skip to Main Content

Vzdělávací nadace Jana Husa ve spolupráci s Právnickou fakultou MU
a Fakultou sociálních studií MU vyhlašuje už XII. ročník soutěže IUS et SOCIETAS.

Porotci soutěže v napětí očekávají inspirativní eseje sociologů, politologů, právníků, filozofů, ekonomů a studentů z dalších oborů sociálních věd, obsahující zajímavé podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti.

Text je třeba do soutěže přihlásit e-mailem do 31. května 2020.

Back To Top