné předměty vypisované v rámci MU (tyto kredity lze nahradit absolvováním povinně volitelných předmětů)
 • 6 kreditů za jazyk a tělesnou výchovu

Alespoň dva předměty musí být absolvovány v anglickém jazyce. Tuto povinnost nelze splnit absolvováním angličtiny jako součásti minimální jazykové kompetence (4 kredity za jazyk), musí se jednat o předměty z registrační, resp. kontrolní šablony bakalářské Politologie.

Návod pro převedené studenty dvouoborové politologie (hlavní studijní plán)

Následující informace jsou určené pro studenty zapsané k dvouoborového studiu oboru Politologie a jiného oboru studovanéhona FSS, kteří budou k 1. 9. 2019 převedeni do nástupnického studijního programu Politologie jako hlavního studijního plánu. Viz též Opatření FSS MU č. 6/2019


Pro přístup k bakalářské zkoušce je nutné získat 100 kreditů.


Povinné předměty: nutné absolvovat vždy jeden ze dvojice uvedených předmětů

 • POL104/POLb1001 – Úvod do politologie
 • POL116/POLb1002 – Moderní politické dějiny
 • POL112/POLb1003 – Teorie demokracie a politické doktríny/Demokracie, autokracie a ideologie
 • POL118/POLb1004 – Politický systém českých zemí 1848-1992/Historie české politiky
 • POL144/POLb1005 – Politický systém ČR/Současná česká politika
 • POL181/POLb1006 – Metodologie politologie/Jak zkoumat politiku
 • POL102/POLb1007 – Systémy politických stran/Politické strany světa
 • POL103/POLb1008 – Dějiny politických idejí/Tradice politického myšlení
 • POL109/POLb1009 – Politické systémy/Hlavy států, vlády a parlamenty
 • POL359/POLb1010 – Současná Evropská unie (není povinná pro studenty, kteří mají jako vedlejší studijní plán Evropská studia)
 • POL142/POLb1011 – Politická filozofie XX. Století/Velká témata současné politické filozofie
 • POL147/POLb1012 – Diplomový seminář

Každý předmět uveden ve formátu: Starý kód/Nový kód – Starý název/Nový název, resp. Název předmětu, pokud nedošlo k jeho změně. Předměty, které jste doposud neabsolvovali, si prosím zapisujte pod novými kódy.


Hlavní a vedlejší studijní plán na dostudování se liší podle toho, na kterém si student zapisuje Diplomový seminář a píše bakalářskou práci. Studenti, kteří byli převedeni s hlavním studijním plánem politologie, ale bakalářskou práci chtějí psát na druhém oboru, budou do začátku semestru informováni, zda si mají formálně požádat o přestup (aby hlavním plánem byl ten, na němž chcete psát bakalářskou práci, a politologie byla  vedlejším studijním plánem), nebo bude tento krok automaticky proveden po zadání bakalářské práce.


Povinně volitelné předměty:

Jedná se o všechny předměty s kódy POL1%, POL2%, POL3% a POLb1%, které nejsou v seznamu povinných předmětů, a dále o předměty jiných kódů, které jsou uvedeny v kontrolní šabloně bakalářského prezenčního dvouoborového studia politologie jako povinně volitelné. Od akademického roku 2019/2020 jsou vypisovány povinně volitelné předměty pouze s kódy POLb1%, které si mohou zapisovat převedení i nepřevedení studenti politologie.

Potřebný počet kreditů se může lišit vzhledem k menším změnám v kreditové hodnotě povinných předmětů. Počet kreditů za povinně volitelné předměty lze určit jako dopočet do 100 kreditů po odečtení kreditů za povinné předměty vč. Diplomového semináře, 3 kreditů za jazyk a tělesnou výchovu a maximálně 10 kreditů za volitelné předměty.


Volitelné předměty:

 • maximálně 10 kreditů za libovolné předměty vypisované v rámci MU (tyto kredity lze nahradit absolvováním povinně volitelných předmětů)
 • 3 kreditů za jazyk a tělesnou výchovu

Alespoň jeden předmět musí být absolvován v anglickém jazyce. Tuto povinnost nelze splnit absolvováním angličtiny jako součásti minimální jazykové kompetence (2 kredity za jazyk), musí se jednat o předmět z registrační, resp. kontrolní šablony bakalářské Politologie.

