Katedra politologie je společně s Centrem pro studium demokracie (CDK)Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) a Univerzitou Hradec Králové (UHK) spoluřešitelem projektu Občanský průkaz 4.0 – kompetence pro demokratickou kulturu (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154).
Projekt je zaměřen na tvorbu vzdělávacích programů pro žáky a učitele SŠ, jeho cílem  je podpora aktivního zapojení žáků SŠ do občanského života v demokratické společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Byl zahájen 1. června 2018 a potrvá do 31. května 2021.

Témata, jimž se projekt primárně věnuje:

  • Rozvoj všeobecného přehledu a občanských kompetencí
  • Politická participace na veřejném životě
  • Občanská participace na veřejném životě
  • Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem
  • Podpora demokratických hodnot
  • Mediální gramotnost

Co má být výstupem projektu?

12 výukových programů – 6 programů pro žáky a 6 pro učitele.

Více informací je dostupných na webu projektu a na Facebooku.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info