Tuhle část našeho webu máme obzvlášť rádi. Jde o galerii absolventů, která nám připománá, že to, co děláme, děláme dobře. Schválně se podívejte, kde všude můžete potkat naše absolventy, a přečtěte si, co o studiu u nás říkají.

Klára Vašíčková

„Politologii na FSS jsem zprvu vnímala jako druhý, doplňkový obor. Záhy se to však obrátilo a více mě bavily přednášky týkající se historie české politiky nebo ústavy. Díky tomu jsem najednou mnohem víc pochopila zemi, ve které žiju a její tak důležitou součást, jako je politická reprezentace. I když byla účast na přednáškách často nepovinná, vždy jsem především díky inspirativním učitelům, ráda přišla. Téměř všichni ve mně dokázali probudit nadšení a touhu pochopit politické procesy ještě o něco víc. S přechodem na magisterské studium se můj zájem o obor ještě prohloubil, a to především proto, že jsme lekce trávili v menších skupinkách, kde jsme si byli blíž jak se spolužáky, tak přednášejícími. Mnohem častěji jsme diskutovali a někdy možná i přemýšleli, co bychom udělali my na místě politiků. Našla jsem zálibu také ve volebních systémech, které jsou pro mě částečně stále trochu nepochopitelné, ale o to větší kouzlo mají. Netřeba ale psát o všem, co jsem na FSS měla ráda, snad jen poslední věc. Díky fakultě jsem vycestovala na Erasmus, což bude navždy patřit mezi mé nejhezčí vzpomínky v životě.“

Klára Vašíčková
ČTK

Marie Jílková

„Co můžete od studia politologie na FSS MU očekávat: otevřený prostor pro vaše myšlenky a kreativitu, hustou síť přátel, hromadu informací, vysoké nároky na kvalitu, podnětné prostředí, spravedlivé a laskavé vyučující, nepřeberné množství budoucích možností, podněty pro kritické myšlení a skvělý startovní bod pro budoucí kariéru.

Co vám studium politologie na FSS MU nezajistí: garantovaný měsíční příjem, levnou cestu k titulu, jednoduché odpovědi na složité otázky, automatickou vstupenku do světa politiky a byznysu, nárok na pracovní místo ve státní správě.“

Marie Jílková
Radní městské části Brno-střed za KDU-ČSL

Marcela Vichnarová

„Politológia na Masaryčke je iná, lepšia. Naučí vás kriticky myslieť, urobiť si vlastný názor, vyhľadávať a spájať informácie. Keď porovnávam svojich známych z iných univerzít, tak mnoho z nich v tomto zaostáva. Nadrilované informácie a poučky zabudnete, ale toto vám ostane. Navyše počas štúdia sa vám naskytne kopa zaujímavých príležitostí, či už prostredníctvom vyučujících alebo známych študentov. Ja som sa tak dostala na stáž do USA, k českej prezidentskej a parlamentnej kampani i k prvej práci.“

Marcela Vichnarová
Projektová manažerka na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Alžběta Králová

„Když jsem si jako studentka magisterského studia politologie zařídila možnost účastnit se v roce 2012 amerických voleb přímo v nejužším týmu kampaně, potřebovala jsem doporučující dopis někoho z katedry. Byl pátek odpoledne a na studijním mi řekli, že deadline na podání žádosti o stipendium do Ameriky je již v neděli o půlnoci. V duchu jsem si pomyslela, že nemám šanci dopis během víkendu získat. Zkusila jsem to – napsala jsem třem vyučujícím, a to v pátek večer. Výsledek? V sobotu v osm ráno jsem měla tři kladné odpovědi ve stylu „co pro to mám udělat“?
Díky tomu jsem odjela do Ameriky a získala ty nejcennější zkušenosti, ze kterých ve své profesi do teď čerpám. Po návratu jsem úspěšně absolvovala, založila s dalšími spolužáky Institut politického marketingu a díky získaným vědomostem i praxi začala pracovat na celostátních kampaních.
Brněnská politologie Vám dá příležitosti růst a otevře dveře do reálného světa. Do světa, kde se po škole s vašimi spolužáky potkáváte na důležitých postech a vy víte, že jste mezi těmi, kteří budou za pár let vládnout v České republice.
Studovat na FSS bylo jedno z nejlepších kariérních rozhodnutí. Profesoři a Vaši učitelé tu nejsou pouze přednášejícími, ale stanou se nedílnou součástí vašeho života stejně tak, jako lidé, se kterými studujete. Získáte příležitosti rozvinout potenciál, který máte, nasměrují Vás, když si nebudete vědět rady a podpoří Vás v tom, co chcete dělat.“