Návod pro převedené studenty dvouoborové politologie (vedlejší studijní plán)

Následující informace jsou určené pro studenty zapsané k dvouoborového studiu oboru Politologie a jiného oboru studovanéhona FSS, kteří budou k 1. 9. 2019 převedeni do nástupnického studijního programu Politologie jako vedlejšího studijního plánu. Viz též Opatření FSS MU č. 6/2019


Pro přístup k bakalářské zkoušce je nutné získat 80 kreditů.


Povinné předměty: nutné absolvovat vždy jeden ze dvojice uvedených předmětů

 • POL104/POLb1001 – Úvod do politologie
 • POL116/POLb1002 – Moderní politické dějiny
 • POL112/POLb1003 – Teorie demokracie a politické doktríny/Demokracie, autokracie a ideologie
 • POL118/POLb1004 – Politický systém českých zemí 1848-1992/Historie české politiky
 • POL144/POLb1005 – Politický systém ČR/Současná česká politika
 • POL181/POLb1006 – Metodologie politologie/Jak zkoumat politiku
 • POL102/POLb1007 – Systémy politických stran/Politické strany světa
 • POL103/POLb1008 – Dějiny politických idejí/Tradice politického myšlení
 • POL109/POLb1009 – Politické systémy/Hlavy států, vlády a parlamenty
 • POL359/POLb1010 – Současná Evropská unie (není povinná pro studenty, kteří mají jako hlavní studijní plán Evropská studia)
 • POL142/POLb1011 – Politická filozofie XX. Století/Velká témata současné politické filozofie

Každý předmět uveden ve formátu: Starý kód/Nový kód – Starý název/Nový název, resp. Název předmětu, pokud nedošlo k jeho změně. Předměty, které jste doposud neabsolvovali, si prosím zapisujte pod novými kódy.


Hlavní a vedlejší studijní plán na dostudování se liší podle toho, na kterém student zapisuje Diplomový seminář a píše bakalářskou práci.Studenti, kteří byli převedeni s jiným hlavním studijním plánem než politologie, ale bakalářskou práci chtějí psát na politologii, budou do začátku semestru informováni, zda si mají požádat o  přestup (hlavním plánem byla politologie), nebo bude tento krok automaticky proveden po zadání bakalářské práce.


Povinně volitelné předměty:

Jedná se o všechny předměty s kódy POL1%, POL2%, POL3% a POLb1%, které nejsou v seznamu povinných předmětů, a dále o předměty jiných kódů, které jsou uvedeny v kontrolní šabloně bakalářského prezenčního dvouoborového studia politologie jako povinně volitelné. Od akademického roku 2019/2020 jsou vypisovány povinně volitelné předměty pouze s kódy POLb1%, které si mohou zapisovat převedení i nepřevedení studenti politologie.

Potřebný počet kreditů se může lišit vzhledem k menším změnám v kreditové hodnotě povinných předmětů. Počet kreditů za povinně volitelné předměty lze určit jako dopočet do 80 kreditů po odečtení kreditů za povinné předměty a 3 kreditů za jazyk a tělesnou výchovu.


Volitelné předměty:

 • Veškeré kredity získané jako volitelné jsou uplatňovány v rámci hlavního studijního plánu.
 • 3 kredity za jazyk a tělesnou výchovu

Alespoň jeden předmět musí být absolvován v anglickém jazyce. Tuto povinnost nelze splnit absolvováním angličtiny jako součásti minimální jazykové kompetence (2 kredity za jazyk), musí se jednat o předmět z registrační, resp. kontrolní šablony bakalářské Politologie.

Studijní profilace v bakalářském studiu politologie

Nepřevedení i převedení studenti se v rámci bakalářského nadále mohou profilovat. Předměty v profilacích jsou od akademického roku 2019/2020 vypisovány výhradně pod novými kódy. Podmínkou je nadále absolvování libovolných pěti povinně volitelných předmětů z nabídky pro danou profilaci.

