skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií

Katedra politologie poskytuje studentům možnost účastnit se na projektu s názvem „Masarykovo stipendium pro nadané politology“. Projekt je určen pro aktivní studentky a studenty bakalářského či magisterského stupně na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Stipendium nabízí nadaným studentům politologie možnost zúčastnit se pracovní stáže na jedné z renomovaných institucí, díky níž mohou získat cenné pracovní zkušenosti, pochopit fungování jednotlivých institucí a zvýšit tak možnosti svého pozdějšího uplatnění na trhu práce.

Stipendium je vypisováno každoročně a nabízené stáže se obměňují podle spolupracujících organizací či institucí (tzv. poskytovatelů stáže). Délka a podoba stáže závisí na poskytovateli, obvykle se však pohybuje v rozmezí cca 4-6 týdnů (podle požadavků jednotlivých institucí).

masaryk
Back To Top