Demokracie

Debata o současné krizi liberální demokracie

Přibližně od začátku druhé dekády 21. století musela politologie reagovat na zjevný vzestup a větší asertivitu některých nedemokratických režimů. Ujal se koncept moderních autoritarismů, jehož zastánci přestali spekulovat o hybridních formách a na režimy v Rusku, Číně, Venezuele či Íránu aplikovali v podstatě klasické poučky nedemokratických teorií (tedy kdo a jak vládne a z čeho čerpá legitimitu).

Paralelní trend představoval nástup neliberálních demokracií, avizující „ústup“ demokracií. V současnosti je to snad nejvíce debatované téma, v odborných i politických kruzích, které rezonuje i v českých poměrech. Typickým reprezentantem tohoto trendu se stalo Maďarsko Viktora Orbána, v němž si tamní režim „užívá“ ústavní většiny ke změnám ústavy, omezení kontroly vlády, proměně mediálního prostředí či zásahům proti nevládním organizacím a univerzitám. To na jedné straně vyvolává silnou kritiku a obavy z nedemokratizačního vývoje, a to i v dalších zemích, např. v Polsku. Na straně druhé však zaznívají argumenty upozorňující na ideologické aspekty konceptu liberální demokracie, v němž přídavné jméno liberální již nemá znamenat ústavu respektující, nýbrž spíše zastupuje stupňující se ideologické nároky v řadě oblastí (migrace, postavení sexuálních menšin, environmentální problematika apod.), jež přitom nemají oporu ve většinových názorech příslušných společností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info