Předměty jednotlivých profilací vypsané v akademickém roce 2019/2020 a rekapitulace předmětů vypsaných v předchozích letech:

 

Politické myšlení a současná demokracie:

 • POLb1101/POL188 Komunismus v ČR
 • POLb1102/POL287 Koncepty v politické filozofii
 • POLb1103 Problém politické autority
 • POLb1118 Constitutionalism
 • POL259 Současné teorie spravedlnosti
 • POL291 Křesťanství a politika
 • POL297 Základy politické autority
 • POL353 Česká ústavněprávní interpretace
 • POL369 Vývoj politiky lidských práv

 

Komunikace v politice:

 • POLb1104/POL256 Základy politického marketingu
 • POLb1105/POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice)
 • POLb1106/POL362 Politická reklama
 • POLb1107/POL363 Politická psychologie
 • POLb1119 Campaigns in Central and Eastern Europe
 • POLb1120/POL354 Kampaně v České republice
 • POLb1129 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století

 

Volební studia:

 • POLb1108/POL352 Mýty a fakta voleb
 • POLb1109/POL185 Volební systémy
 • POLb1121/POL376 Money and Politics
 • POLb1122/POL276 Volební inženýrství
 • POLb1123/POL203 Teorie her a politické rozhodování
 • POLb1124/POL248 Úvod do volební geografie
 • POL288 Druhořadé volby v Evropě
 • POL358 Candidate Selection in Political Parties

 

Politika v západních demokraciích:

 • POLb1110/POL235 Francouzská politika a politické strany
 • POLb1111/POL333 Populism and Political Parties
 • POLb1112/POL347 Hlavy státu v Evropě
 • POLb1125/POL190 Komunální politika
 • POLb1126/POL250 Základy komparace politických systémů
 • POL150 Slovak Politics
 • POL351 Comparative Political Economy
 • POL358 Candidate Selection in Political Parties

 

Uveden je u každého předmětu nový a starý kód a název. Nově vypisované předměty mají jen nový kód, předměty uvedené pouze se starým kódem byly vypsány v některém z minulých akademických roků, v akademickém roce 2019/2020 nejsou vypisovány.

V případě nejasností, prosíme, kontaktujte studijního poradce pro POL Mgr. Jakuba Šeda, Ph.D.

Návod a informace pro studenty imatrikulačního ročníku 2018 a starší a imatrikulačního ročníku 2019 bakalářského studia Bezpečnostních a strategických studií (BSS), zahrnuje informace pro:

 • převedené studenty v kombinaci Politologie a BSS a v ostatních kombinacích
 • studenty imatrikulačního ročníku 2019 v kombinaci Politologie a BSS a v ostatních kombinacích
 • a to jak v hlavním, tak vedlejším studijním plánu

Imatrikulační ročníky 2018 a starší

Stávající studující jsou dle Opatření FSS MU č. 6/2019 převedeni do nových nástupnických studijních programů. Toto neplatí pro studující, kteří:

 • jsou k datu převodu v řízení o ukončení studia,
 • jsou zapsáni v bakalářském dvouoborovém studiu v mezifakultních kombinacích s Filozofickou fakultou, Pedagogickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou MU,
 • jsou zapsáni ve dvouoborovém bakalářském studiu a k datu převodu splnili podmínky pro přístup ke státní závěrečné zkoušce alespoň na jednom z oborů a na tomto oboru i ke státní závěrečné zkoušce přistoupili.

Nepřevedení studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Tito studenti si zapisují v rámci BSS předměty pod starými kódy ve tvaru BSSxxx, tzn. například BSS105, BSS112.

Od akademického roku 2019/2020 převedení studující

Studium BSS v bakalářském stupni je realizováno výhradně ve sdružené formě studia. Sdružené studium představuje kombinaci hlavního studijního plánu (maior) a vedlejšího studijního plánu (minor). BSS je možné studovat v podobě hlavního studijního plánu, nebo vedlejšího studijního plánu. Každý studijní program může obsahovat pouze jeden hlavní studijní plán.

 

V hlavním studijním plánu studující píše svoji bakalářskou práci a zapisuje si Diplomový seminář.Studující, kteří byli převedeni s hlavním studijním plánem BSS, ale bakalářskou práci chtějí psát na druhém oboru, budou do začátku semestru informováni, zda si mají formálně požádat o přestup (aby hlavním plánem byl ten, na němž chcete psát bakalářskou práci, a BSS byla  vedlejším studijním plánem), nebo bude tento krok automaticky proveden po zadání bakalářské práce. Stejně tak budou o postupu informováni i pro studující, kteří byli převedeni s jiným hlavním studijním plánem než BSS, ale bakalářskou práci chtějí psát na BSS.

