Katedra politologie poskytuje studentům možnost účastnit se na projektu s názvem „Masarykovy stáže pro nadané politology“. Projekt je určen pro aktivní studentky a studenty bakalářského či magisterského stupně na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Katedra nabízí nadaným studentům politologie možnost zúčastnit se pracovní stáže na jedné z vybraných institucí, díky níž mohou získat cenné pracovní zkušenosti, pochopit fungování jednotlivých institucí a zvýšit tak možnosti svého pozdějšího uplatnění na trhu práce.

Výběrová řízení k obsazení stáží jsou vypisována každoročně a nabízené stáže se obměňují podle spolupracujících organizací či institucí (tzv. poskytovatelů stáže). Délka a podoba stáže závisí na poskytovateli, obvykle se však pohybuje v rozmezí cca 4-6 týdnů (podle požadavků jednotlivých institucí).

Výběrová řízení v roce 2020​

Studenti se mohou hlásit na více stáží, je ale nutné přihlásit se na každou zvlášť. Není tedy přípustné poslat jednu univerzální přihlášku. Dále je nutné, aby zájemci o stáž respektovali podmínky hostitelské instituce.

O získání stáže se rozhoduje ve dvou kolech.

Do prvního kola budou zařazeni studenti, kteří na níže uvedený e-mail zašlou tyto dokumenty:

 • motivační dopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_MD),
 • životopis (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_CV),
 • případně další dokumenty, které jsou vyžadovány jednotlivými institucemi (soubor pojmenujte podle tohoto vzoru: PRIJMENI_typ_dokumentu).


O postupu do druhého kola rozhoduje Rada Masarykových stáží pro nadané politology, kterou tvoří:

 • Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D.,
 • prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.,
 • prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.,
 • doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.,
 • Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Druhé kolo probíhá (většinou) formou ústních pohovorů přímo v hostitelské insituci. Té současně náleží právo rozhodnout o přijetí stážisty. Katedra politologie je tak primárně zodpovědná za posouzení akademických a společenských kvalit uchazeče.

Po absolvování stáže je student povinen odevzdat závěrečnou zprávu o průběhu stáže.

 

HARMONOGRAM:


Informační schůzka: 10. března, 11:35 U41

Termín pro zaslání přihlášek: 17. březen

Termín výsledků prvního kola: nejpozději 23. března

Termín výsledků druhého kola: dle rozhodnutí instituce

Termín konání stáže: dle požadavků instituce

Minimální délka stáže: 4 týdny

e-mail pro přihlašování: eibl@fss.muni.cz


 

Nabízené stáže

Ústav pro studium totalitních režimů

Popis stáže:

Standardizovaný průběh stáže obsahuje exkurzní prohlídku pracovišť a seznámení s jednotlivými činnostmi a nejméně třítýdenní působení stážisty v rámci určitého projektu. Stážista se může podle vlastních preferencí po dohodě zapojit do vzdělávacích, výzkumných, historických či edičních projektů ústavu.

Podmínky stáže:

 • zájem o československou historii 2. poloviny 20. století
 • základy práce s MS Office

Kancelář poslaneckého klubu a marketingového oddělení TOP 09

Popis stáže:

Stáž bude probíhat pro poslanecký klub, přičemž není vyloučeno, že bude stážista pověřován úkoly pro jednotlivé poslance a pro centrální kancelář. Bude se jednat o psaní tiskových zpráv, účasti na jednáních a plnění samostatných úkolů, spolupráce v oddělení volebního marketingu.

