Jarní semestr 2021

BSS
1. 3. - 30. 5. 2021 výuka 
1. 3. - 14. 3. 2021 změny v zápise předmětů
1. 1. - 30. 4. 2021 přihlášky do magisterského studia (zahájení studia podzim 2021)
1. 1. - 30. 4. 2021 přihlášky do doktorského studia (zahájení studia podzim 2021)
1. 1. - 30. 4. 2021 přihlášky k rigoróznímu řízení
do 22. 4. 2021 přihlášky k obhajobám doktorských prací a ke státním dokt. zkouškám
30. 4. 2021 registrace k tématu  bakalářských a magisterských prací  pro obory POL i BSS prostřednictvím ISu s předpokládanou obhajobou leden 2022
do 16. 5. 2021 stanovení termínů zkoušek za jarní semestr
do 16. 5. 2021 stanovení složení komisí SZZ
31. 5. - 11. 7. 2021 zkouškové období
25. 6. 2021 v 10:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor POL
25. 6. 2021 ve 12:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor BSS
Bude doplněno přijímací zkoušky do doktorského studia
14. 7. - 15. 7. 2021 promoce

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 4. - 30. 4. 2021 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, písemná část červen 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
27. 4. 2021(včetně) vložení bakalářské práce do diplomového semináře
11. 5. 2021 sdělení hodnocení diplomového semináře
25. 5. 2021 do 15 hod. termín odevzdání bakalářských prací BSS
7. 6. 2021 k dispozici posudky bakalářských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
14. - 15. 6. 2021 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby bakalářských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn v IS_sekce_STUDIUM)
14. - 15. 6. 2021 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor BSS

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 4. - 10. 5. 2021 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní zkouška – červen 2020) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
3. 5. 2021 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
17. 5. 2021 hodnocení diplomového semináře
31. 5. 2021  do 15 hod. termín odevzdání magisterských prací BSS
14. 6. 2021 k dispozici posudky magisterských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
22. - 24. 6.2021 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
22. - 24. 6. 2020 od 9:00 v U41 ,42, 43 obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
POL
1. 3. - 30. 5. 2021 výuka 
1. 3. - 14. 3. 2021 změny v zápise předmětů
1. 1. - 30. 4. 2021 přihlášky do magisterského studia (zahájení studia podzim 2021)
1. 1. - 30. 4. 2021 přihlášky do doktorského studia (zahájení studia podzim 2021)
1. 1. - 30. 4. 2021 přihlášky k rigoróznímu řízení
do 22. 4. 2021 přihlášky k obhajobám doktorských prací a ke státním dokt. zkouškám
30. 4. 2021 registrace k tématu  bakalářských a magisterských prací  pro obory POL i BSS prostřednictvím ISu s předpokládanou obhajobou leden 2022
do 16. 5. 2021 stanovení termínů zkoušek za jarní semestr
do 16. 5. 2021 stanovení složení komisí SZZ
31. 5. - 11. 7. 2021 zkouškové období
25. 6. 2021 v 10:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor POL
25. 6. 2021 ve 12:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor BSS
Bude doplněno přijímací zkoušky do doktorského studia
14. 7. - 15. 7. 2021 promoce

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 4. - 30. 4. 2021 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, písemná část červen 2021) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
19. 4. 2021 vložení bakalářské práce do diplomového semináře
3. 5. 2021 sdělení hodnocení diplomového semináře
17. 5. 2021 do 15:00 hod. termín odevzdání bakalářských prací obor POL
31. 5. 2021 k dispozici posudky bakalářských prací POL (posudky budou vedoucím i oponentem vloženy do archivu závěrečné práce studenta)
7. - 8. 6. 2021 od 9:00 v U41, 42, 43, 44 obhajoby bakalářských prací pro obor POL (rozpisy budou zveřejněny v IS_sekce_STUDIUM)
7. - 8. 6. 2021 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor POL

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 4. - 10. 5. 2021 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní zkouška – červen 2020) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
3. 5. 2021 (včetně) vložení diplomové práce do diplomového semináře
17. 5. 2021 hodnocení diplomového semináře
31. 5. 2021 do 15 hod. termín odevzdání magisterských prací POL
14. 6. 2021 k dispozici posudky magisterských prací POL (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
21. - 22. 6. 2021 od 9:00 v U41, 42, 43, 44 obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška
21. - 22. 6. 2021 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a ústní zkouška

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info