Podzimní semestr 2021

13. 9. - 12.12.2021 výuka 
13. 9. - 26. 9. 2021 změny v zápise předmětů
1. 8. - 30. 11. 2021 přihlášky do magisterského studia (zahájení studia jaro 2022)
1. 8. - 30. 11. 2021 přihlášky do doktorského studia (zahájení studia jaro 2022)
1. 8. - 30. 11. 2021 přihlášky k rigoróznímu řízení
do  23. 11. 2020 přihlášky k obhajobám doktorských prací a ke státním dokt. zkouškám
do 30. 11. 2020 registrace k tématu  bakalářských a magisterských prací  pro obory POL i BSS prostřednictvím ISu s předpokládanou obhajobou červen 2022
do 19. 12. 2021 stanovení složení komisí SZZ
do 19. 12. 2021 stanovení termínů zkoušek za podzimní semestr
3. 1. - 13. 2. 2022 zkouškové období
26. 1. 2022  v 10:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor POL
26. 1. 2022 ve 12:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor BSS
3. 2. 2022 přijímací zkoušky do doktorského studia
24. 3. - 25. 3. 2022 promoce

Harmonogram SZZ

BSS

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1.10. - 30 .11. 2021 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, písemná část leden 2022) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
30.11.2021 (včetně) vložení bakalářské práce do diplomového semináře
14.12.2021 sdělení hodnocení diplomového semináře
3.1.2022 do 15 hod. termín odevzdání bakalářských prací BSS
10.1.2022 k dispozici posudky bakalářských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
17.1.2022 od 9:00 v U41,42,43 obhajoby bakalářských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn v IS_sekce_STUDIUM)
18.1.2022 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor BSS

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 10. - 30. 11. 2021 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní zkouška – leden 2022) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
6. 12. 2021 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
20. 12. 2021 hodnocení diplomového semináře
6. 1. 2022 do 15 hod. termín odevzdání magisterských prací BSS
17. 1. 2022 k dispozici posudky magisterských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
25. 1. 2022 od 9:00 v U41, U42 a U43 obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
POL

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 10. - 30. 11. 2021 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, písemná část leden 2022) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
18. 11. 2021 vložení bakalářské práce do diplomového semináře
25. 11. 2021 sdělení hodnocení diplomového semináře
8. 12. 2021 do 15 hod. termín odevzdání bakalářských prací obor POL
22. 12. 2021 k dispozici posudky bakalářských prací POL (posudky budou vedoucím i oponentem vloženy do archivu závěrečné práce studenta)
3. 1. 2022 od 9:00 v U41, U42, U43 obhajoby bakalářských prací pro obor POL (rozpisy budou zveřejněny v IS_sekce_STUDIUM)
4. 1. 2022 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor POL

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 10. - 30. 11. 2021 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní zkouška – leden 2022) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
6. 12. 2021 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
20. 12. 2021 hodnocení diplomového semináře
6. 1. 2022 do 15 hod. termín odevzdání magisterských prací POL
16. 1. 2022 k dispozici posudky magisterských prací POL (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
24. 1. 2022 od 9:00 v U41, U42, U43 a U44 obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
CDS

Conflict and Democracy Studies - Final State Examinations

1. 10. - 30. 11. 2021 Registration for the masters’ state examination through the IS (the thesis defence and oral examination – January 2022) ; an electronic version of the thesis uploaded into the Archive of Theses/Dissertations in the IS; printed version in two copies is presented on the day of the exam
6. 12. 2021 (inclusive) Deadline for uploading the thesis into the Homework Vaults of the Diploma Seminar course
20. 12. 2021  Evaluation of the Diploma Seminar available
6. 1. 2022 until 3 p.m. Deadline for submitting the electronic version of the master’s thesis for CDS
17. 1. 2022 Supervisor’s and reader’s reports available for CDS (uploaded into the Archive of Theses/Dissertations)
25. 1. 2022 from 9 a.m. in U41, U42 and U43 Master’s theses defences and oral exam for CDS  (schedule will be available only in the IS – application STUDIES) 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info