Podmínky stáže:

 • obecný přehled o současné politické a společenské situaci
 • PC na vyšší uživatelské úrovni
 • AJ výhodou
 • znalost gramatiky jazyka českého
 • schopnost písemného projevu
 • flexibilita, nasazení, práce v týmu, diskrétnost

Piráti - krajský mediální odbor (Jihomoravský kraj)

Popis stáže:

Do pirátského týmu ke kampani do krajských voleb hledáme zájemce a zájemkyně o stáž v rozsahu 6–20 týdnů (dle dohody). V rámci stáže se student/ka bude účastnit schůzí volebního týmu nebo schůzí krajského mediálního odboru a bude spolupracovat přímo s čelními kandidáty.
Náplní stáže bude zpracovávání rešerší dle zadání, práce s daty, asistence pro čelní kandidáty (legislativní podpora, rešerše pro jednotlivce atd.), zpracovávání podkladů pro mediální výstupy, dále pomoc s přípravou mediálních výstupů od tiskových zpráv, přes komentáře, až po posty na sociální sítě, a také pomoc s přípravou tiskových konferencí. V případě zájmu o dlouhodobější spolupráci z obou stran je možné se zapojit do týmu kMO i v dalších letech. Stáž bude student/ka vykonávat z domova, v prostorách sídla KS JmK či po domluvě v prostorách, kde se budou konat schůzky.

Podmínky stáže:

 •  orientace zejména v současné krajské politice, orientace v komunální a celostátní politice výhodou
 • základní orientace v pirátském programu, tématech a hodnotách
 • výborná znalost českého jazyka, další jazyk je výhodou
 • schopnost učit se za chodu a pracovat efektivně
 • spolehlivost a zodpovědný přístup k zadaným úkolům
 • zájem o politický marketing
 • zkušenost s PR, žurnalistikou a sociálními médii výhodou, ne však podmínkou

Pravý břeh, z.s.

Popis stáže:

 • zpracuje policy paper (10 stran) na předem domluvené téma z oblasti vnitřní politiky (životní prostředí, vzdělávání atd.)
 • sleduje vývoj vybrané oblasti,
 • připravuje průběžný monitoring médií a sociálních sítí
 • přichází s vlastními zkušenostmi a nápady

Podmínky stáže:

 • minimálně 4 ukončené semestry bakalářského cyklu v oboru politologie nebo podobném
 • znalost anglického jazyka minimálně na pracovní úrovni (další jazyky výhodou)
 • orientaci v oblasti politiky evropských zemí
 • zájem o moderní konzervativní a liberální politiku
 • časovou flexibilitu, docházku do kanceláře minimálně jednou týdně (třída Kpt. Jaroše, Brno)
 • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce

Co nabízí Pravý břeh, z.s.:

 • možnost jednorázové odměny za mimořádně kvalitní paper
 • flexibilní rozvrh
 • prohloubení praktických znalostí
 • možnost profesního růstu a další spolupráce

Délka stáže: minimálně čtyři týdny (ceteris paribus dáváme přednost zájemcům o dlouhodobější spolupráci)

Termín: dle domluvy

Slash PR

Popis stáže:

Co čeká studenty na stáži v SLASH PR:

 • úvodní workshop „Co to PR vlastně je?“
 • detailní seznámení s českými a slovenskými médii
 • osobní účast na setkáních s novináři
 • osobní účast na poradách s klienty
 • realizace rešerší a analýz pro přípravu PR strategií
 • spolupráce s kolegy na přípravě PR strategií
 • tvorba tiskových zpráv a PR článků
 • spolupráce s týmem na přípravě nových komunikačních témat
 • spolupráce na produkci tiskových konferencí a kulatých stolů
 • příprava vyhodnocení PR kampaní a pravidelný reporting projektů
 • seznámení s dalšími oblastmi PR (příprava mediálních kampaní, příprava průzkumů veřejného mínění, správa sociálních sítí, atd.)

Požadavky na stážist(k)u:

 • zajímavá se o politiku a ta česká mu není cizí
 • chce si vyzkoušet práci na volební kampani pro STAN JMK do krajského zastupitelstva a do Senátu PČR
 • má základní představu o tom, co je obsahem PR komunikace
 • má přehled o české mediální scéně
 • rád/a by si vyzkoušel/a psaní různorodých textů (tiskové zprávy, PR články, příspěvky na sociální sítě, a jiné)
 • je otevřený/á novým zkušenostem
 • je proaktivní, nebojí se přijít s vlastními nápady
 • má schopnost používat selský rozum
 • hledá zajímavou, různorodou práci při škole s perspektivou po absolvování studia nebo je absolvent/ka, který/á už ví, že PR je jeho/její budoucnost
 • umí anglicky (ideálně na úrovni B2)

Délka stáže: minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni.

