skip to Main Content

Vlastimil Havlík a Věra Stojarová jsou autory kapitoly Different Faces of Illiberal Party Politics in Central and Eastern Europe, která byla zařazena do publikace Illiberal and authoritarian tendencies in Central, Southeastern and Eastern Europe, kterou editovali Florian Bieber, Magdalena Solska a Dane Taleskia a která vyšla v nakladatelství Peter Lang. Knížku si můžete objednat zde.

Back To Top