Jarní semestr 2024

19. 2. - 19. 5. 2024 výuka
19. 2. - 3. 3. 2024 změny v zápise předmětů
1. 1. - 30. 4. 2024 přihlášky do magisterského studia (zahájení studia podzim 2024)
1. 1. - 30. 4. 2024 přihlášky do doktorského studia (zahájení studia podzim 2024)
1. 1. - 30. 4. 2024 přihlášky k rigoróznímu řízení
do 22. 4. 2024 přihlášky k obhajobám doktorských prací a ke státním dokt. zkouškám
30. 4. 2024 registrace k tématu bakalářských a magisterských prací pro obory POL i BSS prostřednictvím ISu s předpokládanou obhajobou leden 2025
do 5. 5. 2024 stanovení termínů zkoušek za jarní semestr
do 12. 5. 2024 stanovení složení komisí SZZ
20. 5. - 28. 6. 2024 zkouškové období
25. 6. 2024 v 10:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor POL
25. 6. 2024 ve 12:00 hod. přijímací zkoušky do mgr. studia obor BSS
21. 6. 2024 přijímací zkoušky do doktorského studia
21. 1. - 22. 3. 2024 promoce

Harmonogram SZZ

BSS

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 3. - 30. 4. 2024 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, písemná část červen 2024) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
22. 4. 2024 vložení bakalářské práce do diplomového semináře
3. 5. 2024 sdělení hodnocení diplomového semináře
16. 5. 2024 do 12:00 hod. termín odevzdání bakalářských prací BSS
27. 5. 2024 k dispozici posudky bakalářských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
3. 6. 2024 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby bakalářských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn v IS_sekce_STUDIUM)
4. 6. 2024 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor BSS

Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor BSS

1. 3. - 30. 4. 2024 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor BSS (obhajoba, ústní zkouška – červen 2024) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
3. 5. 2024 vložení diplomové práce do diplomového semináře
14. 5. 2024 hodnocení diplomového semináře
29. 5. 2024 do 12:00 hod. termín odevzdání magisterských prací BSS
11. 6. 2024 k dispozici posudky magisterských prací BSS (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
19. 6. 2024 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a odborná rozprava
20. 6. 2024 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby magisterských prací pro obor BSS (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a odborná rozprava
POL

Bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1. 3. - 30. 4. 2024 přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, písemná část květen 2024) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student přihlášen k SZZ (obhajobě i písemné části) a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být v ISu přihlášeni také studenti konající pouze část písemnou (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
17. 4. 2024 vložení bakalářské práce do diplomového semináře
29. 4. 2024 sdělení hodnocení diplomového semináře
9. 5. 2024 do 12:00 hod. termín odevzdání bakalářských prací obor POL
20. 5. 2024 k dispozici posudky bakalářských prací POL (posudky budou vedoucím i oponentem vloženy do archivu závěrečné práce studenta)
27. 5. 2024 od 9:00 v U41, 42, 43, 44 obhajoby bakalářských prací pro obor POL (rozpisy budou zveřejněny v IS_sekce_STUDIUM)
28. 5. 2024 od 9:00 v P51 písemná část bakalářských SZZ pro obor POL

 Magisterské státní závěrečné zkoušky pro obor POL

1.3. - 30.4.2024 přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce obor POL (obhajoba, ústní zkouška – červen 2024) prostřednictvím ISu; při samotném odevzdání závěrečné práce musí být student ke SZZ přihlášen a práce musí být vložena v archivu závěrečné práce; do stanoveného termínu musí být přihlášeni také studenti konající pouze část ústní (i v případě přerušeného studia a opakování některé části SZZ)
2. 5. 2024 vložení diplomové práce do diplomového semináře
13. 5. 2024 hodnocení diplomového semináře
27. 5. 2024 do 12:00 hod. termín odevzdání magisterských prací POL
10. 6. 2024 k dispozici posudky magisterských prací POL (posudky budou vedoucím i oponenetem vloženy do archivu diplomové práce studenta)
17. 6. 2024 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a odborná rozprava
18. 6. 2024 od 9:00 v U41, 42, 43 obhajoby magisterských prací pro obor POL (rozpis bude zveřejněn pouze v IS_sekce_STUDIUM) a odborná rozprava
CDS

Conflict and Democracy Studies - Final State Examinations

1. 3. - 30. 4. 2024 Registration for the masters’ state examination through the IS (the thesis defence and oral examination – January 2024) ; an electronic version of the thesis uploaded into the Archive of Theses/Dissertations in the IS; printed version in two copies is presented on the day of the exam
3. 5. 2024 Deadline for uploading the thesis into the Homework Vaults of the Diploma Seminar course
14. 5. 2024 Evaluation of the Diploma Seminar available
29. 5. 2024 until 12 p.m. Deadline for submitting the electronic version of the master’s thesis for CDS
11. 6. 2024 Supervisor’s and reader’s reports available for CDS (uploaded into the Archive of Theses/Dissertations)
19 - 20. 6. 2024 from 9:00 in 43 Master’s theses defences and oral exam for CDS (schedule will be available only in the IS – application STUDIES)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info