Sekuritizace migrace

Mezinárodní migrace jako příklad emocionálně sekuritizované hrozby

Příkladem emocionálně sekuritizované hrozby je právě mezinárodní migrace. Zdůrazňování negativních jevů spojovaných s migrací (např. terorismu, islamizace aj.) vede k aktivizaci veřejného mínění, volání pro restrikcích, aktivních, efektivních a jednoduchých bezpečnostních opatřeních.

Propojování migrační a bezpečnostní problematiky (nexus) zpravidla nabývá tří základních podob:

  • Migrace je chápána jako důsledek jiných bezpečnostních hrozeb (např. válek
    a ozbrojených konfliktů).
  • Je sama o sobě vnímána jako bezpečnostní hrozba, zejména pro cílové země a v její živelné, intenzivní a nekontrolované podobě.
  • Je vnímána jako příčina dalších bezpečnostních hrozeb (např. extremismu, radikalismu, terorismu).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info