skip to Main Content

Petr Voda a Petra Svačinová napsali článek “To Be Central or Peripheral? What Matters for Political Representation in Amalgamated Municipalities?“, který právě vyšel v časopise Urban Affairs Review. Text pojednává především o tom, že části amalgamovaných (tj. sloučených) obcí, ve kterých se nachází obecní úřad a některé ze služeb poskytovaných obcemi (škola, školka, knihovna) mají v zastupitelstvu své reprezentanty s větší pravděpodobností než ostatní části. Voda se Svačinovou tak ukazují, že jedna z klasických Rokkanových konfliktních linií – centrum-periferie – se může projevovat i na malém měřítku uvnitř obcí a také to, že slučování obcí může mít negativní důsledky na kvalitu demokracie na lokální úrovni.

Článek si můžete přečíst zde.

Back To Top