skip to Main Content

Katedra politologie vypisuje výběrové řízení na výjezdy v rámci studentské mobility programu  Erasmus+ pro akademický rok 2019/2020.

Aktuální přehled smluvních univerzit najdete zde.

V případě zájmu odevzdejte do elektronické databáze: 

  • motivační dopis 
  • strukturovaný životopis (včetně mobilního čísla!)
  • potvrzení o jazykové kompetenci (jakékoliv, ideálně FCE, CAE) 
  • výpis známek z ISu 

Všechny výše uvedené podklady odevzdávejte v jednom souboru formátu pdf odevzdávejte do databáze ISOIS.

Kritéria pro posuzování přihlášek jsou založena na: 

  •  studijním průměru a úrovni studia (Bc. Mgr.) 
  •  prokázané motivaci o nabízenou instituci  
  •  jazykových kompetencích uchazeče.

Výsledky budou individuálně a elektronicky sdělené do 4. 3. 2019

V případě dotazů se můžete obracet na katederního koordinátora programu Erasmus+ (doc. Michal Pink) v době jeho konzultačních hodin ve středu 9:30 – 11:30

Uzávěrka přihlášek je ve středa 27. 2. 2019 ve 23:59


Program Erasmus+ určitě znáte a není třeba ho nijak podrobně představovat. Kdybyste se ale přeci jen chtěli začíst do zkušeností vašich starších kolegů, můžete:

Back To Top