Katedra politologie Fakulty sociálních studií

Absolvent magisterského studia politologie Lukáš Hájek uspěl se svou diplomovou prací „Kumulace mandátů poslanci Parlamentu České republiky“ ve druhém ročníku soutěže F. L. Riegra. V soutěži obsadil první místo a 6. dubna převzal Cenu z rukou prvního místopředsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka.

Cena F. L. Riegra je udělována za nejlepší kvalifikační práce, které se z různých úhlů pohledu věnují parlamentarismu. Hodnocení vychází z doporučení odborné komise, ve které zasedají experti na politologii, právo nebo historii.


Foto: psp.cz