Politologie

O čem politologie vlastně je?

Politologie je v první řadě vědou o moci. O tom, jak se moc získává, jak se dělí mezi nejrůznější hráče, jak se vykováná a jak se reprodukuje. Politologové rozumí vztahům, které vznikají mezi aktéry politického procesu, dokáží v nich číst, orientovat se a do jisté míry je i předvídat.

Co se u nás naučíte?

Rozumět politice. Připravíme vás tak na profese, ve kterých je třeba pracovat s informacemi - budete schopní je vyhledávat, efektivně vyhodnocovat a dávat do souvislostí, kriticky myslet. Studium u nás bude rozvíjet vaši schopnost pracovat nejenom samostatně, ale i v týmu. Jinými slovy - naučíme vás rozumět světu, který nás obklopuje a dívat se na něj z různých úhlů tak, abyste z dané situace vytěžili maximum. Studium u nás je tak něco jako armádní švýcarský nůž. Využijete ho v mnoha situacích a na trhu práce se s ním určitě neztratíte.

Jaké studium u nás je?

Nelehké, ale komplexní, co nejvíc individualizované a pohodlné. Na studenty sice klademe poměrně velké nároky, ale nebojte, přísní jsme  i na sebe. Snažíme se v co největší možné míře přistupovat ke každému jednomu z vás individuálně, při hodnocení veškerých úkolů dostáváte zpětnou vazbu tak, abyste mohli nadále rozdíjet talenty, které ve vás jsou. Snažíme se, aby obsah našich předmětů byl neustále aktuální, k čemuž nám napomáhá provázání výuky s výzkumem (často nám studenti s výzkumy pomáhají!). Do výuky tak promítáme nejčerstvější trendy a zjištění, ke kterým jsme my nebo naši kolegové z domova i ze zahraničí došli.

Co si představit pod výše zmíněnou komplexností? To znamená, že u nás můžete začít studovat bakaláře a pokud vás politologie chytne za srdce aspoň tak jako chytla nás, můžete pokračovat ve studiu magisterském a poté doktorském. Když to všechno sečteme, můžeme společně strávit příjemných devět let. Teď to zní neuvěřitelně, ale věřte, často to uteče jako voda.

A v čem spočívá ono slibované pohodlí? Studovat budete v moderně vybavené budově, která se nachází přímo v srdci Brna. Uvnitř najdete technicky našlapané učebny, četná místa k relaxaci, nerušenému studiu, výborně vybavenou knihovnu a další zákoutí, které více či méně při pobytu zde budete rádi využívat. Stabilní prokrytí wifi sítí je naprosto samozřejmé.

Navíc za kvalitní kávou, dortíkem, něčím větším na zub či jiným osvěžením to budete na všechny světové strany mít od budovy co by kamenem dohodil.

Jak je možné politologii u nás studovat?

Jak už jsme zmínili výše, politologii můžete u nás studovat v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia. V případě bakalářského studia se můžete rozhodnout pro "plnotučnou" jednooborovou politologii, nebo ji mít v kombinaci s dalším oborem (ať už jako hlavní či vedlejší program). Také si můžete vybrat z jedné (či více) ze čtyř profilací a prostřednictvím povinně volitelných předmětů své studium zúžit a zaměřit se tak víc na jednu či dvě vybrané oblasti.

Magisterské studium je výhradně jednooborové. I zde nabízíme možnost se dále profilovat. Kromě nepovinných profilací nabízíme i více formalizovanou specializaci na volby a politický marketing. 

Doktorské studium je logicky také jednooborové a vysoce individualizované. 

Bakalářské studium

Politologii je u nás možné studovat jednooborově, nebo v rámci tzv. sdruženého studia. Obě formy se od sebe liší hlavně tím, jak moc času s námi strávíte a kolik předmětů z nabídky katedry budete muset vystudovat.

Jednooborové studium

Jak napovídá už samotný název záložky, jde o studium, kde studujete jen a pouze politologii. Kromě povinných předmětů, které tvoří páteř studia a které absolvovat musíte všechny, si dle svých preferencí a zájmů vybíráte z desítek předmětů povinně volitelných. Výhodou takového studia je, že se s politologií máte šanci seznámit skutečně dopodrobna. A co vám budeme povídat, pro mnoho z nás je politologie láska na celý život, takže tenhle typ studia je jasná volba.

Velkou výhodou tohoto typu studia je, že se můžete už od prvního semestru profilovat v jedné ze čtyř oblastí:

  • Politické myšlení a současná demokracie;
  • Komunikace v politice;
  • Volební studia;
  • Politika v západních demokraciích.

