Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci budoucích výzkumných pracovníků, zajistit dostatek kvalifikovaných absolventů Vš s praktickou zkušeností s výzkumnou činností, posílit příliv špičkových odborníků ze zahraničí i tuzemska. Tím dojde k rozvoji lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje, a to především vytvořením nových výzkumně zaměřených studijních programů: Mediální a žurnalistická studia, Enviromentální studia, Klinická psychologie a reakreditací stávajících výzkumně zaměřených studijních programů Sociologie a Politologie.
Cílem projektu je poskytnout studentům doktorských studijních programů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) možnost osvojit si dovednosti a metody, které zvyšují jejich uplatnitelnost na trhu práce a podporují další profesní rozvoj. Projekt je v souladu s dlouhodobým záměrem Masarykovy univerzity: inovace výzkumně zaměřených studijních programů, aby lépe odrážely potřeby pracovního trhu a efektivněji připravily studující na budoucí kariéru.
Hlavním výstupem budou reakreditované Programy:

 • Politologie (dále POL),
 • Sociologie (Dále SOC),

dále akreditace nových Programů:

 • Mediální a žurnalistická studia dále MSZ),
 • Klinická psychologie (dále KP)
 • Environmentální studia (dále ES)

Aktivity podpořené projektem pokrývají stáže akademických pracovníků a studentů PhD, zapojení zahraničních a tuzemských odborníků do samotné přípravy akreditací a do tvorby nových výukových metod. Vše s důrazem na zvyšování odborných a jazykových kompetencí akademiků a studentů. Konkurenceschopnost studentů bude zvýšena možností absolvovat praxe a stáže u potenciálních zaměstnavatelů a dalšími opatřeními posilujícími jejich uplatnitelnost.

 

Kód projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002598
Období řešení: 5/2017 – 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
 • PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Fakulta / Pracoviště MU Fakulta sociálních studií:

 • PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
 • Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
 • PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.
 • Eva Kurucová
 • JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
 • PhDr. David Šmahel, Ph.D.
 • PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Klíčová slova: mezinárodní spolupráce ve výzkumu, mezinárodní stáže studentů.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info