skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií

Katedra politologie nabízí možnost, abyste část svého studia strávili v zahraničí. Studium ve většině případů probíhá v angličtině (výjimečně v němčině nebo francouzštině) v rámci programu Erasmus+. Podrobné informace o studiu v zahraničí najdete na stránkách Centra zahraničních studií MU. Seznam partnerských univerzit a programů, v jejichž rámci lze vycestovat, je dostupný na těchto stránkách.

V případě dotazů se obracejte buď na Centrum zahraničních studií MU, nebo na katederního koordinátora programu Erasmus. Tím je Mgr. Michal Pink, Ph.D..

Back To Top