skip to Main Content

Katedra politologie vypisuje výběrová řízení v rámci projektu Masaykovo stipendium pro nadané politology. Účastnit se ho mohou všichni aktivní studenti a studentky bakalářského nebo magisterského studia oborů POL a BSS.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Studenti se mohou hlásit na více stáží, je ale nutné přihlásit se na každou zvlášť. Není tedy přípustné poslat jednu univerzální přihlášku. Dále je nutné, aby zájemci o stáž respektovali podmínky hostitelské instituce.

Stáž je finančně podpořena prostředky ze stipendijního fondu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

O udělení stipendia se rozhoduje ve dvou kolech.

Do prvního kola budou zařazeni studenti, kteří na níže uvedený e-mail zašlou tyto dokumenty:

 • motivační dopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_MD),
 • životopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_CV),
 • případně další dokumenty, které jsou vyžadovány jednotlivými institucemi (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_typ_dokumentu).

O postupu do druhého kola rozhoduje Rada Masarykova stipendia pro nadané politology, kterou tvoří:

 • prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.,
 • prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.,
 • Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Druhé kolo probíhá (většinou) formou ústních pohovorů přímo v hostitelské insituci. Té současně náleží právo rozhodnout o přijetí stážisty. Katedra politologie je tak primárně zodpovědná za posouzení akademických a společenských kvalit uchazeče.

Po absolvování stáže je student povinen odevzdat závěrečnou zprávu o průběhu stáže.

VÝŠE STIPENDIA:

5000,- Kč

HARMONOGRAM:

Informační schůzka: 21. března, 15:15 U41

Termín pro zaslání přihlášek: 3. dubna

Termín výsledků prvního kola: 13. dubna

Termín výsledků druhého kola: dle rozhodnutí instituce

Termín konání stáže: dle požadavků instituce

Minimální délka stáže: 4 týdny

e-mail pro přihlašování: eibl@fss.muni.cz

 

NABÍZENÉ STÁŽE:

Ústav pro studium totalitních režimů

Popis stáže:

Standardizovaný průběh stáže obsahuje exkurzní prohlídku pracovišť a seznámení s jednotlivými činnostmi a nejméně třítýdenní působení stážisty v rámci určitého projektu. Stážista se může podle vlastních preferencí po dohodě zapojit do vzdělávacích, výzkumných, historických či edičních projektů ústavu.

Podmínky stáže:

 • zájem o československou historii 2. poloviny 20. století
 • základy práce s MS Office

Kancelář poslaneckého klubu a marketingového oddělení TOP 09

Popis stáže:

Stáž bude probíhat pro poslanecký klub, přičemž není vyloučeno, že bude stážista pověřován úkoly pro jednotlivé poslance a pro centrální kancelář. Bude se jednat o psaní tiskových zpráv, účasti na jednáních a plnění samostatných úkolů, spolupráce v oddělení volebního marketingu.

Podmínky stáže:

 • obecný přehled o současné politické a společenské situaci
 • PC na vyšší uživatelské úrovni
 • AJ výhodou
 • znalost gramatiky jazyka českého
 • schopnost písemného projevu
 • flexibilita, nasazení, práce v týmu, diskrétnost

Strana zelených - Jihomoravský kraj

Popis stáže:

Stáž bude student/ka vykonávat v krajské kanceláři Strany zelených v Jihomoravském kraji. Student/ka se bude účastnit zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje i Zastupitelstva města Brna. Stážista/ka bude pověřován(a) plněním nejrůznějších úkolů pro zastupitele a komisaře Strany zelených. Náplní činnosti bude zejména pomoc s PR a komunikací a studiem a přípravou podkladů pro nejrůznější politická jednání. Podílet se bude ale také na přípravě volební kampaně do komunálních voleb v roce 2018.  Bude pracovat pod zkušenou krajskou koordinátorkou Strany zelených a spolupracovat s politiky ve volených veřejných funkcích i s volenými politiky ve vnitrostranických funkcích. Student/ka se tak seznámí s realpolitikou na krajské i městské úrovni i s přípravou volební kampaně. V rámci práce pro krajskou kancelář Strany zelených se stážista/ka také naučí pracovat s moderními nástroji online týmové komunikace a projektového plánování (Disk Google, Slack, Doodle a další).

V případě zájmu a oboustranné spokojenosti možná spolupráce i na kampani do senátních voleb.

 

Podmínky stáže:

 • obecný přehled o současné krajské a komunální politické a společenské situaci
 • obecná znalost strany Zelených (hierarchie, činnost, historie)
 • výborná znalost českého jazyka
 • znalost práce na PC
 • možnost práce z domu i kanceláře, včetně účasti na schůzkách a jednáních zastupitelstva
 • odhodlání dotahovat úkoly do konce a odvaha přicházet s vlastními nápady

Pravý břeh, z.s.

