Jarní semestr 2019

Pozor!

Níže je původní terminář. Pokud hledáte aktuální informace a harmonogram SZZ, podívejte se, prosím, sem.

BSS
17. 2. – 17. 5. 2020 výuka
17. 2. – 1. 3. 2020 změny v zápise předmětů
1. 1. – 30. 4. 2020 přihlášky do magisterského studia (zahájení studia podzim 2019)
1. 1. – 30. 4. 2020 přihlášky do doktorského studia (zahájení studia podzim 2019)
1. 1. – 30. 4. 2020 přihlášky k rigoróznímu řízení
do 22. 4. 2020 přihlášky k obhajobám doktorských prací a ke státním dokt. zkouškám
30. 4. 2020 registrace k tématu  bakalářských a magisterských prací  pro obory POL i BSS prostřednictvím ISu s předpokládanou obhajobou leden 2020
do 30. 4. 2020 stanovení termínů zkoušek za jarní semestr
do 11. 5. 2020 stanovení složení komisí SZZ
25. 5. – 26. 6. 2020 zkouškové období
18. 6. 2020 ve 12:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor BSS
25. 6 .2020 přijímací zkoušky do doktorského studia
9. 7. – 10 7. 2020 promoce

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 4. – 30. 4. 2020 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, písemná část červen 2020) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
14. 4. 2020 (včetně) vložení bakalářské práce do diplomového semináře
28. 4. 2020 sdělení hodnocení diplomového semináře
12. 5. 2020 do 15 hod. termín odevzdání bakalářských prací BSS
28. 5. 2020 k dispozici posudky bakalářských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
8. 6. 2020 od 9:00 v U41, U42, U43 obhajoby bakalářských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn v IS_sekce_STUDIUM)
9. 6. 2020 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor BSS

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 4. – 10. 5. 2020 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní zkouška – červen 2020) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
22. 4. 2020 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
7. 5. 2020 hodnocení diplomového semináře
19. 5. 2020  do 15 hod. termín odevzdání magisterských prací BSS
8. 6. 2020 k dispozici posudky magisterských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
17. 6. 2020 od 9:00 v U41, U42, U43 obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
18. 6. 2020 od 9:00 v U41, U42, U43 obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
POL
17. 2. – 17. 5. 2020 výuka
17. 2. – 1. 3. 2020 změny v zápise předmětů
1. 1. – 30. 4. 2020 přihlášky do magisterského studia (zahájení studia podzim 2019)
1. 1. – 30. 4. 2020 přihlášky do doktorského studia (zahájení studia podzim 2019)
1. 1. – 30. 4. 2020 přihlášky k rigoróznímu řízení
do 22. 4. 2020 přihlášky k obhajobám doktorských prací a ke státním dokt. zkouškám
30. 4. 2020 registrace k tématu  bakalářských a magisterských prací  pro obory POL i BSS prostřednictvím ISu s předpokládanou obhajobou leden 2020
do 30. 4. 2020 stanovení termínů zkoušek za jarní semestr
do 11. 5. 2020 stanovení složení komisí SZZ
25. 5. – 26. 6. 2020 zkouškové období
18. 6. 2020 v 10:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor POL
25. 6 .2020 přijímací zkoušky do doktorského studia
9. 7. – 10 7. 2020 promoce

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 4. – 30. 4. 2020 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, písemná část červen 2020) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
10. 4. 2020 (včetně) vložení bakalářské práce do diplomového semináře
17. 4. 2020 sdělení hodnocení diplomového semináře
5. 5. 2020 do 15:00 hod. termín odevzdání bakalářských prací obor POL
21. 5. 2020 k dispozici posudky bakalářských prací POL (posudky budou vedoucím i oponentem vloženy do archivu závěrečné práce studenta)
1. 6. 2020 od 9:00 v U41, 42, 43, 44 obhajoby bakalářských prací pro obor POL (rozpisy budou zveřejněny v IS_sekce_STUDIUM)
2. 6. 2020 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor POL

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 4. – 10. 5. 2020 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní zkouška – červen 2020) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
22. 4. 2020 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
7. 5. 2020 hodnocení diplomového semináře
19. 5. 2020 do 15 hod. termín odevzdání magisterských prací POL
5. 6. 2019 k dispozici posudky magisterských prací POL (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
15. 6. 2020 od 9:00 v U41, U42, U43, U44 obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
16. 6. 2020 od 9:00 v U41, U42, U43 obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška