skip to Main Content
Katedra politologie Fakulty sociálních studií

Ve dnech 22. a 23. května proběhla v Praze mezinárodní konference o populismu „Current Populism in Europe and the Role of the Media„, jíž se zůčastnili i zástupci naší katedry Vlastimil Havlík a Věra Stojarová.
Vlastimil Havlík byl předsedou a diskusantem panelu „Left and Right-wing Populism in Iberian Peninsula“, Věra Stojarová pak přednesla příspěvek „Populist (Radical Right) and media ring in Visegrad countries“.

Konferenci pořádal Institiut mezinárodních studií ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung a Goethe Institutem.

Back To Top