Jarní semestr 2022

14. 2. - 15. 5. 2022 výuka
14. 2. - 27. 2. 2022 změny v zápise předmětů
1. 1. - 30. 4. 2022 přihlášky do magisterského studia (zahájení studia podzim 2021)
1. 1. - 30. 4. 2022 přihlášky do doktorského studia (zahájení studia podzim 2021)
1. 1. - 30. 4. 2022 přihlášky k rigoróznímu řízení
do 21. 4. 2022 přihlášky k obhajobám doktorských prací a ke státním dokt. zkouškám
30. 4. 2022 registrace k tématu bakalářských a magisterských prací pro obory POL i BSS prostřednictvím ISu s předpokládanou obhajobou leden 2023
do 1. 5. 2022 stanovení termínů zkoušek za jarní semestr
do 8. 5. 2022 stanovení složení komisí SZZ
16. 5 - 26. 6. 2022 zkouškové období
22. 6. 2022 v 10:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor POL
22. 6. 2022 ve 12:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor BSS
23. 6. 2022 přijímací zkoušky do doktorského studia
8. 9. - 9. 9. 2022 promoce

Harmonogram SZZ

BSS

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 4. - 5. 5. 2022 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, písemná část červen 2022) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
26. 4. 2022 (včetně) vložení bakalářské práce do diplomového semináře
3. 5. 2022 sdělení hodnocení diplomového semináře
17. 5. 2022 do 15:00 hod. termín odevzdání bakalářských prací BSS
30. 5. 2022 do 15:00 hod. k dispozici posudky bakalářských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
6. - 7. 6. 2022 od 9:00 v U41, U42, U43 obhajoby bakalářských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn v IS_sekce_STUDIUM)
6. - 7. 6. 2022 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor BSS

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 4. - 5. 5. 2022 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní zkouška – červen 2022) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
3. 5. 2022 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
17. 5. 2022 hodnocení diplomového semináře
31. 5. 2022 do 15:00 hod. termín odevzdání magisterských prací BSS
7. 6. 2022 do 15:00 hod. k dispozici posudky magisterských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponentem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
15. - 16. 6. 2022 od 9:00 v U41, U42, U43 obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
15. - 16. 2022 od 9:00 v U41, U42, U43 obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
POL

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 4. - 30. 4. 2022 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, písemná část květen 2022) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
19. 4. 2022 vložení bakalářské práce do diplomového semináře
26. 4. 2022 sdělení hodnocení diplomového semináře
10. 5. 2022 do 15:00 hod. termín odevzdání bakalářských prací obor POL
23. 5. 2022 do 15:00 hod. k dispozici posudky bakalářských prací POL (posudky budou vedoucím i oponentem vloženy do archivu závěrečné práce studenta)
30. - 31. 5.2022 od 9:00 v U41, U42, U43, U44 obhajoby bakalářských prací pro obor POL (rozpisy budou zveřejněny v IS_sekce_STUDIUM)
30. - 31. 5. od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor POL

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 4. - 5. 5. 2022 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní zkouška – červen 2022) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
3. 5. 2022 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
17. 5. 2022 hodnocení diplomového semináře
31. 5. 2022 do 15:00 hod. termín odevzdání magisterských prací POL
6. 6. 2022 do 15:00 hod. k dispozici posudky magisterských prací POL (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
13. - 14. 6. 2022 od 9:00 v U41, U42, U43, U44 obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
13. - 14. 6. 2022 od 9:00 v U41, U42, U43 obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
CDS

Conflict and Democracy Studies - Final State Examinations

1. 4. - 5. 5. 2022 Registration for the masters’ state examination through the IS (the thesis defence and oral examination – June 2022); an electronic version of the thesis uploaded into the Archive of Theses/Dissertations in the IS; printed version in two copies is presented on the day of the exam
3. 5. 2022 (inclusive) Deadline for uploading the thesis into the Homework Vaults of the Diploma Seminar course
17. 5. 2022 Evaluation of the Diploma Seminar available
31. 5. 2022 until 3 p.m. Deadline for submitting the electronic version of the master’s thesis for CDS
7. 6. 2022 until 3 p.m. Supervisor’s and reader’s reports available for CDS (uploaded into the Archive of Theses/Dissertations)
15. - 16. 6. 2022 from 9:00 (Room U43) Master’s theses defences and oral exam for CDS (schedule will be available only in the IS – application STUDIES)

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info