skip to Main Content

Katedra politologie vypisuje výběrová řízení v rámci projektu Masaykovy stáže pro nadané politology. Účastnit se ho mohou všichni aktivní studenti a studentky bakalářského nebo magisterského studia oborů POL a BSS.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Studenti se mohou hlásit na více stáží, je ale nutné přihlásit se na každou zvlášť. Není tedy přípustné poslat jednu univerzální přihlášku. Dále je nutné, aby zájemci o stáž respektovali podmínky hostitelské instituce.

O získání stáže se rozhoduje ve dvou kolech.

Do prvního kola budou zařazeni studenti, kteří na níže uvedený e-mail zašlou tyto dokumenty:

 • motivační dopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_MD),
 • životopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_CV),
 • případně další dokumenty, které jsou vyžadovány jednotlivými institucemi (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_typ_dokumentu).

O postupu do druhého kola rozhoduje Rada Masarykových stáží pro nadané politology, kterou tvoří:

 • prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.,
 • prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.,
 • prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.,
 • Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Druhé kolo probíhá (většinou) formou ústních pohovorů přímo v hostitelské insituci. Té současně náleží právo rozhodnout o přijetí stážisty. Katedra politologie je tak primárně zodpovědná za posouzení akademických a společenských kvalit uchazeče.

Po absolvování stáže je student povinen odevzdat závěrečnou zprávu o průběhu stáže.

HARMONOGRAM:

Informační schůzka: 25. března, 11:35 U41

Termín pro zaslání přihlášek: 3. dubna

Termín výsledků prvního kola: nejpozději 10. dubna

Termín výsledků druhého kola: dle rozhodnutí instituce

Termín konání stáže: dle požadavků instituce

Minimální délka stáže: 4 týdny

e-mail pro přihlašování: eibl@fss.muni.cz

NABÍZENÉ STÁŽE:


Ústav pro studium totalitních režimů

Popis stáže:

Standardizovaný průběh stáže obsahuje exkurzní prohlídku pracovišť a seznámení s jednotlivými činnostmi a nejméně třítýdenní působení stážisty v rámci určitého projektu. Stážista se může podle vlastních preferencí po dohodě zapojit do vzdělávacích, výzkumných, historických či edičních projektů ústavu.

Podmínky stáže:

 • zájem o československou historii 2. poloviny 20. století
 • základy práce s MS Office

Kancelář poslaneckého klubu a marketingového oddělení TOP 09

Popis stáže:

Stáž bude probíhat pro poslanecký klub, přičemž není vyloučeno, že bude stážista pověřován úkoly pro jednotlivé poslance a pro centrální kancelář. Bude se jednat o psaní tiskových zpráv, účasti na jednáních a plnění samostatných úkolů, spolupráce v oddělení volebního marketingu.

Podmínky stáže:

 • obecný přehled o současné politické a společenské situaci
 • PC na vyšší uživatelské úrovni
 • AJ výhodou
 • znalost gramatiky jazyka českého
 • schopnost písemného projevu
 • flexibilita, nasazení, práce v týmu, diskrétnost

Piráti - krajský mediální odbor (Jihomoravský kraj)

Popis stáže:

Do krajského mediálního odboru (KMO) Pirátů v Jihomoravském kraji hledáme zájemce o stáž v rozsahu 6-12 týdnů. V rámci stáže se student/ka bude účastnit schůzí krajského mediálního odboru a bude spolupracovat přímo s její vedoucí, zároveň bude v přímém kontaktu se zastupiteli na komunální a krajské úrovni a také s pirátskými poslanci zvolenými za Jihomoravský kraj. S ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu počítáme i se zapojením do regionální části kampaně.
Náplní stáže bude zpracovávání podkladů pirátských zastupitelů v Brně, brněnských městských částech a v dalších městech v JmK a generování témat pro média, dále pomoc s přípravou tiskových zpráv a tiskových konferencí. V případě zájmu o dlouhodobější spolupráci z obou stran je možné se zapojit do týmu KMO i v dalších letech, kdy nás čekají krajské a parlamentní volby. Stáž bude student/ka vykonávat z domova či v prostorách sídla KS JmK.

Podmínky stáže:

 • orientace v současné krajské, komunální a celostátní politice
 • základní orientace v pirátském programu, tématech a hodnotách
 • výborná znalost českého jazyka, další jazyk je výhodou
 • schopnost učit se za chodu a pracovat efektivně
 • zájem o politický marketing
 • zkušenost s PR, žurnalistikou a sociálními médii výhodou, ne však podmínkou

Pravý břeh, z.s.

