skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií

Absolvent magisterského studia politologie Lukáš Hájek uspěl se svou diplomovou prací „Kumulace mandátů poslanci Parlamentu České republiky“ ve druhém ročníku soutěže F. L. Riegra. V soutěži obsadil první místo a 6. dubna převzal Cenu z rukou prvního místopředsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka.

Cena F. L. Riegra je udělována za nejlepší kvalifikační práce, které se z různých úhlů pohledu věnují parlamentarismu. Hodnocení vychází z doporučení odborné komise, ve které zasedají experti na politologii, právo nebo historii.


Foto: psp.cz

Back To Top