 

K tomu, aby studující byli připuštěni k závěrečné bakalářské zkoušce, musí v rámci studijního plánu BSS získat:

 • 100 ECTS v případě BSS jako hlavního studijního plánu (maior),

nebo

 • 80 ECTS v případě BSS jako vedlejšího studijního plánu (minor).

 

Studující převedení do nástupnických studijních programů si zapisují v rámci BSS předměty s novými kódy ve tvaru BSSbxxxx, např. BSSb1104. Původní kódy jsou prozatím v katalogu předmětů zachovány, ale nejsou určeny převedeným studentům.

 

Opakuje-li studující neúspěšně ukončený předmět z akademického roku 2018/2019, předmět se automaticky znovu zapíše pod starým kódem (což je správně).

 

Při studiu je rozlišováno mezi studenty studující kombinaci Politologie a Bezpečnostní a strategická studia (POL-BSS) a studenty BSS s jinou kombinací.

 

POL-BSS

Studenti, kteří studují kombinaci POL-BSS (bez ohledu na to, zda je BSS hlavním či vedlejším studijním plánem), absolvují povinný předmět POLb1002 Moderní politické dějiny v rámci studijního plánu politologie (pokud již nemají absolvováno jako POL116 Moderní politické dějiny, který je ekvivalentním předmětem); tyto chybějící ECTS proto nahrazují v rámci studijního plánu BSS ECTS za předměty povinně volitelné. Platí tedy pro ně, že z celkového počtu 100 nebo 80 ECTS musí získat 66 nebo 56 ECTS z povinných předmětů; tyto počty plynou z toho, zda je BSS hlavním studijním plánem, či vedlejším.

V rámci BSS jako hlavního studijního plánu si studující také zapisuje povinný předmět Diplomový seminář k bakalářské práci (10 ECTS). Tyto kredity se započítávají do objemu 66 ECTS z povinných předmětů.

V hlavním studijním plánu BSSze zbývajících 34 ECTS získává studující 31 ECTS absolvováním povinně volitelných předmětů, z toho je možno maximálně 10 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů i mimo nabídku oboru. Zbývající 3 ECTS studující získává absolvováním minimální jazykové kompetence a tělesné výchovy. (Za minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu studující v rámci celého studia získává celkem 6 ECTS, které budou rovnoměrně rozděleny mezi hlavní a vedlejší studijní plán.)

Ve vedlejším studijním plánu BSSze zbývajících 24 ECTS získává studující 21 ECTS absolvováním povinně volitelných předmětů a není možno je nahradit volitelnými předměty. Zbývající 3 ECTS studující získává absolvováním minimální jazykové kompetence a tělesné výchovy. (Za minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu studující v rámci celého studia získává celkem 6 ECTS, které budou rovnoměrně rozděleny mezi hlavní a vedlejší studijní plán.)

 

Studující této kombinace si také zapisují povinné metodologické kurzy BSSb1104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií a POLb1006 Jak zkoumat politiku v jednom semestru (podzim). Platí, pokud již nemají absolvovány předměty BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií a POL181 Metodologie politologie, které jsou ekvivalentními. V první polovině semestru budou mít studující těchto dvou kurzů společnou výuku. Poté se rozdělí na BSS větev a politologickou větev. Je tedy potřeba si zapsat oba kurzy najednou. Studující kombinace POL – BSS bude povinen plnit povinnosti obou kurzů a bude ukončovat oba kurzy zvlášť (získá tak 7 + 7 ECTS).  Aby se studující imatrikulačního ročníku 2018 a starší mohli přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít absolvován v každém studijním plánu alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce.

Poznámka pro imatrikulační ročníky 2017 a starší: od akademického roku 2018/2019 se kurz BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika 21. století nahradil kurzem BSS112 (BSSb1112) Hrozby a rizika v soudobém světě. Všichni, kdo kurz BSS107 ještě neabsolvovali, si tak zapisují jen BSS112 (BSSb1112).

 

Ostatní kombinace

Pro ostatní kombinace je předmět POLb1002 (resp. POL116) povinný v rámci studijního plánu BSS. Platí tedy pro ně, že z celkového počtu 100 nebo 80 ECTS musí získat 70 nebo 60 ECTS z povinných předmětů; tyto počty plynou z toho, zda je BSS hlavním studijním plánem, či vedlejším. V rámci BSS jako hlavního studijního plánu si studující také zapisuje povinný předmět Diplomový seminář k bakalářské práci (10 ECTS). Tyto kredity se započítávají do objemu 70 ECTS z povinných předmětů.