Alžběta Králová
Zakladatelka Institutu politického marketingu

Eva Hromádková

„Katedře politologie vděčím za to, že ve mně probudila lásku k volebním kampaním, a já tak zjistila, jak jednoduché může být měnit svět.“

Eva Hromádková
Account executive (PR.Konektor)

Barbora Petrová

„Kromě toho, že jsem se tu naučila číst, psát a dívat se na věci jinak, je brněnská katedra politologie (a vlastně i celá FSS) neopakovatelná svou atmosférou místa, kde se střetávají myšlenky a názory, otevřeně se diskutuje, oceňuje se individualita, vlastní iniciativa a nadšení. Děkuji všem lidem, kteří mě nechali prozkoumávat nové oblasti a témata, které mě zajímaly, místo problémů hledali řešení a neváhali me podpořit i ve studiu v zahraničí. Jen díky tomu dnes můžu pracovat na volebních kampaních, živit se politickou komunikací a dělat to, co mě baví. Jsem hrdá absolventka brněnské politologie a když můžu, ráda se vracím.“

Barbora Petrová
Politická konzultantka

Ivana Malá

„Analyticky myslet a probírat se haldou materiálu. V nich hledat to klíčové a zároveň se umět orientovat v relevantních zdrojích. Postup, který jsem si zautomatizovala už při studiu politologie a teď se mi hodí i v dosavadní práci, v níž musím každý den zpracovat informace co nejrychleji. Zároveň jako novinář ctít citace a používat vhodné zdroje. Zpravodajství z velké části reflektuje hlavně politiku. S častostí voleb jsem se mnohdy přesvědčila, že umět se orientovat v principech koaličních vyjednávání nebo volebních systémech pro mě bylo vždy velkou výhodou. Last but not least (jak s oblibou říká doc. Kopeček) je celkové prostředí fakulty. Dobří vyučující, kteří chtějí předat, z toho co sami ví, maximum a hlavně dobrý kolektiv lidí, se kterými se dosud scházím. Právě kvůli tomu mě bavilo na přednášky i semináře chodit. I ty večery a víkendy strávené v knihovně měly svou nezapomenutelnou atmosféru. Studovat politologii v Brně? Za mě určitě ano!“

Ivana Malá
Redaktorka zpravodajství ČT

Markéta Smrčková

„Politologii jsem začala studovat s nepříliš jasným cílem, co bych chtěla v budoucnu dělat. Během studia jsem si díky rozmanité nabídce předmětů a vynikajícím vyučujícím našla i já to, co mne zajímalo a dodnes zajímá. A tím jsou témata národnostních a etnických menšin, volebních systémů, ochrany lidských práv a to především ve východoevropském regionu, které jsem uplatnila při práci pro UNDP v Moldavsku. Studium bylo náročné, ale zároveň inspirativní a podpora ze strany katedry více než jednoznačná. A mimo jiné jsem zde našla dobré přátele a užila spoustu zábavy!“