Termín: dle domluvy

O SLASH Public Relations

V březnu letošního roku slaví agentura SLASH PR tři roky svého života. V současné době máme v portfoliu 9 stálých klientů, na kterých pracuje tým deseti mladých a šikovných lidí na dvou pobočkách v Brně a Praze. Primárně se zaměřujeme na korporátní komunikaci pro finanční instituce, developerské a IT společnosti. Významnou část našich klientů tvoří technologicky orientované startupy a VR/AR agentury. Více info na webu.

Termín: dle domluvy

Komunikační agentura CommLab

"Víš, jaké i/y se píše ve slově pravopyis? Ovládáš sociální sítě alespoň z poloviny tak dobře jako Mark Zuckerberg? A nebo alespoň umíš na chvilku přestat prokrastinovat? Pak jsi náš člověk!"

CommLab je mladá agentura (vznikli jsme v roce 2015), TikTok u nás pořád ale dělají jenom hodiny. Za to tě však můžeme naučit psát dechberoucí tiskové zprávy, protlačit klienta do médií, nebo ovládnout sociální sítě. Navíc si u nás vyzkoušíš práci pro opravdové špičky z nejrůznějších oblastí:

• máme v rámci Česka výhradní spolupráci se společností Facebook – zajišťujeme vše od komunikace produktů, přes organizaci eventů až po public affairs,
• staráme se o PR největší jazykové agentuře ve střední a východní Evropě, agentuře Skřivánek,
• koordinujeme komunikaci jedné z největších a nejprestižnějších marketingových konferencí ve střední Evropě, Marketing Festivalu,
• a další.

Jsme poměrně přátelský multi-kulti kolektiv, máme v týmu jednu Slovenku (dokonce až z Košic). Dobře mezi nás zapadneš, pokud ti nechybí smysl pro humor (čti: směješ se vtipům nadřízených), chutná ti asijská kuchyně a máš závislost na kávě. Když si padneme do oka, můžeme po zkušební době zvážit i možnost dlouhodobé spolupráce.

Podmínky stáže:

 • zájem o PR a sociální sítě
 • pozitivní přístup a smysl pro humor
 • trpělivost, kreativita, snaha učit se novým věcem, zkušenosti se psaním textů a tiskových zpráv výhodou
 • znalost anglického jazyka (min. B2) a láska ke kávě výhodou

Délka stáže:  minimálně čtyři týdny, zájemci o delší stáž jsou více než vítáni. Možnost dlouhodobé placené stáže/spolupráce.

Termín: dle domluvy

Úřad městské části Brno-střed - kancelář radní a místostarostky za KDU-ČSL

Příprava materiálů pro nejrůznější politická jednání (jednání komisí, zastupitelstva), rešerše souvisejících podkladů. Podpora v oblasti PR a prezentace na sociálních sítích a webu, psaní textů, fotografování na akcích

Podmínky stáže:

 • obecný přehled o komunální politice v Brně
 • minimálně 4 ukončené semestry bakalářského cyklu v oboru politologie
 • orientace v oblasti politického marketingu
 • samostatnost, flexibilita
 • iniciativnost je velmi vítána
 • výborná znalost českého jazyka slovem i písmem

Termín: dle domluvy

Contagious

Stáž v marketingovém poradenském týmu Contagious. Rešeršní i terénní práce na etnografickém projektu pro našeho významného mezinárodního klienta..

Podmínky stáže:

 • PC na vyšší uživatelské úrovni
 • základní znalosti o metodách aplikovaného marketingového kvalitativního výzkumu
 • zájem o etnografickou perspektivu
 • komunikativnost
 • kritické a kreativní myšlení
 • schopnost metodicky pořizovat etnografickou dokumentaci
 • schopnost věnovat projektu alespoň 10 hodin týdně – v Brně, v Praze, Hradci Králové nebo i na jiném místě v ČR či SR po předchozí dohodě

Stáž je honorovaná. V případě zájmu obou stran je možná domluva na trvalém smluvním vztahu.

Termín: dle domluvy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info