Jarní semestr 2021

BSS
1. 3. - 30. 5. 2021 výuka 
1. 3. - 14. 3. 2021 změny v zápise předmětů
1. 1. - 30. 4. 2021 přihlášky do magisterského studia (zahájení studia podzim 2021)
1. 1. - 30. 4. 2021 přihlášky do doktorského studia (zahájení studia podzim 2021)
1. 1. - 30. 4. 2021 přihlášky k rigoróznímu řízení
do 22. 4. 2021 přihlášky k obhajobám doktorských prací a ke státním dokt. zkouškám
30. 4. 2021 registrace k tématu  bakalářských a magisterských prací  pro obory POL i BSS prostřednictvím ISu s předpokládanou obhajobou leden 2022
do 16. 5. 2021 stanovení termínů zkoušek za jarní semestr
do 16. 5. 2021 stanovení složení komisí SZZ
31. 5. - 11. 7. 2021 zkouškové období
25. 6. 2021 v 10:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor POL
25. 6. 2021 ve 12:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor BSS
28. 6. 2021 přijímací zkoušky do doktorského studia
14. 7. - 15. 7. 2021 promoce (bude potvrzeno, dle aktuální situace)

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 4. - 30. 4. 2021 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, písemná část červen 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
27. 4. 2021(včetně) vložení bakalářské práce do diplomového semináře
11. 5. 2021 sdělení hodnocení diplomového semináře
25. 5. 2021 do 15 hod. termín odevzdání bakalářských prací BSS (elektronicky, on-line)
7. 6. 2021 k dispozici posudky bakalářských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
14. - 15. 6. 2021 od 9:00, on-line skrze Zoom obhajoby bakalářských prací a ústní SZZ pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn v IS_sekce_STUDIUM)

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 4. - 10. 5. 2021 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní zkouška – červen 2020) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
3. 5. 2021 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
17. 5. 2021 hodnocení diplomového semináře
31. 5. 2021  do 15 hod. termín odevzdání magisterských prací BSS (elektronicky, on-line)
14. 6. 2021 k dispozici posudky magisterských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
22. - 24. 6.2021 od 9:00, on-line skrze Zoom obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
POL
1. 3. - 30. 5. 2021 výuka 
1. 3. - 14. 3. 2021 změny v zápise předmětů
1. 1. - 30. 4. 2021 přihlášky do magisterského studia (zahájení studia podzim 2021)
1. 1. - 30. 4. 2021 přihlášky do doktorského studia (zahájení studia podzim 2021)
1. 1. - 30. 4. 2021 přihlášky k rigoróznímu řízení
do 22. 4. 2021 přihlášky k obhajobám doktorských prací a ke státním dokt. zkouškám
30. 4. 2021 registrace k tématu  bakalářských a magisterských prací  pro obory POL i BSS prostřednictvím ISu s předpokládanou obhajobou leden 2022
do 16. 5. 2021 stanovení termínů zkoušek za jarní semestr
do 16. 5. 2021 stanovení složení komisí SZZ
31. 5. - 11. 7. 2021 zkouškové období
25. 6. 2021 v 10:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor POL
25. 6. 2021 ve 12:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor BSS
28. 6. 2021 přijímací zkoušky do doktorského studia
14. 7. - 15. 7. 2021 promoce (bude potvrzeno, závisí na aktuální situaci)

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 4. - 30. 4. 2021 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, písemná část červen 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
19. 4. 2021 vložení bakalářské práce do diplomového semináře
3. 5. 2021 sdělení hodnocení diplomového semináře
17. 5. 2021 do 15:00 hod. termín odevzdání bakalářských prací obor POL (elektronicky, on-line)
31. 5. 2021 k dispozici posudky bakalářských prací POL (posudky budou vedoucím i oponentem vloženy do archivu závěrečné práce studenta)
7. - 8. 6. 2021 od 9:00, on-line skrze Zoom obhajoby bakalářských prací a ústní SZZ pro obor POL (rozpisy budou zveřejněny v IS_sekce_STUDIUM)

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 4. - 10. 5. 2021 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní zkouška – červen 2020) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
3. 5. 2021 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
17. 5. 2021 hodnocení diplomového semináře
31. 5. 2021 do 15 hod. termín odevzdání magisterských prací POL (elektronicky, on-line)
14. 6. 2021 k dispozici posudky magisterských prací POL (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
21. - 22. 6. 2021 od 9:00, on-line skrze Zoom obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
CDS

1. 3. – 30. 5. 2021

Teaching

1. 3. – 14. 3. 2021

Course enrolment changes

until 30. 4. 2021

Applications for the doctoral programme (enrolment Autumn 2021)

until  22. 4. 2021

Application for doctoral thesis defence and doctoral state examination

until 30. 4. 2021

Topic registration for master thesis through the IS, expected defence in January 2022

until 16. 5. 2021

Selection of committee members for the state examination

until 16. 5. 2021

Publication of examination dates for the Spring Semester

31. 5. – 11. 7. 2021

Exam period

28. 6. 2021

Entrance examination for the doctoral programme

14. 7. – 15. 7. 2021

Graduation ceremony (TBC)

Final State Examinations

1. 4. - 10. 5. 2021 Registration for the masters’ state examination through the IS (the thesis defence and oral examination – June 2021) ; an electronic version of the thesis uploaded into the Archive of Theses/Dissertations in the IS; printed version in two copies is presented on the day of the exam
3. 5. 2021 (inclusive) Deadline for uploading the thesis into the Homework Vaults of the Diploma Seminar course
17. 5. 2021 Evaluation of the Diploma Seminar available
31. 5. 2021 until 3 p.m. Deadline for submitting the electronic version of the master’s thesis for CDS
14. 6. 2021 Supervisor’s and reader’s reports available for CDS (uploaded into the Archive of Theses/Dissertations)
23. - 24. 6. 2021 from 10:00 to 14:00 (online, via Zoom) Master’s theses defences and oral exam for CDS  (schedule will be available only in the IS – application STUDIES) 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info