skip to Main Content

Ve dnech 30. 6. až 3. 7. 2019 proběhlo v brazilské Curitibě setkání výzkumné skupiny Mezinárodní politologické asociace, která se zabývá zkoumáním financování politických stran a politickou korupcí. Ve výběru místa existovala působivá symbolika. Právě curitibská policie totiž začala v roce 2014 v rámci operace s krycím jménem Lava Jato („Myčka aut“) s vyšetřováním na pohled drobného praní špinavých peněz, které postupně přerostlo v jeden z největších odhalených korupčních skandálů moderní doby a skončilo mj. odsouzením řady současných i bývalých brazilských politiků, včetně exprezidenta Luly da Silvy, k dlouhým trestům odnětí svobody.

Samotná konference se samozřejmě akademického zkoumání Lava Jatovýrazně dotkla. Aféra totiž poskytla řadu podnětů k tomu, jak korupci a klientelismus zkoumat. Příspěvky diskutujících se tak věnovaly potenciálu, který při výzkumu těchto fenoménů nabízejí různá nově vznikající velká datová úložiště, či využívání práva na informace, které expanduje napříč státy světa. Jako slibné metody, jak korupci zkoumat, se v několika příspěvcích ukazovaly metoda process tracingu či analýza sítí. Konference byla výborně organizovaná a demonstrovala mj. vzrůstající prestiž brazilské politologie.

Na konferenci vystoupil i Roman Chytilek s příspěvkem, který se věnoval zkoumání vztahů mezi stranickým populismem a korupcí. Představa zkorumpovaných elit stojí v jádru populistického poselství a i proto je zajímavé, jak málo výzkumů o postojích voličů populistických stran ke korupci existuje. Chytilek na datech z posledního běhu Evropské volební studiez koumal, jak se voliči čtyř českých a slovenských populistických stran (ANO2011, SPD, OĽaNO a Sme rodina) staví ve srovnání s voliči mainstreamových stran k politické korupci a jak jsou tolerantní ke každodenní běžné korupci. Zjistil zajímavý paradox: voliči obou pravicově populistických stran (SPD a Sme rodina) vnímali problém politické korupce jako silnější, ale zároveň byli benevolentnější ke každodenní korupci. U voličů středově populistických stran nebyl v porovnání s mainstreamovými voliči ve vnímání systémové ani každodenní korupce prakticky žádný rozdíl.

Back To Top