A co víc, v případě jednooborového studia můžete teoreticky studovat více směrů na ráz. O vystudování všech pak budete mít doklad na příloze k bakalářskému diplomu.

Sdružené studium

Sdružené studium znamená, že si k politologii vybíráte ještě další obor, resp. studijní program. Ještě než začnete přemýšlet o tom, co to bude, se musíte rozhodnout, zda politologie bude váš hlavní (jak taky jinak!), nebo vedlejší (ok, i to je v pohodě) obor. Od tohoto rozhodnutí se bude odvíjet objem času, který s námi strávíte.
V případě hlavního oboru budou politologické předměty tvořit dvě třetiny toho, co musíte vystudovat. Kromě povinného základu si můžete vybírat z bohaté nabídky povinně volitelných předmětů (logicky jich ale nebudete moct vystudovat tolik jako v případě jednooborového studia). A co je nejdůležitější, stále máte možnost se ve svém studiu profilovat (na výběr jsou stejně jako v jednooborovém studiu čtyři směry: Politické myšlení a současná demokracie; Komunikace v politice; Volební studia; Politika v západních demokraciích).
Naproti tomu vedlejší obor znamená, že z politologie vystudujete jen povinný základ a vše ostatní pak načerpáte ze druhého oboru. Možnost profilovat se v tomto případě bohužel nemáte.

Shrňme si to. Studium u nás stojí na čtyřech pilířích: Na samostatnosti a svobodě, jak naložit s vlastním časem. Na možnosti se profilovat. Na důrazu na praktickou stránku výuky. A na bohaté nabídce zahraničních pobytů. 

To, o čem jsme psali doposud, můžeme z pozice katedry kontrolovat a v případě potřeby i měnit. Katederní společenství je ale výjimečné ještě v jedné věci. V lidech, kteří je tvoří. A tím teď nemyslíme více než dvě desítky členů katedry, ale především naše studenty a absolventy, vaše starší kolegy. Jsou totiž velmi aktivní, ambiciózní a ve světě se neztratí, byť někteří z nich jsou nenapravitelní snílkové. Ale bez vizí a představ bychom ustrnuli a nemohli se posouvat kupředu.

Studenti

Máme navíc radost, že můžeme říct, že studium u nás na katedře přitahuje studenty, kteří jsou nejenom šikovní, ale i velmi aktivní s ambicemi měnit a zlepšovat svět kolem sebe.V průběhu let tak na katedře vznikla (či z katedry vzešla) celá řada projektů, na které jsme právem hrdí. Za všechny můžeme zmínit třeba Demagog.cz, Masarykovy debaty, Zvol si info, Fakescape či Studentskou sekci IIPS.Kromě těchto větších projektů katedra tepe životem, studenti pravidelně organizují četná více či méně formální setkání jako třeba Politologické půlení. Katedra na konci jarního semestru pořádá Noc politologů.

Absolventi

Dost často se - a logicky - ptáte, co po vystudování politologie budete dělat. Vzhledem k tomu, jak různorodé studium u nás může být, musíme odpovídat, že vlastně nevíme. Ale to není špatně! Naopak! Naše absolventy pak nacházíme prakticky všude, což nám dělá radost. Ukazuje to totiž, že naše snaha vybavit vás dovednostmi a znalostmi, se kterými se ve světě neztratíte, nepřišla vniveč. Takže vystudované politology můžete potkat v různých sférách státního i soukromého sektoru – v oblasti státní správy, bezpečnosti, médiích, obchodních společnostech, vzdělávací činnosti a podobně.Ostatně, mrkněte do galerie absolventů a přesvědčte se sami.

Magisterské studium

Rozhodli jsme se, že tuto část webu předěláme. Takže tady teď sice nic není, ale brzy bude! :)

Doktorské studium

Doktorské studium Politologie na FSS MU je určeno především absolventům magisterského studia politologie a bezpečnostních studií, ale také absolventům příbuzných sociovědních oborů (mezinárodní vztahy, evropská studia, sociologie, žurnalistika) a humanitních (filozofie, historie, religionistika).

Studium je zaměřeno na analýzu soudobých politických systémů a režimů, na volební studia, komparativní analýzu politických stran, zájmových skupin a hnutí, dále na zkoumání aktuálních trendů v politické teorii, politické filosofii a v metodologii politologie a na politickou komunikaci.

Chci o doktorském studiu zjistit víc

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info