Podzimní semestr 2020

BSS
5. 10. - 17. 1. 2021 výuka 
5. 10. - 18. 10. 2020 změny v zápise předmětů
1. 8. - 30. 11. 2020 přihlášky do magisterského studia (zahájení studia jaro 2021)
1. 8. - 30. 11. 2020 přihlášky do doktorského studia (zahájení studia jaro 2021)
1. 8. - 30. 11. 2020 přihlášky k rigoróznímu řízení
do  23. 11. 2020 přihlášky k obhajobám doktorských prací a ke státním dokt. zkouškám
do 30. 11. 2020 registrace k tématu  bakalářských a magisterských prací  pro obory POL i BSS prostřednictvím ISu s předpokládanou obhajobou červen 2021
do 3. 1. 2021 stanovení složení komisí SZZ
do 3. 1. 2021 stanovení termínů zkoušek za podzimní semestr
18. 1. - 28. 2. 2021 zkouškové období
11. 2. 2021  v 10:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor POL
11. 2. 2021 ve 12:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor BSS
18. 2. 2021 přijímací zkoušky do doktorského studia
25. 3. - 26. 3. 2021 promoce

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 10. - 30. 11. 2020 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní část leden 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i ústní části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
14. 12. 2020 (včetně) vložení bakalářské práce do diplomového semináře
28. 12. 2020 sdělení hodnocení diplomového semináře
11. 1. 2021 do 15 hod. termín odevzdání bakalářských prací BSS; ON-LINE
25. 1. 2021 k dispozici posudky bakalářských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
1.-2. 2. 2021 od 9:00; Zoom obhajoby bakalářských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 10. - 30. 11. 2020 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní zkouška – leden 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
21. 12. 2020 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
4. 1. 2021 hodnocení diplomového semináře
18. 1. 2021 do 15 hod. termín odevzdání magisterských prací BSS; ON-LINE
1. 2. 2021 k dispozici posudky magisterských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
9. 2. 2021 od 9:00; Zoom obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
POL
5. 10. - 17. 1. 2021 výuka 
5. 10. - 18. 10. 2020 změny v zápise předmětů
1. 8. - 30. 11. 2020 přihlášky do magisterského studia (zahájení studia jaro 2021)
1. 8. - 30. 11. 2020 přihlášky do doktorského studia (zahájení studia jaro 2021)
1. 8. - 30. 11. 2020 přihlášky k rigoróznímu řízení
do  23. 11. 2020 přihlášky k obhajobám doktorských prací a ke státním dokt. zkouškám
do 30. 11. 2020 registrace k tématu  bakalářských a magisterských prací  pro obory POL i BSS prostřednictvím ISu s předpokládanou obhajobou červen 2021
do 3. 1. 2021 stanovení složení komisí SZZ
do 3. 1. 2021 stanovení termínů zkoušek za podzimní semestr
18. 1. - 28. 2. 2021 zkouškové období
11. 2. 2021  v 10:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor POL
11. 2. 2021 ve 12:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor BSS
18. 2. 2021 přijímací zkoušky do doktorského studia
25. 3. - 26. 3. 2021 promoce

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 10. - 30. 11. 2020 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní část leden 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i ústní části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
1. 12. 2020 (včetně) vložení bakalářské práce do diplomového semináře
14. 12. 2020 sdělení hodnocení diplomového semináře
28. 12. 2020 do 15 hod. termín odevzdání bakalářských prací obor POL ; ON -LINE
11. 1. 2021 k dispozici posudky bakalářských prací POL (posudky budou vedoucím i oponentem vloženy do archivu závěrečné práce studenta)
18.-19. 1. 2021 od 9:00; Zoom obhajoby bakalářských prací pro obor POL (rozpisy budou zveřejněny v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 10. - 30. 11. 2020 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní zkouška – leden 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
21. 12. 2020 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
4. 1. 2021 hodnocení diplomového semináře
18. 1. 2021 do 15 hod. termín odevzdání magisterských prací POL; ON-LINE
1. 2. 2021 k dispozici posudky magisterských prací POL (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
8. 2. 2021 od 9:00; Zoom obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info