skip to Main Content

Evropská noc vědců, které se experimentální tým katedry a MPÚ letos už podruhé zúčastnil, beru jednak jako příležitost ukázat veřejnosti, že politologie si klade o hodně tématicky pestřejší otázky, než by se zdálo z jejího názvu, jednak šanci pilotně experimentovat v nových oblastech, které by se časem daly zkoumat i akademicky.

To jsem zkusil i minulý pátek, kdy jsme replikovali experiment Andyho Yapa a kolektivu vědců z Kolumbijské univerzity, který minulý rok zkoumal vztah mezi pocitem moci a tím, jak vnímáme druhé lidi (původní experiment je zde). Zjistili, že subjektivní pocit moci vede k tomu, že podceňujeme velikost druhých. V podmínkách uvolněné atmosféry na brněnské hvězdárně nebylo úplně nejsnadnější vyvolat v jedné skupině pocit moci a ve druhé bezmoci. Nakonec pomohl politický kvíz, který se části našich návštěvníků povedl lépe, zatímco druhé hůře. Vítěze i poražené jsem nechal sesednout dohromady a každého z vítězů vybavil větším množstvím cukrovinek, zatímco poraženým nedal nic. Kromě toho jsem první skupině až byzantinsky lichotil, například tvrzením, že já bych v kvízu možná tak dobrého výsledku nedosáhl. V tomto je sociálněvědná experimentální tradice liberálnější než ekonomická- umožňuje účastníkům experimentů i neříkat pravdu a spokojí se s tím, že je zaručeno, že neodchází z experimentální místnosti v horším psychickém stavu, než do ní přišli.

Ve druhé fázi pak vítězná skupina šustila svými bonbóny a všichni účastníci hádali výšku osob z fotobanky. Pro jednu skupinu jsme na konci měli 150 pozorování, pro druhou 140. Mocnější skutečně průměrně tipovali subjekty o něco menší. Osm milimetrů byl ale i vzhledem k menšímu počtu pozorování rozdíl ještě pod úrovní statistické významností. Že ale asi máme dispozice uvažovat způsobem, který naznačil americký experiment, ukazují i slova Petra Tona po včerejším zápase Komety se Spartou: Puky nám uskakovaly, Sparta hrála nesmírně lehce, a jak rostlo skóre, tak si víc a víc věřila. Zato z naší strany to byla už křeč.“ Bylo by zajímavé splnit přání fanouška našich experimentů kolegy Romana Vida a mít jako deklasovanou skupinu hráče Komety a jako mocnou hráče Sparty. Vsadil bych dost na to, že by pak efekt byl větší.

 

Roman Chytilek

PS: S průběhem experimentu moc pomohli studenti naší katedry Petr Lebeda, Miro Nemčok a Michal Tóth. V experimentálním týmu cítíme silný závazek k tomu, abychom vám poskytovali šanci získávat zkušenosti s výzkumem už během studia.

Facebook: Experiment v politologii

Back To Top