Baroš, Jiří
Rok: 2014

Mezi lidskými právy a suverenitou – koncepty politické filosofie a jejich aplikace v realitě České republiky


Divišová, Vendula

Rok: 2020
Divácké násilí v ČR: logika fungování systému kontroly kriminality a trestní justice


Drmola, Jakub
Rok: 2018

Kybernetická bezpečnost: systémový model protidžihádistického vigilantismu


Dufek, Pavel
Rok: 2010
Úrovně spravedlnosti. K hranicím liberálního kosmopolitismu     


Dvořák, Petr
Rok: 2016
Vývoj jednoty hlasování poslanců v pěti parlamentních demokraciích


Dyčka, Lukáš
Rok: 2018
Adaptace obranné politiky České republiky na vývoj bezpečnostního prostředí


Eibl, Otto
Rok: 2011
Issues v české politice


Foltýn, Tomáš
Rok: 2010
Utváření stranického systému v podmínkách transformace politického systému. Italský stranický systém v letech 1994 – 2008.


Foral, Jiří
Rok: 2013
Typologie religiózních politických stran v západní Evropě


Fujdiak, Ina roz. Schmidt
Rok: 2020
Contemporary Cooperation between Czech and German Far Right Movements


Gregor, Kamil
Rok: 2016
Effects of Institutional Variables on Legislative Voting Behaviour: Qualitative Comparative Analysis of Eight Bicameral Legislatures


Gregor, Miloš
Rok: 2017
Obhajoba disertační práce: Základní atributy značek ČSSD a ODS 2002-2013 ve volebních kampaních


Hlaváček, Petr
Rok: 2011

Vymezení a struktura opozice v nedemokratickém režimu


Hlouchová, Iveta
Rok: 2017
Czech Approach toward Counterinsurgency


Homolková, Lenka
Rok: 2019
Electoral Integrity and Electoral Violence: How electoral integrity impacts on the propensity of electoral violence in South Asia?


Hoskovec, Libor
Rok: 2012
Komunální stranické systémy v České republice


Hrbková, Lenka
Rok: 2016
Effects of Affective Source Cues on Policy Attitudes: An Experimental Study


Hrubeš, Milan
Rok: 2016
Proces konstruování rámců v interakci s ostatními účastníky diskursu: Analýza rámcování vstupu ČR do EU


Hušek, Petr
Rok: 2015

Zhroucení demokracie. Demokracie mezi utopií a dystopií


Chovancová, Katarína
Rok: 2018
Inštitucionálne práva parlamentnej opozície v Česku a na Slovensku a ich uplatňovanie v komparatívnej perspektíve


Jaroš, Bronislav
Rok: 2020
Vzdálenost nebo směr? Jak prostorové modely vysvětlují tematickou volbu a jaké jsou determinanty jejich platnosti.


Kerekeš, Daniel
Rok: 2020 
Ako skúmať priestorové vzorce volebného správania v mestskom prostredí? Prípad Prahy


Koubek, Martin
Rok: 2012
Zápas o uvozovky: interpretační rámce a repertoár jednání romského hnutí po roce 1989


Koudelka, Josef
Rok: 2017
Politická teorie imigrace: Možnosti a limity normativní analýzy


Kraus, Josef
Rok: 2014.
Konceptualizace státního terorismu na příkladu Íránu


Kučera, Michal
Rok: 2018
Informal policing v ČR: možnosti institucionalizace neformálních občanských iniciativ


Kupka, Petr
Rok: 2016
Násilí, podvody a každodennost: Analýza pole jako nový přístup k výzkumu organizovaného zločinu


Lukáčová, Andrea roz. Smolková
Rok: 2019
Personalizace politiky na komunální úrovni v České republice


Macková, Alena
Rok: 2017
Nová média v politické komunikaci: politici, občané a online sociální sítě


Martinovský, Petr
Rok: 2015 
Reflexe environmentálních hrozeb v bezpečnostní politice České republiky


Maškarinec, Pavel
Rok: 2014

Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010: analýza voličského chování z pohledu explorační prostorové analýzy dat (ESDA)


Mlejnková, Petra roz. Vejvodová
Rok: 2014
Transnacionální formy aktivity soudobého neonacismu v Evropě z perspektivy českých neonacistů


Mochťak, Michal
Rok: 2015
Electoral Violence in the Region of the Western Balkan Countries


Müller, David
Rok: 2012
Transatlantické vztahy: normativní pořádek?


Navrátil, Jiří
Rok: 2012

Vývoj českého hnutí za globální spravedlnost v kontextu protiválečného aktivismu v letech 2002-2009. Analýza procesů transformace kolektivních aktérů


Nemčok, Miroslav
Rok: 2019
The impact of contextual factors on the ability of electoral systems to meet theoretical expectations


Nový, Michal
Rok: 2015
Od přímých efektů k podmíněným: Individuální a kontextuální vysvětlení volební účasti ve 31 zemích


Petrová, Barbora
Rok: 2013
Professionalization of political parties‘ communication in the Czech Republic


Petřík, Jaroslav
Rok: 2012

The Use of Official Development Assistance in Preventing Violent Extremism


Pinková, Aneta roz. Valterová
Rok: 2011
Zaměstnavatelské a podnikatelské skupiny v ČR: prosazování organizovaných zájmů


Prudíková, Dana
Rok: 2011

Násilné prosazování zájmů vůči EU: Analýza evropeizace ozbrojené opozice


Raděj, Tomáš
Rok: 2010
Irácké povstání v letech 2003 – 2008


Ripka, Vojtěch
Rok: 2013
Controlled by Social Policy? Housing policy in Real-Existing Socialism Revisited


Shavit, Anna roz. Matušková
Rok: 2010
Volby 2006 – Volební strategie a využívání politického marketingu v České republice


Singh, Viktória Vijaya roz. Babicová
Rok: 2012
How and Why Indian Democratic State Works


Spáč, Peter
Rok: 2012
Nominácie v českých politických stranách: Prípad volieb do Poslaneckej snemovne v roku 2010


Šimral, Vít
Rok: 2016
Financování politických stran v Československu a České republice 1990 – 2015


Tvrdá, Kateřina
Rok: 2016
Role bezpečnostních složek ve střední Evropě: Mapování proměn bezpečnostního pole na případech České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska


Voda, Petr
Rok: 2015
Post-Communist Specifics in Voting Behavior


Vodová, Petra roz. Svačinová
Rok: 2018
The life cycle of party pledges in Czech coalition governments


Voženílková, Marcela
Rok: 2017
Personalizace politiky v České republice


Vráblíková, Kateřina
Rok: 2012
Between Contestation and Consensus: How Context Matters for Non-electoral Political Participation in Western Democracies


Walach, Václav
Rok: 2017
Význam bezpečnosti v sociálně vyloučené lokalitě


Zagrapan, Jozef
Rok: 2016
Interaktivita a komunikácia slovenských politických strán na internete


Zetocha, Karel
Rok: 2010
Změna politického režimu a reforma civilní bezpečnostní zpravodajské služby: Česká republika

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info