skip to Main Content

5.12. se na FSS uskutečnila konference Jaká je budoucnost prezidentské volby, kterou společně organizovali KPOL, MPÚ a iniciativa Prezident 21.

Akce měla dva bloky – v dopoledním zazněly referáty Jonáše Vnoučka a Martina Vraného z P21, které rekapitulovaly dosavadní průběh volební hry Prezident 21 a její výsledky. Volební systém D21, který hra využívá, umožnil Martinu Vranému analyzovat blízkost elektorátů jednotlivých prezidentských kandidátů i srovnávat jejich hodnoty v řadě aktuálních politických témat. Příspěvek naznačil, že elektoráty vyzyvatelů M. Zemana nebudou mít problém se ve druhém kole podpořit a volby budou rozhodovat voliči, kteří se v parlamentních volbách přiklonili k ANO a ČSSD, neboť tyto voličské banky jsou z hlediska svých preferencí nejvíce heterogenní.

Program pokračoval odpolední panelovou diskusí, které se zúčastnili Karel Janeček (D21), Michal Klíma (Metropolitní univerzita), Lukáš Linek (Sociologický ústav AV ČR) a Jakub Šedo (Fakulta sociálních studií MU). Panelisté diskutovali o účincích většinového volebního systému v prezidentských volbách a shodli se na tom, že v současné situaci nutí tento volební systém voliče velmi pečlivě zvažovat již volbu v prvním kole.  Diskutující se dále dotkli i principů volebního systému D21 Karla Janečka, který navrhuje, aby voliči měli více hlasů, než se rozděluje mandátů, a mohli využívat i negativní hlas. Klíčovou otázkou diskuse, kterou do ní přinesl Michal Klíma, bylo, zda vůbec reforma volebního systému může být „tady a teď“ ještě lékem na současnou krizi české demokracie.

Diskuse proběhla v přátelském a gentlemanském duchu. V jejím průběhu mělo publikum možnost vyzkoušet si vlastnosti volebního systému D21 při volbě nejlepšího bývalého prezidenta. Zvítězil Tomáš Garrique Masaryk, na posledním místě s velkým množstvím záporných hlasů skončil Klement Gottwald.

Text: Roman Chytilek

Foto: Simona Zpěváková (další fotografie jsou dostupné na Facebooku).

Back To Top