Terorismus

Druhy terorismu na základě motivace

Lze se ovšem setkat s dalšími typy, které ovšem bývají často odbornou komunitou přijímány kritičtěji či vysloveně odmítány, a to z důvodu jejich ne plné definiční kompatibility a naplněnosti. Jedná se např. o ekologický terorismus, který se v realitě často prolíná s ultralevicovým, dále kriminální terorismus, kde je sice přítomno násilí, ale chybí zde politický motiv, či psychopatologický terorismus, kde nebývají přítomny politické důvody, ale násilí se vykonává pro sebeuspokojení pachatele z něj, a další. Ne úplně výjimečné bývá prolnutí jednotlivých typů mezi sebou, takže konkrétní teroristické skupiny mohou být z hlediska motivace zařaditelné ve vícero škatulkách. Typicky se jedná o propojení etnoteritoriálního terorismu s náboženským či ultralevicovým apod. Příkladem může být Irská republikánská armáda s prvky náboženského a teritoriálního motivu či Kurdská strana pracujících kombinujících ultralevicovou politickou orientaci s etnoteritoriálními požadavky.

S různými druhy terorismu souvisí také výběr cílů. Již z definice výše víme, že primárním záměrem teroristů je působit psychologicky na cílovou populaci, vzbudit u ní strach a hrůzu a pomocí toho si vydobýt uskutečnění politických požadavků. Kdo je oním cílovým publikem a kdo se stává obětí násilí? To se pochopitelně u různých typů terorismu může lišit. Např. typickým cílem ultralevicových teroristů bývají jejich odpůrci z krajní pravice, ale také reprezentanti kapitalismu (průmyslníci, obchodníci), konzervativci či církev. Obecně lze ale použit selektivnost cílů jako další kritérium k typologizaci terorismu na:

  • Selektivní terorismus, vzhledem k lidským obětem i cílovému publiku
  • Smíšenou formu selektivního terorismu, který si vybírá cíl a oběti pouze částečně
  • Neselektivní terorismus útočící a působící prakticky na kohokoli bez nějakého klíče pro výběr

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info