Podzimní semestr 2023

18. 9. - 17. 12. 2023 výuka
18. 9. - 1. 10. 2023 změny v zápise předmětů
1. 8. - 30. 11. 2023 přihlášky do magisterského studia (zahájení studia jaro 2024)
1. 8. - 30. 11. 2023 přihlášky do doktorského studia (zahájení studia jaro 2024)
1. 8. - 30. 11. 2023 přihlášky k rigoróznímu řízení
do 21. 11. 2023 přihlášky k obhajobám doktorských prací a ke státním dokt. zkouškám
do 30. 11. 2023 registrace k tématu bakalářských a magisterských prací pro obory POL i BSS prostřednictvím ISu s předpokládanou obhajobou červen 2024
do 24. 12. 2023 stanovení složení komisí SZZ
do 18. 12. 2023 stanovení termínů zkoušek za podzimní semestr
2. 1. - 16. 2. 2024 zkouškové období
25. 1. 2024 v 10:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor POL
25. 1. 2024 ve 12:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor BSS
1. 2. 2024 přijímací zkoušky do doktorského studia
viz fakultní terminář promoce

Harmonogram SZZ

BSS

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 10. - 30. 11. 2023 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, písemná část leden 2024) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
21. 11. 2023 vložení bakalářské práce do diplomového semináře
30. 11. 2023 sdělení hodnocení diplomového semináře
12. 12. 2023 do 12 hod. termín odevzdání bakalářských prací BSS
21. 12. 2023 k dispozici posudky bakalářských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
15. 1. 2024 od 9:00 v U41, 42 a 43 obhajoby bakalářských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn v IS_sekce_STUDIUM)
16. 1. 2024 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor BSS

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 10. - 30. 11. 2023 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní zkouška – leden 2024) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
5. 12. 2023 vložení diplomové práce do diplomového semináře
19. 12. 2023 hodnocení diplomového semináře
4. 1. 2024 do 12 hod. termín odevzdání magisterských prací BSS
16. 1. 2024 k dispozici posudky magisterských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
23. 1. 2024 od 9:00 v U41, 42 a 43 obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
POL

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 10. - 30. 11. 2023 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, písemná část leden 2024) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
20. 11. 2023 vložení bakalářské práce do diplomového semináře
29. 11. 2023 sdělení hodnocení diplomového semináře
11. 12. 2023 do 12 hod. termín odevzdání bakalářských prací obor POL
20. 12. 2023 k dispozici posudky bakalářských prací POL (posudky budou vedoucím i oponentem vloženy do archivu závěrečné práce studenta)
8. 1. 2024 od 9:00 v U41,42 a 43 obhajoby bakalářských prací pro obor POL (rozpisy budou zveřejněny v IS_sekce_STUDIUM)
9. 1. 2024 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor POL

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 10. - 30. 11. 2023 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní zkouška – leden 2024) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
5. 12. 2023 vložení diplomové práce do diplomového semináře
19. 12. 2023 hodnocení diplomového semináře
4. 1. 2024 do 12 hod. termín odevzdání magisterských prací POL
15. 1. 2024 k dispozici posudky magisterských prací POL (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
22. 1. 2024 od 9:00 v U41 ,42, 43 a 44 obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
CDS

Conflict and Democracy Studies - Final State Examinations

1. 10. - 30. 11. 2023 Registration for the masters’ state examination through the IS (the thesis defence and oral examination – January 2024) ; an electronic version of the thesis uploaded into the Archive of Theses/Dissertations in the IS; printed version in two copies is presented on the day of the exam
6. 12. 2023 Deadline for uploading the thesis into the Homework Vaults of the Diploma Seminar course
20. 12. 2023 Evaluation of the Diploma Seminar available
4. 1. 2024 until 12 p.m. Deadline for submitting the electronic version of the master’s thesis for CDS
17. 1. 2024 Supervisor’s and reader’s reports available for CDS (uploaded into the Archive of Theses/Dissertations)
24. 1. 2024 od 9:00 v U41, 42 a 43 Master’s theses defences and oral exam for CDS (schedule will be available only in the IS – application STUDIES)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info