skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií

Katedra politologie vypisuje výběrová řízení v rámci projektu Masayk
ovo stipendium pro nadané politology. Účastnit se ho mohou všichni aktivní studenti a studentky bakalářského nebo magisterského studia oborů POL a BSS.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Studenti se mohou hlásit na více stáží, je ale nutné přihlásit se na každou zvlášť. Není tedy přípustné poslat jednu univerzální přihlášku. Dále je nutné, aby zájemci o stáž respektovali podmínky hostitelské instituce.

Stáž je finančně podpořena prostředky ze stipendijního fondu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

O udělení stipendia se rozhoduje ve dvou kolech.

Do prvního kola budou zařazeni studenti, kteří na níže uvedený e-mail zašlou tyto dokumenty:

 • motivační dopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_MD),
 • životopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_CV),
 • případně další dokumenty, které jsou vyžadovány jednotlivými institucemi (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_typ_dokumentu).

O postupu do druhého kola rozhoduje Rada Masarykova stipendia pro nadané politology, kterou tvoří:

 • prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.,
 • Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Druhé kolo probíhá (většinou) formou ústních pohovorů přímo v hostitelské insituci. Té současně náleží právo rozhodnout o přijetí stážisty. Katedra politologie je tak primárně zodpovědná za posouzení akademických a společenských kvalit uchazeče.

Po absolvování stáže je student povinen odevzdat závěrečnou zprávu o průběhu stáže.

VÝŠE STIPENDIA:

5000,- Kč

HARMONOGRAM:

Informační schůzka: pondělí 27. února 2017 od 13:10 v místnosti U53.

Termín pro zaslání přihlášek:  středa 8. března 2017 (včetně)

Termín výsledků prvního kola: pondělí 20. března 2017

Termín výsledků druhého kola: dle rozhodnutí instituce

Termín konání stáže: dle požadavků instituce

Minimální délka stáže: 4 týdny

e-mail pro přihlašování:  masarykovo_stipendium@fss.muni.cz

 

NABÍZENÉ STÁŽE:

Ústav pro studium totalitních režimů

Popis stáže:

Standardizovaný průběh stáže obsahuje exkurzní prohlídku pracovišť a seznámení s jednotlivými činnostmi a nejméně třítýdenní působení stážisty v rámci určitého projektu. Stážista se může podle vlastních preferencí po dohodě zapojit do vzdělávacích, výzkumných, historických či edičních projektů ústavu.

Podmínky stáže:

 • zájem o československou historii 2. poloviny 20. století
 • základy práce s MS Office


Kancelář poslaneckého klubu a marketingového oddělení TOP 09

Popis stáže:

Stáž bude probíhat pro poslanecký klub, přičemž není vyloučeno, že bude stážista pověřován úkoly pro jednotlivé poslance a pro centrální kancelář. Bude se jednat o psaní tiskových zpráv, účasti na jednáních a plnění samostatných úkolů, spolupráce v oddělení volebního marketingu.

Podmínky stáže:

 • obecný přehled o současné politické a společenské situaci
 • PC na vyšší uživatelské úrovni
 • AJ výhodou
 • znalost gramatiky jazyka českého
 • schopnost písemného projevu
 • flexibilita, nasazení, práce v týmu, diskrétnost


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Sekce legislativy a strategie I

(sekce náměstkyně D. Prudíkové)

Zaměření na analytickou činnost s důrazem na strategické dokumenty v gesci MŠMT, evropský kontext a sociální a demografický vývoj v ČR.

Popis stáže:

 • Zpracovávání analytických výstupů se zaměřením na oblast školství.
 • Komparace strategických dokumentů.
 • Komparace evropských úprav.

Podmínky stáže

 • Nutná znalost angličtiny, další jazyk EU výhodou.
 • Orientace ve vzdělávací  politice (z pohledu EU) a v metodách sběru dat výhodou.
 • Požadujeme flexibilitu, spolehlivost, schopnost analytického myšlení a práce s informacemi


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Sekce legislativy a strategie II

(sekce náměstkyně D. Prudíkové)

Popis stáže:

 • Tvorba jednoduchých stanovisek v oblasti vzdělávací politiky a politiky sportu.
 • Tvorba podkladů pro analýzu dopadů regulace v těchto oblastech.
 • Podílení se přípravě norem a následném legislativním procesu v těchto oblastech

Podmínky stáže

 • Požadujeme flexibilitu, spolehlivost, schopnost analytického myšlení a práce s informacemi.
 • Orientace v právních předpisech týkajících se oblasti vzdělávání a sportu výhodou.
 • Doporučujeme stáže studentům současně studujícím právo.