Markéta Smrčková
Manažerka rozvojových projektů, Njovu, Zambie

Michal Žižlavský

„Jak lépe uvést svůj absolventský profil než nějakou klišoidní metaforou?:) Tak třeba takhle – Život na vysoké škole (ale vlastně i mimo ni) je do velké míry určen tím, kolik otevřených dveří najdete a kolika z nich se rozhodnete projít. Snad ještě důležitější než samotný akt „procházení“ je ale to, kolik se Vám podobných dveří – příležitostí – podaří v životě potkat. A z vlastní zkušenosti můžu říct, že studium na brněnské politologii Vám jich do cesty připlete opravdu spoustu. Ať už jde o možnost seznámit se se spolužáky, kteří budou možná jednoho dne sedět na pozicích, které určují směřování této země, dostat se na zahraniční studium, které Vám otevře nové obzory i příležitosti po celém světě, stáže, které Vám přinesou úžasné pracovní zkušenosti z nejvyšších politických institucí České republiky i Evropské unie nebo se třeba zapojit do výzkumu, který Vám umožní spolupracovat s těmi největšími špičkami v oboru a na kterém později vystavíte svoji akademickou kariéru. K úspěchu v životě jsou vždy potřeba dvě ingredience – jedna vnější a jedna vnitřní – otevřené dveře a toho, kdo jimi projde a dokáže z nich vytěžit maximum. Brněnská politologie je tu od toho, aby Vám nabídla to první. To druhé už pak záleží jen a jen na Vás. Nebojím se přiznat, že díky svojí pohodlnosti a přirozené lenosti mi jich pod rukama utekly stovky ba-li ne tisíce. I tak mi toho ale brněnská politologie dala víc než dost a do velké míry jí vděčím za to, jakým člověkem dnes jsem. A i proto má u mě mé dveře navždy otevřené.“

Michal Žižlavský
Zahraniční zástupce agentury CzechInvest, Tokio, Japonsko

Jan Morkes

„Ne, vaši rodiče nebudou vědět, co to studujete, a babička se vás bude dokola ptát, kdy už teda půjdete do politiky. Pokud se chcete vyhnout podobným otázkám, doporučuju práva nebo medicínu. Jestli to přečkáte, politogie vám dá… vlastně nevím. Vím, co dala mně. Prohloubila můj zájem o historii a společnost. Pomohla mi konečně pochopit, co je to ta demokracie a že to není vláda lidu. Zlepšila mi kritické myšlení. A hlavně mě naučila za vším, co jiní považují za normální, vidět sociální konstrukt. Studium na katedře politologie jsem využil nejen v nesčetných hádkách v hospodách a na Facebooku, ale hlavně v každodenní práci. Umět přemýšlet v souvislostech a nedůvěřivě zkoumat každou věc je totiž nejen prokletí, ale také skvělá konkurenční výhoda.“

Jan Morkes
marketingový konzultant, analytik

Andrea Nováková

„Proč na politologii do Brna? Katedra nabízí kvalitní učitele, příjemné studijní prostředí, dá vám dobrý základ pro budoucí práci a co je nejdůležitější, studium vás bude bavit! Škola se studentům snaží maximálně vyjít vstříc i v jejich časových možnostech, což ocení nejen dojíždějící, ale třeba i ti, kteří se snaží skloubit studium s prací, což byl i můj případ. Brněnská politologie je také dobrá volba pro ty, kteří úplně přesně nevědí, jakým směrem se v rámci své profesní kariéry chtějí ubírat – politologie na FFS MU vám v tomto směru otevře obzory. Velmi rozmanité pracovní uplatnění bývalých studentů je toho podle mě jasným důkazem.“

Andrea Nováková
Personální odbor Ministerstva dopravy ČR

Filip Reinöhl

„Dělám to, co mě baví, navíc s lidmi, které znám z brněnské politologie. Vymýšlíme strategie a vedeme kampaně na sociálních sítích, budujeme pro klienty relevantní online komunitu.

Sociální sítě děláme pro celkem široké spektrum značek, někdy se naskytnou i příležitosti dělat politické kampaně (většinou tedy tak měsíc před volbami). Ač by se mohlo zdát, že celý den trávím na Facebooku, není tomu úplně tak. Spoustu času strávím vyhledáváním, zpracováním a vyhodnocováním informací. A k tomu bylo studium politologie skvělou průpravou. Jestli můžu někomu poradit, studujte politologii a zaměřte se, kromě (marketingové) specializace a praktických workshopů, na metodologii. Bude se vám hodit, i když budete dělat něco politologii vzdáleného.“

Filip Reinöhl
Community Manager (Manage Social)

Eva Kneblová

„Před 7 lety jsem dala před titulem z ekonomické fakulty přednost dalšímu (doktorskému) studiu na Katedře politologie, i když už se moje pracovní cesty částečně s čistou politologií rozcházely. To, co možná někomu zní jako projev šílenství, pro mě ale byla celkem jednoduchá volba – Katedra politologie je pro mě už roky srdeční záležitostí – našla jsem tady skvělé vyučující i opravdové přátele, ale také jinde tak chybějící volnost a pocit, že mě studium rozvíjí také osobnostně, nejen odborně.

