skip to Main Content

Náhoda tomu chtěla, že pro nejúspěšnějšího řešitele zkouškového testu v Metodologii mohla být vypsána prémie – politická hra pro čtyři hráče Čtveráček, metodologicky dosti náročná. Na Čtveráčka neomylnými odpověďmi zacílila Kateřina Machulová. Celkově studenti v honbě za ním dosáhli v testu průměrně asi o pět bodů více, než je obvyklé, mnohem víc kurs ukončilo v řádném termínu a hodnocení A je jedno z nejčastějších. Gratulujeme a Čtveráčkovi děkujeme.

Back To Top