V hlavním studijním plánu BSSze zbývajících 30 ECTS získává studující 27 ECTS absolvováním povinně volitelných předmětů, z toho je možno maximálně 10 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů i mimo nabídku oboru. Zbývající 3 ECTS studující získává absolvováním minimální jazykové kompetence a tělesné výchovy. (Za minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu studující v rámci celého studia získává celkem 6 ECTS, které budou rovnoměrně rozděleny mezi hlavní a vedlejší studijní plán.)

Ve vedlejším studijním plánu BSSze zbývajících 20 ECTS získává studující 17 ECTS absolvováním povinně volitelných předmětů a není možno je nahradit volitelnými předměty. Zbývající 3 ECTS studující získává absolvováním minimální jazykové kompetence a tělesné výchovy. (Za minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu studující v rámci celého studia získává celkem 6 ECTS, které budou rovnoměrně rozděleny mezi hlavní a vedlejší studijní plán.) Aby se studující imatrikulačního ročníku 2018 a starší mohli přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít absolvován v každém studijním plánu alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce.

Poznámka pro imatrikulační ročníky 2017 a starší: od akademického roku 2018/2019 se kurz BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika 21. století nahradil kurzem BSS112 (BSSb1112) Hrozby a rizika v soudobém světě. Všichni, kdo kurz BSS107 ještě neabsolvovali, si tak zapisují jen BSS112 (BSSb1112).

 

Pro všechny kombinacedále platí, že studující imatrikulačního ročníku 2018 a starší musí mít absolvován v každém studijním plánu alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce. Studující si vybírají předmět v kategorii povinných a povinně volitelných v nabídce registračních šablon daného studijního plánu.

Imatrikulační ročníky 2019

Studující si registrují pouze předměty ve tvaru obsahujícím 4 čísla v kódu, např. BSSb1101. Tříčíselné tvary kódu jsou pouze pro starší ročníky.

 

Bakalářský stupeň trvá standardně 6 semestrů, což zpravidla představuje 5 semestrů vlastní výuky a šestý semestr určený pro diplomový seminář a sepsaní bakalářské práce. Katedra až na výjimky nijak předem nepodmiňuje zápis do jednotlivých povinných předmětů. Studium BSS v bakalářském stupni je realizováno výhradně ve sdružené formě studia. Sdružené studium představuje kombinaci hlavního studijního plánu (maior) a vedlejšího studijního plánu (minor). BSS je možné studovat v podobě hlavního studijního plánu, nebo vedlejšího studijního plánu. Každý studijní program může obsahovat pouze jeden hlavní studijní plán. V hlavním studijním plánu studující píše svoji bakalářskou práci. K tomu, aby studující byli připuštěni k závěrečné bakalářské zkoušce, musí v rámci studijního plánu BSS získat:

 • 120 ECTS v případě BSS jako hlavního studijního plánu (maior),

nebo

 • 60 ECTS v případě BSS jako vedlejšího studijního plánu (minor).

 

Při studiu je rozlišováno mezi studenty studující kombinaci Politologie a Bezpečnostní a strategická studia (POL-BSS) a studenty BSS s jinou kombinací.

 

POL-BSS

Studenti, kteří studují kombinaci POL-BSS (bez ohledu na to, zda je BSS hlavním či vedlejším studijním plánem), absolvují povinný předmět POLb1002 Moderní politické dějiny v rámci studijního plánu politologie; tyto chybějící ECTS proto nahrazují v rámci studijního plánu BSS ECTS za předměty povinně volitelné. Platí tedy pro ně, že z celkového počtu 120 nebo 60 ECTS musí získat 66 nebo 56 ECTS z povinných předmětů; tyto počty plynou z toho, zda je BSS hlavním studijním plánem, či vedlejším.

V rámci BSS jako hlavního studijního plánu si studující také zapisuje povinný předmět Diplomový seminář k bakalářské práci (10 ECTS). Tyto kredity se započítávají do objemu 66 ECTS z povinných předmětů.