Zmíněnou volbu jsem si samozřejmě mohla dovolit také díky tomu, že jsem v té době měla už několikaletou praxi – začínala jsem při bakalářském studiu jako asistentka marketingu, krátce po magisterských promocích jsem už vedla týmy a velké projekty. Dnes jsou z mých dřívějších zaměstnavatelů klienti – že budu jednou pracovat třeba pro KPMG, se mi přitom před nástupem na politologii ani nesnilo.

Dnešním studentům spoustu možností, jak na sobě už během studia pracovat, nabízí přímo katedra – ať už se jedná o specializace v navazujícím studiu, spoustu přednášek a workshopů vedených odborníky z praxe nebo zprostředkování pracovních stáží. Snažte se jich vyžít naplno, není to samozřejmost.“

Eva Kneblová
Na volné noze, marketacka.com

„Na FSS odporúčam vybrať si kombináciu politológie so sociológiou. Politológia môjmu štúdiu dala konkrétne zameranie, sociológia ho doplnila teoretickým a metodologickým základom. Z vlastnej skúsenosti môžem tiež odporučiť na štúdium v Brne nadviazať zahraničným – ja som sa dostal na M.Sc. program politickej socioógie na London School of Economics. Zamestnal som sa v Slovenskej debatnej asociácii, ktorá sa venuje rozvoju kritického myslenia mladých ľudí. Na konci roka 2014 som bol zvolený za predsedu Rady mládeže Slovenska, ktorá združuje a zastupuje veľké mládežnícke organizácie. Som rád, že štúdium na FSS mi umožňovalo venovať sa práci v terťom sektore už počas školy, a určite každému radím nebyť na vysokej škole iba študentom. Vyučujúci a spolužiaci, ktorí nebrali predmety iba ako povinnú jazdu, mi dávajú dôvod ostať v kontakte s komunitou FSS.“

Andrej Schulcz
Ředitel Slovenské debatní asociace

Jiří Kolman

„Politologie, to je management v praxi. Kvalitní studium na FSS MU otvírá dveře do různých profesí a umožňuje uplatnění v celém světě. Na základě spolupráce s různými kolegy – absolventy jiných „politologických škol“ z celého světa musím konstatovat, že brněnská katedra poskytuje politologické vzdělání na vysoké úrovni.“

Jiří Kolman
Vědecký tajemník centra CzechGlobe AV ČR, dříve zástupce Jihomoravského kraje při EU v Bruselu (2007-2011)

Eva Pavlová

„Drtivá většina vysokých škol vás bohužel nevybaví dovednostmi, které budete zoufale potřebovat, sotva za sebou jednou provždy zavřete dveře své alma mater. Na brněnské katedře politologie si naopak můžete vybudovat docela solidním airbag pro srážku s realitou. A já vám řeknu proč:

1. Tupé biflování na katedře nečekejte. Kritické myšlení je mantra, kterou v průběhu studia uslyšíte nespočetněkrát. Umění přemýšlet a bránit své názory se stane esencí vašeho studia a později součástí vašeho profesního života.

2. Díky praktickým hodinám a častým návštěvám lidí z oboru si již při studiu uděláte představu, jak se jednou budete mít i vy. Možná vám to do budoucna ušetří ztrátu iluzí, možná si uvědomíte, které dovednosti musíte začít rozvíjet již na vysoké škole.

3. Studium je téměř nepřetržitý řetězec písemných prací: Nejdříve si to načtete, potom z toho něco vyvodíte, no a následně všechno sepíšete. Zběhlost ve psaní textů, které mají hlavu a patu, doceníte nejen při sepisování bakalářky.

