Stáže a praktická výuka

U nás na katedře hodně dáme na praktickou zkušenost. Proto se v co největší míře všude tam, kde to dává smysl, zvát do výuky experty z praxe, kteří vám bez obalu řeknou, jak může praktická stránka politologie vypadat (nebo kde všude můžete to, co se u nás naučíte, uplatnit). Kromě klasických přednášek a seminářů, které z velké části zajišťují členové katedry se můžete setkávat s lidmi, často našimi absolventy, kteří se k nám rádi vracejí (což nás těší!) a mluvit s nimi o tom, jak to chodí na ministerstvech, ve státní správě obecně, v PR a marketingových agenturách, v neziskovkách či soukromém sektoru... Prostě všude tam, kde zapustili kořeny a kde úspěšně působí. Jejich poznatky a postřehy pak vhodně doplňují teorii, kterou nacházíte v textech, které v rámci jednotlivých kurzech čtěte. Pravda, někdy zjistíte, že teorie v dané situaci neplatí, ale to už tak někdy bývá. :)

Druhou - a namáhavější cestou - jak získat praktické zkušenosti, je možnost získání a absolvování stáže na některé z institucí, se kterou máme dlouhodobější vazbu a spolupráci. Jde většinou o posty v klubech politických stran v rámci Poslanecké sněmovny, na různých státních institucích či v soukromých PR a marketingových agenturách.

Tyto stáže spadají pod hlavičku Masarykových stáží pro nadané politology a jsou vypisovány jednou za rok. Na jejich obsazení probíhá dvoukolové výběrové řízení a zájem je vždy poměrně veliký. Myslíme, že je to skvělá příležitost nejenom k nasbírání praktických poznatků, ale mnohdy i impulz k nastartování slibné kariéry už za studia. Není totiž výjimkou, že studentům a studentkám, kteří danou stáž absolvují, instituce nakonec nabídne i dlouhodobější spolupráci.

Stáže navíc nemusejí probíhat takříkajíc doma. Díky bohatému stipendijnímu fondu a podpoře z programu Erasmus je možné stáž absolvovat i v zahraničí. Naši studenti tak v minulosti opakovaně vyjížděli např. do San Francisca, kde pomáhali s přípravou volebních kampaní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info