 

V hlavním studijním plánuBSS je kreditová struktura následující:

 • Studující celkem získává 120 ECTS.
 • 66 ECTS je za absolvování povinných předmětů studijního plánu BSS.
 • 15 ECTS je za absolvování předmětů povinného univerzitního základu, do něhož patří minimální jazyková kompetence a tělesná výchova. Zbývající kredity univerzitního základu studující získává absolvováním volitelných předmětů mimo nabídku oboru.
 • 39 ECTS je za absolvování povinně volitelných předmětů studijního plánu BSS, z toho je možno maximálně 5 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů i mimo nabídku oboru (a nad rámec ECTS univerzitního základu).

 

Ve vedlejším studijním plánu BSS je kreditová struktura následující:

 • Studující celkem získává 60 kreditů.
 • 56 ECTS je za absolvování povinných předmětů studijního plánu BSS.
 • 4 ECTS jsou za absolvování povinně volitelných předmětů studijního plánu BSS.

 

Studující této kombinace si také zapisují povinné metodologické kurzy BSSb1104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií a POLb1006 Jak zkoumat politiku v jednom semestru (podzim). V první polovině semestru budou mít studující těchto dvou kurzů společnou výuku. Poté se rozdělí na BSS větev a politologickou větev. Je tedy potřeba si zapsat oba kurzy najednou. Studující kombinace POL – BSS bude povinen plnit povinnosti obou kurzů a bude ukončovat oba kurzy zvlášť (získá tak 7 + 7 ECTS).

Aby se studující mohli přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít absolvovány minimálně dva předměty vedené v anglickém jazyce v rámci hlavního studijního plánu ve studijním programu. U vedlejšího studijního plánu tato povinnost není zavedena.

 

Ostatní kombinace

Pro ostatní kombinace je předmět POLb1002 povinný v rámci studijního plánu BSS. Platí tedy pro ně, že z celkového počtu 120 nebo 60 ECTS musí získat 70 nebo 60 ECTS z povinných předmětů; tyto počty plynou z toho, zda je BSS hlavním studijním plánem, či vedlejším.

V rámci BSS jako hlavního studijního plánu si studující také zapisuje povinný předmět Diplomový seminář k bakalářské práci (10 ECTS). Tyto kredity se započítávají do objemu 70 ECTS z povinných předmětů.

 

V hlavním studijním plánu BSSje kreditová struktura následující:

 • Studující celkem získává 120 ECTS.
 • 70 ECTS je za absolvování povinných předmětů studijního plánu BSS.
 • 15 ECTS je za absolvování předmětů povinného univerzitního základu, do něhož patří minimální jazyková kompetence a tělesná výchova. Zbývající kredity univerzitního základu studující získává absolvováním volitelných předmětů mimo nabídku oboru.
 • 35 ECTS je za absolvování povinně volitelných předmětů studijního plánu BSS, z toho je možno maximálně 5 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů i mimo nabídku oboru (a nad rámec ECTS univerzitního základu).

 

Ve vedlejším studijním plánu BSSje kreditová struktura následující:

 • Studující celkem získává 60 kreditů.
 • Těchto 60 ECTS je za absolvování povinných předmětů studijního plánu BSS.

 

Aby se studující mohli přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít absolvovány minimálně dva předměty vedené v anglickém jazycev rámci hlavního studijního plánu ve studijním programu. U vedlejšího studijního plánu tato povinnost není zavedena. Studující si vybírají předmět v kategorii povinných a povinně volitelných v nabídce registračních šablon daného studijního programu. V případě mezifakultního studia se tato podmínka uplatňuje na studijní plány, které jsou studovány na FSS. Na studijní plány studované mimo FSS se uplatňují podmínky dané fakulty.

V případě nejasností, prosíme, kontaktujte studijního poradce pro BSS Mgr. Jakuba Drmolu, Ph.D.

Stručný návod pro studenty imatrikulačního ročníku 2018/2019 a starší, zahrnuje informace pro:

Převedené studenty magisterské Politologie

Následující informace jsou určené pro převedené studenty imatrikulačních ročníků 2018/2019 a starší. Viz Opatření FSS MU č. 6/2019


Pro přístup k magisterské státní závěrečné zkoušce je nutné získat 120 kreditů.


