Jarní semestr 2023

13. 2. - 14. 5. 2023 výuka
13. 2. - 26. 2. 2023 změny v zápise předmětů
1. 1. - 30. 4. 2023 přihlášky do magisterského studia (zahájení studia podzim 2023)
1. 1. - 30. 4. 2023 přihlášky do doktorského studia (zahájení studia podzim 2023)
1. 1. - 30. 4. 2023 přihlášky k rigoróznímu řízení
do 21. 4. 2023 přihlášky k obhajobám doktorských prací a ke státním dokt. zkouškám
30. 4. 2023 registrace k tématu bakalářských a magisterských prací pro obory POL i BSS prostřednictvím ISu s předpokládanou obhajobou leden 2024
do 30. 4. 2023 stanovení termínů zkoušek za jarní semestr
do 7. 5. 2023 stanovení složení komisí SZZ
15. 5. - 25. 6. 2023 zkouškové období
20. 6. 2023 v 10:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor POL
20. 6. 2023 ve 12:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor BSS
21. 6. 2023 přijímací zkoušky do doktorského studia
7. 9. - 8. 9. 2023 promoce

 

Harmonogram SZZ

BSS

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 4. - 4. 5. 2023 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, písemná část červen 2023) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
27. 4. 2023 vložení bakalářské práce do diplomového semináře
4. 5. 2023 sdělení hodnocení diplomového semináře
16. 5. 2023 do 12:00 hod. termín odevzdání bakalářských prací BSS
29. 5. 2023 k dispozici posudky bakalářských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
5. 6. 2023 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby bakalářských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn v IS_sekce_STUDIUM)
6. 6. 2023 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor BSS

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 4. - 4. 5. 2023 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní zkouška – červen 2023) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
3. 5. 2023 vložení diplomové práce do diplomového semináře
15. 5. 2022 hodnocení diplomového semináře
24. 5. 2023 do 12:00 hod. termín odevzdání magisterských prací BSS
6. 6. 2023 k dispozici posudky magisterských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
14. 6. 2023 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a odborná rozprava
15. 6. 2023 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a odborná rozprava
POL

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 4. - 4. 5. 2023 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, písemná část květen 2023) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
20. 4. 2023 vložení bakalářské práce do diplomového semináře
27. 4. 2023 sdělení hodnocení diplomového semináře
9. 5. 2023 do 12:00 hod. termín odevzdání bakalářských prací obor POL
22. 5. 2023 k dispozici posudky bakalářských prací POL (posudky budou vedoucím i oponentem vloženy do archivu závěrečné práce studenta)
29. 5. 2023 od 9:00 v U41, 42, 43, 44 obhajoby bakalářských prací pro obor POL (rozpisy budou zveřejněny v IS_sekce_STUDIUM)
30. 5. 2023 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor POL

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 4. - 4. 5.2 023 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní zkouška – červen 2023) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
3. 5. 2023 vložení diplomové práce do diplomového semináře
15. 5. 2023 hodnocení diplomového semináře
24. 5. 2023 do 12:00 hod. termín odevzdání magisterských prací POL
5. 6. 2023 k dispozici posudky magisterských prací POL (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
12. 6. 2023 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a odborná rozprava
13. 6. 2023 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a odborná rozprava
CDS

Conflict and Democracy Studies - Final State Examinations

1. 4. - 5. 5. 2023 Registration for the Masters’ state examination through the IS (expected thesis defence and oral examination in June 2023)
3. 5. 2023 Deadline for uploading the thesis draft into the Homework Vaults of the Diploma Seminar course
15. 5. 2023 Evaluation of the Diploma Seminar available
24. 5. 2023 by 12 p.m. Deadline for submitting the final version of the Master’s thesis. The thesis is submitted in one hard copy to the department secretariat and electronically via IS (the Archive of Theses/Dissertations)
7. 6. 2023 Supervisor’s and reader’s reports available for CDS (uploaded into the Archive of Theses/Dissertations)
15. 6. 2023, 9:00, U43 Master’s thesis defences and oral exam for CDS (schedule will be available only in the IS – application STUDIES)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info