Popis stáže:

 • pozice Junior analytik
 • průběžně sleduje vývoj v oblasti vybraných politik v evropských státech
 • připravuje monitoring médií na zadaná témata
 • vytváří datové rešerše a základní analýzy
 • plní redakční úkoly, podílí se na diskusi o výstupech, přichází s vlastními zkušenostmi a nápady

Podmínky stáže:

 • minimálně 4 ukončené semestry bakalářského cyklu v oboru politologie nebo podobném
 • znalost anglického jazyka minimálně na pracovní úrovni (další jazyky výhodou)
 • orientaci v oblasti politiky evropských zemí
 • zájem o moderní konzervativní a liberální politiku
 • časovou flexibilitu, docházku do kanceláře minimálně jednou týdně (třída Kpt. Jaroše, Brno)
 • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce

Co nabízí Pravý břeh, z.s.:

 • flexibilní rozvrh
 • prohloubení praktických znalostí
 • průběžný mentoring
 • možnost profesního růstu a další spolupráce

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy

Asistent/ka poslanců Národnej rady SR

Popis stáže:

Stáž bude prebiehať v Národnej rade SR. Stážista bude zapojený do prác súvisiacich so schôdzami parlamentu, písania interpelácí, budovania politickej strany, prípravou analytických materiálov – blogov, analýz a ďalších rôznorodých činností týkajúcich sa poslaneckých aktivít.

Poslanci: Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková, Simona Petrík, Oto Žarnay, Jozef Mihál, Viera Dubačová

Politiky: školstvo, financie, zdravotníctvo, boj s korupciou, rovnosť mužov a žien, podnikanie a regionálna politika

Podmienky stáže:

 • všeobecný prehľad o aktuálnom politickom dianí na Slovensku
 • záujem aspoň o jednu oblasť verejných politík
 • stredne pokročilá práca s Excelom
 • schopnosť analytického myslenia a práce s informáciami
 • slovenský a anglický jazyk
 • ochota cestovať po Slovensku

Dĺžka stáže: tri mesiace a viac, aspoň 2 celé dni v týždni (podľa výberu)

Termín stáže: podľa dohody

Komunikační agentura Commlab

Popis stáže:

 • Studenti si během stáže budou moci osahat veškerá odvětví public relations. Od brainstormingu a tvorby komunikačních témat a strategií, po přípravu různých komunikačních kampaní (PR, sociální sítě), práce s klienty, monitoring médií, rešerše, komunikace s novináři aj.

Podmínky stáže:

 • zájem o PR a sociální sítě
 • pozitivní přístup a smysl pro humor
 • trpělivost, kreativita, snaha učit se novým věcem, zkušenosti se psaním textů a tiskových zpráv výhodou
 • znalost anglického jazyka a láska ke kávě výhodou

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy

Slash PR

Popis stáže:

Co čeká studenty na stáži v SLASH PR:

 • úvodní workshop „Co to PR vlastně je?“
 • detailní seznámení s českými a slovenskými médii
 • osobní účast na setkáních s novináři
 • osobní účast na poradách s klienty
 • ralizace rešerší a analýz pro přípravu PR strategií
 • spolupráce s kolegy na přípravě PR strategií
 • tvorba tiskových zpráv a PR článků
 • spolupráce s týmem na přípravě nových komunikačních témat
 • spolupráce na produkci tiskových konferencí a kulatých stolů
 • příprava vyhodnocení PR kampaní a pravidelný reporting projektů
 • seznámení s dalšími oblastmi PR (příprava mediálních kampaní, příprava průzkumů veřejného mínění, správa sociálních sítí, atd.)

Požadavky na stážist(k)u:

 • má základní představu o tom, co je obsahem PR komunikace
 • má přehled o české mediální scéně
 • rád/a by si vyzkoušel/a psaní různorodých textů (tiskové zprávy, PR články, příspěvky na sociální sítě, a jiné)
 • je otevřený/á novým zkušenostem
 • je proaktivní, nebojí se přijít s vlastními nápady
 • má schopnost používat selský rozum
 • hledá zajímavou, různorodou práci při škole s perspektivou po absolvování studia nebo je absolvent/ka, který/á už ví, že PR je jeho/její budoucnost
 • umí anglicky (ideálně na úrovni B2)

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy

O SLASH Public Relations

V březnu 2017 oslaví agentura SLASH PR první rok svého života. V současné době máme v portfoliu 9 stálých klientů, na kterých pracuje tým deseti mladých a šikovných lidí na dvou pobočkách v Brně a Praze. Primárně se zaměřujeme na korporátní komunikaci pro finanční instituce, developerské a IT společnosti. Významnou část našich klientů tvoří technologicky orientované startupy a VR/AR agentury. Více na webu.

ODS JmK

Stáž bude vykonávána pod záštitou regionálního sdružení Občanské demokratické strany v Jihomoravském kraji. Stážista/ka bude pověřován/a plněním úkolů v oblasti PR. V rámci stáže bude spolupracovat s kandidáty do komunálních voleb 2018 a připravovat výstupy ve spolupráci s PR agenturou. Dále bude jeho/jejím úkolem sběr dat, příprava analytických podkladů, příprava grafických podkladů a dalších materiálů pro kampaň. Stážista/stážistka se seznámí s členy volebního štábu pro danou kandidátní listinu a především s prostředím politické strany a jejím fungováním ve fázi kampaně.

Podmínky stáže:

 • zájem o volební kampaně a politický marketing
 • obecný přehled o současné krajské a komunální politice
 • výborná znalost českého jazyka a práce s ním
 • schopnost kultivovaného písemného i ústního projevu
 • práce z domu/kanceláře dle domluvy
 • flexibilita, aktivní přístup
 • KOORDINÁTOR PROJEKTU

  Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

  Back To Top