Popis stáže:

 • pozice Junior analytik
 • zpracuje policy paper (5-10 stran) na předem vybrané téma
 • sleduje vývoj vybrané oblasti, připravuje průběžný mediální monitoring
 • přichází s vlastními zkušenostmi a nápady

Podmínky stáže:

 • minimálně 4 ukončené semestry bakalářského cyklu v oboru politologie nebo podobném
 • znalost anglického jazyka minimálně na pracovní úrovni (další jazyky výhodou)
 • orientaci v oblasti politiky evropských zemí
 • zájem o moderní konzervativní a liberální politiku
 • časovou flexibilitu, docházku do kanceláře minimálně jednou týdně (třída Kpt. Jaroše, Brno)
 • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce

Co nabízí Pravý břeh, z.s.:

 • možnost jednorázové odměny za mimořádně kvalitní paper
 • flexibilní rozvrh
 • prohloubení praktických znalostí
 • možnost profesního růstu a další spolupráce

Délka stáže: minimálně čtyři týdny (ceteris paribus dáváme přednost zájemcům o dlouhodobější spolupráci)

Termín: dle domluvy

Člen kampaňového tímu Koalície strán Progresívne Slovensko a SPOLU

Popis stáže:

Uchádzač bude súčasťou kampaňového tímu Koalície strán Progresívne Slovensko a SPOLU vo voľbách do Európskeho parlamentu. Uchádzač bude zaradený do tímu zameraného na kontaktnú kampaň. Jeho úlohou bude pripravovať dátové podklady pre terénne tímy. Uchádzač bude mať možnosť zoznámiť sa s prácou v systéme Nation Builder.

Podmienky stáže:

 • komunikatívnosť,
 • ochota učiť sa nové veci,
 • schopnosť analytického myslenia a práce s informáciami,
 • schopnosť zvládať stres a priorizovať úlohy,
 • výhodou sú skúsenosti s prácou s databázami, nie je to však podmienkou

Termín stáže: do konce května 2019

Komunikační agentura Commlab

Popis stáže:

 • Studenti si během stáže budou moci osahat veškerá odvětví public relations pro české i mezinárodní klienty. Od brainstormingu a tvorby komunikačních témat a strategií, po přípravu různých komunikačních kampaní (PR, sociální sítě, public affairs), práce s klienty, monitoring médií, rešerše, komunikace s novináři aj.

Podmínky stáže:

 • zájem o PR a sociální sítě
 • pozitivní přístup a smysl pro humor
 • trpělivost, kreativita, snaha učit se novým věcem, zkušenosti se psaním textů a tiskových zpráv výhodou
 • znalost anglického jazyka (min. B2) a láska ke kávě výhodou

Délka stáže:  minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni. Možnost dlouhodobé placené stáže/spolupráce.

O Communication Lab
Jsme mladá komunikační agentura, která vznikla v roce 2015. Mezi naše klienty patří např.: Facebook, největší drum n‘ bass festival na světě Let It Roll, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Skřivánek (největší jazyková agentura ve střední a východní Evropě), Ekonomické stavby, ADRA aj. Více na webu.

Termín: dle domluvy

Slash PR

Popis stáže:

Co čeká studenty na stáži v SLASH PR:

 • úvodní workshop „Co to PR vlastně je?“
 • detailní seznámení s českými a slovenskými médii
 • osobní účast na setkáních s novináři
 • osobní účast na poradách s klienty
 • realizace rešerší a analýz pro přípravu PR strategií
 • spolupráce s kolegy na přípravě PR strategií
 • tvorba tiskových zpráv a PR článků
 • spolupráce s týmem na přípravě nových komunikačních témat
 • spolupráce na produkci tiskových konferencí a kulatých stolů
 • příprava vyhodnocení PR kampaní a pravidelný reporting projektů
 • seznámení s dalšími oblastmi PR (příprava mediálních kampaní, příprava průzkumů veřejného mínění, správa sociálních sítí, atd.)

Požadavky na stážist(k)u:

 • má základní představu o tom, co je obsahem PR komunikace
 • má přehled o české mediální scéně
 • rád/a by si vyzkoušel/a psaní různorodých textů (tiskové zprávy, PR články, příspěvky na sociální sítě, a jiné)
 • je otevřený/á novým zkušenostem
 • je proaktivní, nebojí se přijít s vlastními nápady
 • má schopnost používat selský rozum
 • hledá zajímavou, různorodou práci při škole s perspektivou po absolvování studia nebo je absolvent/ka, který/á už ví, že PR je jeho/její budoucnost
 • umí anglicky (ideálně na úrovni B2)

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy

O SLASH Public Relations

SLASH Public Relations je mladá agentura, která funguje na českém trhu třetím rokem. V současné době máme v portfoliu 9 stálých klientů, na kterých pracuje tým deseti mladých a šikovných lidí na dvou pobočkách v Brně a Praze. Primárně se zaměřujeme na korporátní komunikaci pro finanční instituce, energetické, developerské a IT společnosti. Součástí portfolia jsou také klienti z oblasti FMCG a designu. Více info na webu.

Termín: dle domluvy

Úřad městské části Brno-střed - kancelář radní a místostarostky za KDU-ČSL

Příprava materiálů pro nejrůznější politická jednání (jednání komisí, zastupitelstva), rešerše souvisejících podkladů. Podpora v oblasti PR a prezentace na sociálních sítích a webu, psaní textů

Podmínky stáže:

 • obecný přehled o komunální politice v Brně
 • minimálně 4 ukončené semestry bakalářského cyklu v oboru politologie
 • orientace v oblasti politického marketingu
 • samostatnost, flexibilita
 • iniciativnost je velmi vítána
 • výborná znalost českého jazyka slovem i písmem

Termín: dle domluvy


KOORDINÁTOR PROJEKTU

Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Back To Top