skip to Main Content

Katedra politologie poskytuje studentům možnost účastnit se na projektu s názvem „Masarykovy stáže pro nadané politology“. Projekt je určen pro aktivní studentky a studenty bakalářského či magisterského stupně na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Katedra nabízí nadaným studentům politologie možnost zúčastnit se pracovní stáže na jedné z vybraných institucí, díky níž mohou získat cenné pracovní zkušenosti, pochopit fungování jednotlivých institucí a zvýšit tak možnosti svého pozdějšího uplatnění na trhu práce.

Výběrová řízení k obsazení stáží jsou vypisována každoročně a nabízené stáže se obměňují podle spolupracujících organizací či institucí (tzv. poskytovatelů stáže). Délka a podoba stáže závisí na poskytovateli, obvykle se však pohybuje v rozmezí cca 4-6 týdnů (podle požadavků jednotlivých institucí).

Back To Top