Na politologii se vám najednou otevřou desítky vrátek a je jen na vás, která otevřete. Snadno se vám potom stane, že začnete hltat seznamy nad rámec studia a tak trochu si uvědomíte, kde chcete v životě být a čím přesně by se vám líbilo zabývat. A o to vlastně na vysoké škole jde.“

Eva Pavlová
Social media & strategy expert (Triad Advertising)

Pavel Šíma

„„Rozhlédněte se kolem sebe,“ zahřměl profesor Holzer na první přednášce Úvodu do politologie. „Kontakty na vaše studijní kamarády budou možná tím nejcennějším, co si ze zdejších vysokoškolských studií odnesete.“

Měl samozřejmě pravdu.

A nejde ani tak o to, že hned po absolutoriu máte své spolužáky na ministertvech, ve stranách, v kampaních, na ambasádách, v reklamních agenturách a v médiích – to ani zdaleka – jde o to, že je to jen druhotný znak. Že jste se octli v místnosti s těmi nejlepšími, nejbystřejšími a nejpřemýšlívějšími mozky, které budou za pár let vládnout České republice.

A to chceš!“

Pavel Šíma
Marketingový expert, https://www.pavelsima.cz

„Politologii jsem studoval v kombinaci s bezpečnostními studii, což byl tehdy nový obor, zatímco politologie byla už dobře zavedená. Ten hlavní přínos pro mě určitě bylo seznámení s teoriemi a typologiemi, protože jsem sice už měl hodně znalostí z praxe, jenže mi scházel ten teoretický základ. Předchozí vědomosti jsem si tak mohl jakoby utřídit a dát jim rámec. Ale to samozřejmě nebylo všechno, protože na politologii jsem se také naučil správně pracovat s prameny, objevil jsem spoustu zdrojů a získal jsem hodně užitečných kontaktů. To všechno mi pak přišlo ohromně vhod. Je možné, že bych svou práci dokázal dělat i bez tohoto studia, ale jsem si jistý, že zdaleka na tak efektivně a kvalitně. FSS MU je pro mě ta skutečná „alma mater“, kam se vždycky budu rád vracet.“

Lukáš Visingr
Vojenský a bezpečnostní analytik a publicista

Dana Prudíková

„Politologii jsem vystudovala současně s žurnalistikou a právnickou fakultou. Chtěla jsem se stát novinářkou a komentovat politické události. I když se nakonec spíše věnuji právu, studium politologie mi jednoznačně pomohlo v mé profesní kariéře. A navíc bylo zábavné! Díky politologii jsem se naučila analyzovat události a kriticky přemýšlet v souvislostech, což je přidanou hodnotou i na mé současné pracovní pozici. Studium politologie bylo velmi obohacující jak po intelektuální, tak i po sociální stránce – na katedře se člověk mohl potkat se zajímavými lidmi, absolvovat zajímavé diskuse, které se často neomezovaly jen na seminární místnosti… Všem vřele doporučuji!“

Dana Prudíková
Náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Michaela Reinöhl Studená

„„Píárko“ není kvantová fyzika, ale potkáte při něm zajímavé lidi, jak na straně novinářů, tak klientů. Rozvíjíte svou kreativitu, pracujete s médii i sociálními sítěmi, vymýšlíte guerillové kampaně.

Ačkoliv se politickému PR ze zásady vyhýbám, studium politologie mi dalo hodně. Minimálně rozhled, který uplatníte při komunikaci s klienty a novináři (ano, vypadáte chytře) a hlavně jsem získala kreativní průpravu. Upřímně by mě obor PR nikdy v životě nenapadl, nebýt kreativních workshopů v průběhu magisterského studia. Stejně tak flexibilita katedry směrem k možnosti sestavit si rozvrh mi velmi pomohla v tom, že jsem mohla poslední dva roky studia zároveň sbírat zkušenosti v oboru.

Mé doporučení je, určitě si hledejte praxi v oblasti, která vás zajímá, již během studia. Rozšíříte si obzory a snížíte šanci na návštěvu Úřadu práce.