Povinné předměty: nutné absolvovat vždy jeden ze dvojice uvedených předmětů

 • POL401/POLn4002 – Komparatistika/Comparative Politics
 • POL402/POLn4000 – Analýza české politiky
 • POL440/POLn4004 – Koncepty v moderní politické filozofii
 • POL494/POLn4003 – Výzkumná metodologie
 • POL593/POLn4001 – Kvantitativní přístupy v politologii
 • POL463/POLn4007 – Diplomový seminář

Každý předmět uveden ve formátu: Starý kód/Nový kód – Starý název/Nový název, resp. Název předmětu, pokud nedošlo k jeho změně. Předměty, které jste doposud neabsolvovali, si prosím zapisujte pod novými kódy.


Povinně volitelné předměty:

Jedná se o všechny předměty s kódy POL4%, POL5%, POL6%, POLn4%, POLn6% které nejsou v seznamu povinných předmětů, a dále o předměty jiných kódů, které jsou uvedeny v kontrolní šabloně magisterského jednooborového studijního plánu politologie jako povinně volitelné.

Potřebný počet kreditů se může lišit vzhledem k menším změnám v kreditové hodnotě povinných předmětů. Počet kreditů za povinně volitelné předměty lze určit jako dopočet do 120 kreditů po odečtení kreditů za povinné předměty vč. Diplomového semináře, 4 kreditů za jazyk a maximálně 8 kreditů za ostatní volitelné předměty.


Volitelné předměty:

 • Maximálně 8 kreditů za libovolné předměty vypisované v rámci MU (tyto kredity lze nahradit absolvováním povinně volitelných předmětů)
 • 4 kredity za jazyk

Alespoň jeden předmět musí být absolvován v anglickém jazyce. Tuto povinnost nelze splnit absolvováním angličtiny jako součásti minimální jazykové kompetence (4 kredity za jazyk), musí se jednat o některý z předmětů, které jsou zahrnuty v registrační, resp. kontrolní šabloně magisterské politologie.


Často kladené otázky:

Předměty POLn4005 (Teorie demokratizace) a POLn4006 (Tradice české politiky) – jsou povinné, nebo povinně volitelné?

Předměty POLn4005 a POLn4006 jsou povinné pro studenty imatrikulačního ročníku 2019/2020 (nastupující od podzimu 2019, nebo jara 2020), pro starší ročníky zůstávají povinně volitelnými.

 

Předmět POL401 Komparatistika byl nahrazen předmětem POLn4002 Comparative Politics a jeho výuka se přesouvá z podzimu na jaro. Tento přesun ale komplikuje plánovaný průchod studiem.

Předmět POLn4002 bude provizorně vypsán i na podzim, ale s výrazným omezením (prerekvizitami) pouze pro studenty, kteří jej skutečně nezbytně potřebují absolvovat právě v tomto termínu. Na jaře již proběhne standardně a bez prerekvizit, tj. zapsat si jej již budou moci všichni magisterští studenti bez omezení.

Studenty zvažující přestup na specializaci Volební studia a politický marketing

Od akademického roku 2019/2020 se otevírá jednooborové studium se specializací Volební studia a politický marketing v rámci studijního programu Politologie. Specializace je akreditována dle nových pravidel, jedná se tedy o nový studijní plán, nikoliv o profilaci v rámci studijního programu Politologie. V případě přestupu je nutné splnit následující podmínky:

 

Povinné předměty společné části (společné pro jednooborové studijní plány Politologie i Volební studia a politický marketing)nutné absolvovat všechny předměty

 • POLn4000 – Analýza české politiky
 • POLn4001 – Kvantitativní přístupy v politologii
 • POLn4002 – Comparative Politics
 • POLn4003 – Výzkumná metodologie
 • POLn4004 – Koncepty v moderní politické filozofii
 • POLn4005 – Teorie demokratizace
 • POLn4006 – Tradice české politiky
 • POLn4007 – Diplomový seminář – diplomová práce musí být zaměřena na téma související s obsahem specializace.

Je možné uznat absolvování těchto předmětů pod jejich starými kódy.


Povinné předměty specializační části: nutné absolvovat všechny předměty

 • POLn6000 – Volební studia
 • POLn6001 – Politický marketing a marketingové průzkumy
 • POLn6002 – Prostorová analýza voleb
 • POLn6003 – Vybrané aspekty volebních kampaní
 • POLn6004 – Specializační pracovní stáž

Povinně volitelné předměty specializační části: nutné získat 8 kreditů z předmětů určených pro specializaci

Jedná se o předměty s kódy POLn601%.


