Podzimní semestr 2022

12. 9. - 11. 12. 2022 výuka
12. 9. - 25. 9. 2022 změny v zápise předmětů
1. 8. - 30. 11. 2022 přihlášky do magisterského studia (zahájení studia jaro 2023)
1. 8. - 30. 11. 2022 přihlášky do doktorského studia (zahájení studia jaro 2023)
1. 8. - 30. 11. 2022 přihlášky k rigoróznímu řízení
do 22. 11. 2022 přihlášky k obhajobám doktorských prací a ke státním dokt. zkouškám
do 30. 11. 2022 registrace k tématu bakalářských a magisterských prací pro obory POL i BSS prostřednictvím ISu s předpokládanou obhajobou červen 2023
do 18. 12. 2022 stanovení složení komisí SZZ
do 18. 12. 2022 stanovení termínů zkoušek za podzimní semestr
2. 1. - 12. 2. 2023 zkouškové období
26. 1. 2023 v 10:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor POL
26. 1. 2023 ve 12:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor BSS
2. 2. 2023 přijímací zkoušky do doktorského studia
23. 3. - 24. 3. 2023 promoce

Harmonogram SZZ

BSS

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 10. - 30. 11. 2022 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, písemná část leden 2023) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
15. 11. 2022 vložení bakalářské práce do diplomového semináře
25. 11. 2022 sdělení hodnocení diplomového semináře
8. 12. 2022 do 12 hod. termín odevzdání bakalářských prací BSS
22. 12. 2022 k dispozici posudky bakalářských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
16. 1. 2023 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby bakalářských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn v IS_sekce_STUDIUM)
17. 1. 2023 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor BSS

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 10. - 30. 11. 2022 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní zkouška – leden 2023) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
5. 12. 2022 vložení diplomové práce do diplomového semináře
20. 12. 2022 hodnocení diplomového semináře
3. 1. 2023 do 12 hod. termín odevzdání magisterských prací BSS
17. 1. 2023 k dispozici posudky magisterských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
24. 1. 2022 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
POL

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 10. - 30. 11. 2022 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, písemná část leden 2023) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
14. 11. 2022 vložení bakalářské práce do diplomového semináře
23. 11. 2022 sdělení hodnocení diplomového semináře
6. 12. 2022 do 12 hod. termín odevzdání bakalářských prací obor POL
20. 12. 2022 k dispozici posudky bakalářských prací POL (posudky budou vedoucím i oponentem vloženy do archivu závěrečné práce studenta)
9. 1. 2023 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby bakalářských prací pro obor POL (rozpisy budou zveřejněny v IS_sekce_STUDIUM)
10. 1. 2023 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor POL

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 10. - 30. 11. 2022 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní zkouška – leden 2023) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
5. 12. 2022 vložení diplomové práce do diplomového semináře
20. 12. 2022 hodnocení diplomového semináře
3. 1. 2023 do 12 hod. termín odevzdání magisterských prací POL
16. 1. 2023 k dispozici posudky magisterských prací POL (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
23. 1. 2023 od 9:00 v U41, 42, 43, 44 obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
CDS

Conflict and Democracy Studies - Final State Examinations

1. 10. - 30. 11. 2022 Registration for the masters’ state examination through the IS (the thesis defence and oral examination – January 2023) ; an electronic version of the thesis uploaded into the Archive of Theses/Dissertations in the IS; printed version in two copies is presented on the day of the exam
5. 12. 2022 Deadline for uploading the thesis into the Homework Vaults of the Diploma Seminar course
20. 12. 2022 Evaluation of the Diploma Seminar available
3. 1. 2023 until 12 p.m. Deadline for submitting the electronic version of the master’s thesis for CDS
17. 1. 2023 Supervisor’s and reader’s reports available for CDS (uploaded into the Archive of Theses/Dissertations)
25. 1. 2023, 9:00, U41,42,43 Master’s theses defences and oral exam for CDS (schedule will be available only in the IS – application STUDIES)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info