Jestli bych šla na FSS, respektive politologii znovu? No jasně – kam jinam? Je to škola, kterou budete milovat (minimálně do diplomky) a najdete si zde přátelé na celý život. V mém případě i manžela! 🙂 Což není úplně špatné.“

Michaela Reinöhl Studená
Comm Lab, https://commlab.cz

„Brněnské politologii vděčím prakticky za vše…Zní to neuvěřitelně, ale nebýt Masarykova stipendia asi nejsem nikdy tam, kde jsem teď. Víte, ale v tuhle chvíli to teprve začíná. Bylo to pět neuvěřitelných let, které mi samozřejmě daly spoustu zkušeností a praktických znalostí, ale spolu s tím mi taky daly pocit, že jsem součástí jedné velké rodiny, kde všichni tak nějak držíme spolu a kde má člověk mnoho skvělých přátel. A to je někdy nejvíc na světě.“

Klára Pěknicová
Tiskové oddělení Ministerstva vnitra

„Přihlásit se k tomu, že jsem absolventem politologie, se v některých kruzích rovná takřka rozsudku smrti. Přesto nedám na svá studia na katedrách politologie a mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU dopustit. Dala mi schopnost přemýšlet v souvislostech a kriticky analyzovat i tak neuchopitelné fenomény, jako je evropská integrace. A last but not least: bezprostředně po škole jsem získal práci v oboru, která mě baví a taky mě už více než deset let obstojně živí. Co bych si mohl přát víc?“

Ondřej Krutílek
Asistent europoslance, analytik legislativy EU

„Studium politologie pro mne znamenalo zejména naučit se jinak přemýšlet a být schopný získané znalosti a dovednosti využít v praxi. Velkou výhodou oboru je jeho rozmanitost, která umožňuje každému specializovat se na oblast, v níž chce být dobrý. I tak platí, že jen škola nestačí. Tomu je studium přizpůsobené a dává všem příležitost se maximálně realizovat a poznávat.“

Lukáš Seifert
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

„Studium politologie mi otevřelo oči k zahraniční literatuře, podnětným debatám a novým perspektivám. Vděčím mu i za seznámení s inspirativními lidmi. Přeji dnešním studentům, aby i jim ukazovalo různorodost světa.“

Ľubomír Majerčík
Vedoucí analytického odboru Ústavního soudu

„Na brněnské katedře politologie jsem nikdy neslyšela, že je něco šílený nápad, že to nepůjde nebo to neděláme. Jako studentka jsem měla skvělé inspirující učitele, ze kterých se postupně stali moji přátelé. Studova politologii ale byla i velká výzva – studium bylo náročné, obor neobvyklý. Čeho si dodnes vážím? Podpory ze strany katedry. Na otázky „Mám dělat politický marketing?“, „Jet studovat do Ameriky?“ byla odpověď vždy: rozhodně to dělej, jeď do Států, ale vrať se. Vracím se ráda.“

Anna Shavit
Senior partner v Campaigns.cz, odborná asistentka FSV UK

„FSS mi poskytla priestor nato, aby som sa slobodne zorientoval v odbore, ktorý som začal študovať, dala mi dobrý základ do magisterského štúdia v zahraničí a pomohla mi vybrať kariérnu cestu, ktorou som sa neskôr vybral. Najlepšie však bolo asi to, že na hodinách aj mimo nich som mal možnosť stretávať ľudí s ktorými aj pivné diskusie mali nejaký (intelektuálny? existencionálny?) zmysel.“

Martin Dubéci
Freelancer

„Politologii jsem studoval společně s právem – zatímco právo jsem vnímal jako praktické řemeslo, politologie a vůbec sociální vědy pro mne byly pověstným intelektuálním přesahem a katedra brněnské politologie skutečným akademickým, svobodomyslným a otevřeným prostředím. Místem, kde se daly s kolegy a učiteli rozvíjet myšlenky o příčinách, podobě a důsledcích naší společenské reality, a to nejen ve fakultních škamnách; často se pokračovalo i v blízkých občerstvovacích zařízeních. Ideální kombinace intelektuálna a bohémy. Není proto divu, že mě v době studií tento obor bavil a naplňoval víc než studium právních předpisů… Obojí však bylo pro další profesní život užitečné.“