Volitelné předměty:

4 kredity za jazyk a tělesnou výchovu


Alespoň jeden předmět musí být absolvován v anglickém jazyce. Tuto povinnost nelze splnit absolvováním angličtiny jako součásti minimální jazykové kompetence (4 kredity za jazyk), musí se jednat o některý z předmětů, které jsou zahrnuty v registrační, resp. kontrolní šabloně magisterské politologie.

Shrnující údaje o studijních profilacích v magisterské politologii

Nadále zůstává možnost se v rámci magisterského studia Politologie profilovat. V nabízených profilacích dochází k několika změnám. Nadále je ale podmínkou absolvování čtyř stanovených povinně volitelných předmětů a napsání diplomové práce, která tematicky souvisí s předmětem dané profilace. Předměty jsou uznávány jak pod starým, tak pod novým kódem. Od akademického roku 2019/2020 jsou povinně volitelné předměty nabízeny pouze pod novými kódy.

Pro kontrolu splnění požadavků daných profilací jsou v přehledu u jednotlivých předmětů uváděny jak staré, tak nové kódy. Je-li uveden pouze nový kód, jedná se o předmět, který doposud nebyl v nabídce povinně volitelných předmětů. Je-li uveden pouze starý kód, předmět není vypisován v akademickém roce 2019/2020.

Od akademického roku 2019/2020 jsou nabízeny následující dvě profilace:

 

Demokratizace a lidská práva:

podzimní semestr:

 • POLn4050/POL501 Nedemokratické režimy
 • POLn4051/POL604 Liberal Democracy in Times of Crisis

jarní semestr:

 • POLn4054/POL506 Lidsko-právní studia
 • POLn4055/POL507 Obsah lidských práv v komparativním pohledu

 

Česká politika a aktuální politické výzvy:

podzimní semestr:

 • POLn4052/POL596 Zrod české polistopadové politiky
 • POLn4053/BSS465 Political Corruption, Clientelism and Nepotism

jarní semestr:

 • POLn4056/POL495 Analýza policy
 • POLn4057/CDSn4105 Radicalization of Politics

 

Možnost dokončení profilace dle pravidel platných do akademického roku 2019/2020

Do konce akademického roku 2019/2020 (tj. s ukončením studia státními závěrečnými zkouškami v lednu 2019a v červnu 2020) mohou studenti imatrikulačního roku 2018/2019 a starší ukončit již nenabízené profilace dle pravidel, které platily před akademickým rokem 2019/2020.

 

Demokratizace a lidská práva:

podzimní semestr:

 • POL501/POLn4050 Nedemokratické režimy
 • POL502/POLn4005 Teorie demokratizace

jarní semestr:

 • POL506/POLn4054 Lidsko-právní studia
 • POL507/POLn4055 Obsah lidských práv v komparativním pohledu

Pozn.: Od nové profilace se liší pouze předmětem POL502/POLn4005 místo POLn4051/POL604.

 

Česká politika:

podzimní semestr:

 • POLn4052/POL596 Zrod české polistopadové politiky
 • POLn4006/POL417 Tradice české politiky

jarní semestr:

 • POLn4056/POL495 Analýza policy
 • POL407 Zájmové skupiny

Pozn.: Podmínkou je mít již absolvovaný předmět POL407 Zájmové skupiny, neboť ten nebude vypisován. Nemáte-li jej a máte-li zájem o tuto profilaci, doporučujeme se zaměřit na výše uvedenou novou profilaci Česká politika a aktuální politické výzvy.

 

Volební studia a politický marketing:

podzimní semestr:

 • POL485/POLn6000 Volební studia
 • POL505 Teorie a koncepty politického marketingu

jarní semestr: 

 • POL509/POLn6002 Prostorová analýzy voleb
 • POL510 Volební kampaně

Pozn.: Předměty POL505 a POL510 jsou od akademického roku 2019/2020 nahrazeny obdobně zaměřenými předměty POLn6001 a POLn6003, které jsou při plnění povinností jejich ekvivalentem. Studentům se zájmem o tematiku, zejména pokud jsou jen v počátečních semestrech studia, doporučujeme přestoupit na nově akreditovanou specializaci Volební studia a politický marketing.

Magisterští studenti BSS budou převáděni do nových studijních programů v akademickém roce 2020/2021.

Níže si můžete stáhnout seznamy vypisovaných předmětů pro jednotlivé typy studia.

Back To Top