Možná témata doktorských prací na oboru Politologie FSS MU

Platí od jara 2018.

Jedná se o orientační nabídku, nikterak nelimitující individuální návrhy témat projektů.

 

prof. Stanislav Balík

 • Český antikomunismus
 • Proměny podoby a politických funkcí místních zastupitelských orgánů
 • Výzkum lokálních cleavages

doc. Vlastimil Havlík

 • Antipolitika a antistranictví v České republice
  • Dizertační práce se zaměřením na problematiku obrazu politiky a politických stran v médiích a vybranými politickými aktéry. Je možné se též zaměřit na to, jak veřejnost vnímá politiku.
 • Osobnost a politika v České republice
  • Dizertační práce se zaměří na osobností rysy politiků, případně voličů a vliv na konkrétní aspekty politiky.
 • Nové politické strany a kvalita demokracie
  • Dizertační práce analyzuje vliv vstupu nových politických stran na kvalitu demokracie. Práce může být pojata jako případová, nebo komparativní studie.
 • Populismus, rámování a vodítka (cueing) a postoj k demokracii
  • Dizertační práce se zaměří na vliv rámování na percepci demokracie, zejména v České republice, ale může se jednat i o komparativní studie.
 • Populismus a volební chování – komparativní analýza
  • Dizertační práce se zaměří na analýzu populistických postojů veřejnosti, na jejich determinanty a politické efekty. Předpokládá se komparativní studie.
 • Nostalgie a politika v České republice
  • Dizertační práce se zaměří na různé efekty nostalgie na stávající politiku v České republice.
 • Evropská unie v diskurzu politických aktérů a médií
  • Dizertační práce se zaměřením na problematiku obrazu Evropské unie v médiích a vybranými politickými aktéry. Je možné se též zaměřit na to, jak veřejnost vnímá Evropskou unii.

prof. Jan Holzer

 • Concept of Totalitarianism and Contemporary Russian Political Regime
 • Moderní autoritarismy a současný výzkum nedemokracií
 • Současný konservatismus jako politická doktrína
 • Současná ruská opozice: případová studie specifického aktéra v nedemokratickém režimu

doc. Roman Chytilek

 • Experimentální výzkum politického rozhodování (vybraná témata)
 • Experimentální výzkum bezpečnosti (vybraná témata)
 • Vztah polarizace elektorátů a podoby/fungování stranických systémů

prof. Lubomír Kopeček

 • Strany politických podnikatelů (ve vybrané zemi či areálu)
 • Vybrané aspekty české, slovenské a polské politiky: strany a stranická soutěž, ústavně-politické instituce, politické osobnosti apod.

prof. Miroslav Mareš

 • Konceptualizace terorismu na Ukrajině
 • Spory o koncept extremismu v ČR
 • Vnitřní bezpečnostní politika v Rakousku

doc. Michal Pink

 • Volby, volební podpora a její regionální specifika (Election, electoral support and regionalisation)
  • Disertační práce zaměřena na regionální odlišnosti jak v rozložení volební podpory, tak i samotná regionalizace voleb.
 •  Personální stránka politikykdo jsou volení představitelé (Personal characteristic – who are the elected deputies and coucilors)
  • Sledování rysů volených zastupitelů a představitelů exekutivy, specifika víceúrovňového politika, jejich role ve společnosti před vstupem do politiky i ukončení aktivní dráhy

doc. Josef Procházka

 • Integrovaný a celospolečenský přístup k obraně
 • Krizové řízení komplexních a vzájemně provázaných bezpečnostních hrozeb
 • Mobilizace obranných zdrojů pro soupeřící svět

doc. Andrew Roberts

 • Billionaires in Politics
  • It is commonly believed that the richest citizens have an enormous influence on politics, but little research describes the political views of billionaires or how they influence politics. Students consider the opinions or influence of the very rich in the Czech Republic or elsewhere.
 • Biography and Politics
  • What affect do biographical traits have on political behavior? Do female politicians behave differently than male ones? Does higher education help politicians to be more successful? Are experienced politicians more effective than newcomers? Students can investigate these questions in the Czech Republic or other countries.