Ivo Pospíšil
Soudce NSS

„https://youtu.be/olIO2_j3W44“

Miloš Růžička
Zakladatel a spolumajitel komunikační skupiny Bison & Rose

„Toto štúdium vám dá šancu získať podstatné kompetencie, nech sa po škole ocitnete kdekoľvek: akademické písanie, štandardy vedeckej práce, porozumienie politického, veľký vplyv ideológií, atď. To, čo ponúka základné kurikulum, ale nebude (napriek nahustenému a relevantnému programu) stačiť ani na pokračovanie v akademickej sfére. Je to základ pre výskum v politológii, myslite na to. Potrebujete viac – perfektnú angličtinu, ideálne ešte ďalší jazyk, zvládnutý MS Office (ale naozaj zvládnutý) a ideálne aj ďalšiu plejádu programov, zahraničnú skúsenosť, štatistiku, relevantné stáže … Nič z tohoto nie je to poslaním ani povinnosťou univerzity vám zabezpečiť. Katedra vám na to však pripraví ideálne podmienky a veľa slobody – na jednej strane poskytne možnosť stáží, Erazmu, účasti na výskumoch, možnosť publikácií, nepovinné jazykové kurzy na Filozofickej fakulte, a na druhej strane vás nebude zaťažovať nepodstatnou administratívou/povinnosťami (skvelý omnipotentný Informačný systém, absencia cvičení a povinných prednášok). Využite všetko, čo štúdium ponúka. Spať, víkendovať a vracať dlhy budete popri práci. Čím skôr si urobíte jasno v tom, či ísť do súkromnej, verejnej alebo akademickej sféry, tým lepšie a pohodlnejšie pre vás. Budete mať veľkú výhodu, keď investujete svoj čas do budovania kompetencií jedným smerom. Ak ste si istý, že chcete ísť do súkromnej sféry, dokonca ešte o trochu mimo odbor, nájdite si prácu na čiastočný úväzok popri štúdiu. V takomto prípade nie je nič horšie ako absolvent politológie s nezaschnutou farbou na diplome nedotknutý pracovným prostredím chystajúci sa pracovať niekde v bankovníctve. Na študijných výsledkoch záleží. Pri dvojnásobnej nezamestnanosti mladých oproti skúseným zamestnancom musíte vyniknúť nad ostatnými. Prehľad známok a študijných aktivít bol pre mňa zatiaľ dôležitý všade, kde som to po škole skúšala (pracovne i študijne). Katedra znížila arbitrárnosť hodnotenia na minimum a nemusíte sa báť podrazov – tvrdá práca sa oplatí. Dobré známky vám zaručia peniaze zo štipendií, možno nejaké publikácie, prístup k Ph.D., k Fulbrightovmu štipendiu, prestížnym stážam aj top zamestnávateľom. Zíde sa to, fakt. Píšte si diplomku cez seminárky. Vyberte si užšiu oblasť pre tému diplomky s obrovským predstihom a píšte seminárky na túto tému. Na konci štúdia budete mať literatúru načítanú a polovicu diplomky napísanú. Ušetríte si námahu a zvýšite tým kvalitu všetkých výstupov. Na POL FSS budete milovať azda všetko – ľudí, krásnu budovu, priateľskú a vybavenú knižnicu, informačný systém spoločné akcie … . Nemajte ale pocit nadradenosti, že tam chodíte. Absolventi majú síce zaslúžene výbornú povesť, ale to pre jedinca okrem prehnaných očakávaní zamestnávateľov ešte samo o sebe nemusí nič znamenať. Šikovní ľudia sú všade a nič nemáte isté zápisom na štúdium. PS. „Kečup alebo horčica“ je v prípade absolventa POL FSS úplný nezmysel. Snáď každý z nás robí niečo zaujímavé.“

Silvia Hudáčková
Asistentka europoslance V. Bilčíka

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info