Úřad vlády ČR: Odbor hodnocení dopadů regulace: Korupce

(ministr J. Chvojka, náměstek J. Kněžínek)

Popis stáže:

 • analytická činnost v oblasti RIA a CIA,
 • vytvoření komparativních analýz z protikorupční politiky zemí EU.

Podmínky stáže:

 • nutná znalost angličtiny, další jazyk EU výhodou,
 • orientace v protikorupční agendě výhodou (např. spolupráce s neziskovými organizacemi),
 • požadujeme flexibilitu, spolehlivost, schopnost analytického myšlení a práce s informacemi.


Úřad vlády ČR: Odbor hodnocení dopadů regulace: RIA

(ministr J. Chvojka, náměstek J. Kněžínek)

Popis stáže:

 • analytická činnost v oblasti RIA,
 • tvorba jednoduchých stanovisek a podkladů v oblasti RIA,
 • podílení se na tvorbě komparativních analýz z oblasti RIA.

Podmínky stáže:

 • nutná znalost angličtiny, další jazyk EU výhodou,
 • orientace v problematice hodnocení dopadů regulace výhodou,
 • orientace v legislativním procesu výhodou,
 • požadujeme flexibilitu, spolehlivost, schopnost analytického myšlení a práce s informacemi.


Pravý břeh, z.s.

Popis stáže:

 • pozice Junior analytik
 • průběžně sleduje vývoj v oblasti vybraných politik v evropských státech
 • připravuje monitoring médií na zadaná témata
 • vytváří datové rešerše a základní analýzy
 • plní redakční úkoly, podílí se na diskusi ohledně obsahu webu, přichází s vlastními zkušenostmi a nápady

Podmínky stáže:

 • minimálně 4 ukončené semestry bakalářského cyklu v oboru politologie nebo podobném
 • znalost anglického jazyka minimálně na pracovní úrovni (další jazyky výhodou)
 • orientaci v oblasti politiky evropských zemí
 • zájem o moderní konzervativní a liberální politiku
 • časovou flexibilitu, docházku do kanceláře minimálně jednou týdně (Černá pole, Brno)
 • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce

Co nabízí Pravý břeh, z.s.:

 • flexibilní rozvrh
 • prohloubení praktických znalostí
 • průběžný mentoring
 • možnost profesního růstu a další spolupráce

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy


Asistent/ka poslanců Národnej rady SR

Popis stáže:

Stáž bude prebiehať v Národnej rade SR. Stážista bude zapojený do prác súvisiacich s organizáciou odborných diskusných podujatí, prípravou analytických materiálov – blogov, analýz a ďalších činností týkajúcich sa poslaneckých aktivít.

Poslanci: Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková, Simona Petrík a Zuzana Zimenová

Politiky: školstvo, financie, zdravotníctvo, boj s korupciou, rovnosť mužov a žien, podnikanie a regionálna politika

Podmienky stáže:

 • všeobecný prehľad o aktuálnom politickom dianí na Slovensku
 • záujem aspoň o jednu oblasť verejných politík
 • stredne pokročilá práca s Excelom, užívateľská schopnosť práce s Wordpressom a FB fanpages
 • schopnosť analytického myslenia a práce s informáciami
 • slovenský a anglický jazyk
 • ochota cestovať po Slovensku

Dĺžka stáže: tri mesiace a viac, aspoň 2 celé dni v týždni (podľa výberu)

Termín stáže: podľa dohody


Komunikační agentura Commlab

Popis stáže:

 • Studenti si během stáže budou moci osahat veškerá odvětví public relations. Od brainstormingu a tvorby komunikačních témat a strategií, po přípravu různých komunikačních kampaní (PR, sociální sítě), práce s klienty, monitoring médií, rešerše, komunikace s novináři aj.

Podmínky stáže:

 • zájem o PR a sociální sítě
 • pozitivní přístup a smysl pro humor
 • trpělivost, kreativita, snaha učit se novým věcem, zkušenosti se psaním textů a tiskových zpráv výhodou
 • znalost anglického jazyka a láska ke kávě výhodou

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy


Rada Středočeského kraje (Starostové a nezávislí)

Popis stáže:

 • Stáž bude probíhat pro radní Středočeského kraje zvolené za hnutí Starostové a nezávislí. Stážista bude pomáhat s komunikací na sociálních sítích, připravovat rešerše, vybírat zajímavé zprávy z monitoringů a podobně. Případně bude stážista pověřen dalšími úkoly podle momentální potřeby.

Podmínky stáže:

 • Dobrá znalost práce s PC
 • Zájem o komunikaci a sociální sítě
 • Znalost gramatiky jazyka českého
 • Dobrý písemný projev
 • Zkušenost s natáčením videí výhodou

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy

KOORDINÁTOR PROJEKTU

Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Back To Top