doc. Marek Rybář

 • Institutional Performance in New European Democracies
  • What are the effects of state institutions on political processes and policy performance in democracies of Central and Eastern Europe? While most of the academic literature treats institutions in the region as dependent variables, i.e. attempts to explain their emergence and changes, it is time to assess the extent to which they produce predictable patterns of effects. At an empirical level, it is important to identify configurations of state institutions and their impact on various political as well as policy outputs. At a theoretical level, we need to identify and reconstruct causal mechanisms that link institutional variation to policy outputs. Systematic comparisons of Central and East European cases are especially encouraged.
 • Determinants and Consequences of Elite Recruitment in New Democracies
  • While we know a great deal about macropolitical factors such as party manifestos, policy platforms, campaign strategies, and subsequent government outputs, much less is known about individual background and careers on positions and decision-making of political elites. Dissertations in this area may focus on the executives (ministerial level), legislatures (MPs) or both. One of the possible avenues for research in this area is the so-called sequential analysis: We first collect data on previous personal, educational, party and parliamentary (etc.) careers, particular “sequences” (career patterns) are identified, and these are then linked to activities of political elites (preferences, activities, communication styles etc.). Possible topics include explaining incidence of non-party technocratic ministers in party-based coalition governments, differences in management style of ministers with specialised (e.g. managerial) background and the generalist (career politician) ministers; determinants of voting of members of parliament in issues with no party line; career patterns of regional chief executives (Czech hejtman, Polish marszalek, Slovak predseda VÚC) etc.
 • Impact of conservative social movements on political parties
  • In recent years, we have seen the rise of conservative social initiatives in various European countries aiming at halting, or preventing the adoption of, measures advocated by the LGBT transnational movement. While the conditions under which the LGBT movements emerge and operate are relatively well explored, much less is known about their opponents. Under what conditions and with what consequences do socially conservative initiatives emerge? What is their tactical positioning, what are their organizational strategies and repertoires of activities? And, perhaps crucially, what is their relationship with, and impact upon, existing and emerging political parties? Recent referenda on same sex marriages in Croatia, Slovenia and Slovakia, as well as citizens’ petitions in Finland and Romania, to cite just a few examples, provide rich empirical material for exploration. Possible dissertation topics include (but are not limited to) explorations of how conservative social movements impact upon inter-party competition and cooperation, and how established and emerging parties benefit (or are hurt) by the new conservative political agenda. Exploring the impact of these movements on parties in the context of migration crisis in Europe is also a suitable topic.

doc. Peter Spáč

 • Distribuce veřejných zdrojů a politické zájmy (Pork Barrel Politics)
  • Disertační práce zaměřena na problematiku a jednotlivé aspekty distribuce veřejných zdrojů v kontextu stávajících politických zájmů
 • Vztah veřejné správy a společnosti (The Relationship between Public Administration and Society)
  • Výzkum veřejné správy, jejího fungování, její výstupů a jejího vztahu ke společnosti. Tematicky sem náleží více okruhů jako např. poskytování informací,
   transparentnost veřejné správy nebo jednotlivé politiky s dopadem na chování společnosti v konkrétních vztazích a oblastech („nudge“).
 • Volby a referenda (Elections and Referendums)
  • Disertační práce zaměřená na oblast voleb nebo referend. Pokrývá široké spektrum témat typu volební reformy, praxe využívání referend a volební
   chování. V úvahu připadá zaměření na konkrétní případy, nebo srovnávací charakter výzkumu.

doc. Věra Stojarová

 • Extremismus a radikalismus v Evropě
 • Výzkum bezpečnosti/politiky v areálu západního Balkánu
 • Výzkum konfliktů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info